17.3 °C, 1.4 m/s, 86.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavā būtiski uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte
Jelgavā būtiski uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte
05/06/2011

Ūdenssaimniecības attīstības 2. kārtas projekts ir viens no vērienīgākajiem ieguldījumiem pilsētas infrastruktūrā pēdējos gados. Tā kopējais plānotais finansējums ir vairāk nekā 17 miljoni latu, tajā skaitā 12,5 miljoni latu ir līdzfinansējums no ES Kohēzijas fonda. Šobrīd projekta realizācija jau uzsākta, tomēr dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ darbi tiks veikti mazākos apjomos nekā bija plānots iepriekš. Galvenie ieguvumi jelgavniekiem no šī projekta realizācijas būs jaunas ūdens attīrīšanas stacijas izbūve Tetelē, kā arī ūdens apgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana vairāk nekā 50 kilometru kopgarumā. Rezultātā būtiski uzlabosies piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte, bet centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai būs iespēja pieslēgties jau vairāk nekā 87 procentiem mājsaimniecību.

Jānis Kovaļevskis

Ūdenssaimniecības attīstības 2. kārtas projekts ir viens no
vērienīgākajiem ieguldījumiem pilsētas infrastruktūrā pēdējos
gados. Tā kopējais plānotais finansējums ir vairāk nekā 17 miljoni
latu, tajā skaitā 12,5 miljoni latu ir līdzfinansējums no ES
Kohēzijas fonda. Šobrīd projekta realizācija jau uzsākta, tomēr
dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ darbi tiks veikti mazākos apjomos
nekā bija plānots iepriekš. Galvenie ieguvumi jelgavniekiem no šī
projekta realizācijas būs jaunas ūdens attīrīšanas stacijas izbūve
Tetelē, kā arī ūdens apgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija un paplašināšana vairāk nekā 50 kilometru kopgarumā.
Rezultātā būtiski uzlabosies piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte, bet
centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai būs iespēja
pieslēgties jau vairāk nekā 87 procentiem
mājsaimniecību.

Par to, kā plānots realizēt šo vērienīgo projektu un ar ko
jārēķinās iedzīvotājiem, intervijā «Jelgavas Vēstnesim» stāsta SIA
«Jelgavas ūdens» projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode.
 
Ar darbiem Cukura, Avi­ācijas un Garozas ielā šomēnes
uzsākta Jelgavas ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. kārtas
realizācija. Kā norit šie darbi?

Jāsāk ar to, ka no sarežģītības viedokļa šis ir visai unikāls
projekta posms, jo relatīvi īsā termiņā mums jāpagūst ne tikai
izbūvēt savus tīklus, bet darbi jāsaskaņo arī ar aģentūras
«Pilsētsaimniecība» paralēli realizētajiem lietus ūdens
komunikāciju izbūves un ielu rekonstrukcijas darbiem. Piemēram,
maģistrālā ūdensvada izbūvei pa Aviācijas, Cukura un Veco
Strēlnieku ielu 1,6 kilometru garumā atvēlēts tikai mēnesis. Tādēļ
vēlos pateikties darbu veicējiem SIA «Norma-S», kas spējusi
organizēt darbu trīs maiņās no pulksten 5 rītā līdz 23 vakarā.
Visiem darbiem Garozas ielas apkārtnē jābūt pabeigtiem līdz 1.
septembrim, tādēļ darbs vairākās maiņās bija vienīgā iespēja, kā
iekļauties noteiktajos termiņos. Jūnija pirmajā pusē veiksim ūdens
padeves pārslēgumu pa jauno maģistrāli, tādēļ iedzīvotājiem
jārēķinās ar ūdens piegādes pārtraukumu. Šos darbus gan plānojam
veikt nakts laikā, lai maksimāli samazinātu neērtības
iedzīvotājiem. Tāpat jāņem vērā, ka pēc ūdens padeves pārtraukuma
saduļķojumu dēļ īslaicīgi pasliktināsies ūdens
kvalitāte.   

Šogad veikto būvniecības iepirkumu rezultāti gan liecina,
ka neizdosies iekļauties plānotajā finansējumā. Vai tas attiecas
arī uz ūdenssaimniecības attīstības projektu?

Pirmais būvdarbu iepirkums par maģistrālo komunikāciju izbūvi
apliecināja, ka ar sadārdzinājumu būs jārēķinās, tomēr darbus
plānosim tā, lai iekļautos atvēlētajā budžetā. Projekts sastāv no
trīs lielām sadaļām. Pirmā ir saistīta ar ūdens attīrīšanas
stacijas izbūvi Tetelē, kur izmantosim līdz šim lielāko
membrāntehnoloģiju Baltijā, lai attīrītu ūdeni ne tikai no dzelzs
piemaisījumiem, bet arī no sulfātiem. Tāpat šajā darbu sadaļā
plānots rekonstruēt divus 4000 kubikmetru ietilpības ūdens
rezervuārus un izveidot deviņas jaunas dziļurbuma akas, kuras
sasniegs 260 metru dziļumu. Otrā darbu sadaļa ir saistīta ar
maģistrālā ūdensvada izbūvi Garozas ielas apkārtnē, Raiņa ielā,
Čakstes bulvārī un Lielajā ielā. Pirmās un otrās sadaļas darbi tiks
pabeigti līdz 2013. gada beigām, savukārt trešā projekta sadaļa
attiecas uz tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu aptuveni 50
kilometru kopgarumā, nodrošinot ūdensvada un kanalizācijas
komunikāciju pieslēgumus arī tiem pilsētas kvartāliem, kuros līdz
šim tās nav bijušas izbūvētas. Lai iekļautos atvēlētā finansējuma
ietvaros, būsim spiesti samazināt iepriekš plānoto darbu apjomu uz
tīklu paplašināšanas rēķina, jo projekta galvenais uzdevums ir
nodrošināt pilsētniekus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Vēl gan tiks
vērtēts, no kuriem posmiem atteikties, ņemot vērā konkrēto
dzīvojamo kvartālu apdzīvotības blīvumu un potenciālo pieslēgumu
skaitu.

Vai līdzīga situācija ir arī citās pašvaldībās realizētajos
projektos?

Līdz šim projektā esam noslēguši tikai vienu būvdarbu līgumu, tādēļ
pāragri teikt, ka sadārdzinājums attieksies uz visiem projektā
plānotajiem darbiem. Iepirkumus projekta gaitā veic Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), un
līdzšinējā pieredze liecina, ka ir iepirkumi, kur piedāvātās cenas
pārsniedz projekta budžeta iespējas. Te gan jāņem vērā arī tas, ka
atbilstoši ES izstrādātajiem nosacījumiem plānotās projekta
izmaksas tika rēķinātas pagājušā gada cenās, kuras šodien vairs nav
atbilstošas faktiskajām būvniecības izmaksām. Vēl lielākas
problēmas ir tajās pašvaldībās, kuras iepirkumus par
ūdenssaimniecības komunikāciju izbūvi veica pērn, jo šobrīd
uzņēmēji vairs nav gatavi strādāt par šādiem izcenojumiem un meklē
iespējas lauzt iepriekš noslēgtos līgumus. Tas rada papildu
sarežģījumus gan ar izrakņātām ielām ziemas periodā, gan ar nobīdēm
projekta ieviešanas laika grafikā un izmaksās.

Vai ir pamats cerēt uz papildu līdzekļu piešķiršanu no
Kohēzijas fonda plānoto darbu veikšanai pilnā apmērā?

Šajā projekta kārtā papildu līdzekļi netiks piešķirti, tomēr esam
saņēmuši apstiprinājumu, ka VARAM plāno izsludināt jaunu projektu
konkursu, kurā kopā ar citām pašvaldībām varēsim pretendēt uz līdz
šim nesadalītajiem Kohēzijas fonda līdzekļiem šajā programmā.
Pēdējā domes sēdē saņēmām konceptuālu piekrišanu dalībai jaunajā
projektu konkursā. Kopumā ūdenssaimniecības attīstības projekta
trešās kārtas gaitā varēsim pretendēt uz aptuveni divu miljonu latu
līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda. Šī projektu konkursa prioritāte
būs saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšana.

Šobrīd jau noslēgti līgumi par darbu veikšanu Garozas ielā,
Raiņa ielā, Čakstes bulvārī un Lielajā ielā. Šos darbus par 2,67
miljoniem latu veic SIA «Norma-S». Kādi iepirkumi vēl plānoti
projekta gaitā?

Jau ziemā VARAM izsludināja iepirkumu par ūdens attīrīšanas
stacijas un pārējo ar ūdens sagatavošanu saistīto komunikāciju
izbūvi. Diemžēl šo konkursu nācās pārtraukt bez rezultātiem, jo
neviens no pretendentiem neizturēja kvalifikācijas pārbaudi, proti,
izrādījās, ka uzņēmēju pieaicinātie apakšuzņēmēji, kuriem būtu
jāveic dziļurbumi, nevarēja izpildīt likuma prasību, nodrošinot
vismaz 70 procentus no vidējās darba algas nozarē. Nācās konkursu
sludināt no jauna, šobrīd notiek jauna pretendentu piedāvājumu
vērtēšana, un jācer, ka uzņēmēji šoreiz būs atbildīgāk izvērtējuši,
kādus partnerus piesaistīt projektā plānoto darbu veikšanai. Šajā
sadaļā paredzēta arī projektēšanas stadija, tādēļ darbus pie
attīrīšanas stacijas izbūves plānojam uzsākt nākamajā gadā.
Atsevišķs iepirkums tiks izsludināts arī par tīklu paplašināšanas
darbiem, tomēr to varēsim darīt tikai pēc tam, kad būs noslēgti
līgumi par attīrīšanas stacijas un ar tās darbību saistīto
komunikāciju izbūvi. Tad arī būs zināms, cik daudz līdzekļu varēsim
atvēlēt tīklu paplašināšanai.

Kādus darbus plānots paveikt vēl šogad?
Šogad tiks pabeigti darbi Garozas ielas apkārtnē, kā arī uzsākta
maģistrālā ūdensvada nomaiņa Raiņa ielā un Čakstes bulvārī. Šajās
ielās darbus organizēsim pa posmiem, lai nodrošinātu satiksmes
organizāciju un piekļuvi objektiem. Īpaši rūpīgi sekosim līdzi tam,
lai ziemas periodā pilsētā nepaliktu izrakņātas ielas. Paralēli
komunikāciju nomaiņai aģentūras «Pilsētsaimniecība» uzraudzībā
minētajās ielās tiks veikta arī  lietus ūdens komunikāciju
izbūve un ceļa seguma atjaunošana. Savukārt nākamgad plānojam
atjaunot maģistrālo ūdensvadu arī Lielās ielas posmā no Čakstes
bulvāra līdz Mātera ielai.

Ar ko jārēķinās iedzīvotājiem būvdarbu laikā?
Ņemot vērā projekta vērienīgumu, būs jārēķinās ar pārejošām
neērtībām būvdarbu laikā, tomēr, izstrādājot darbu veikšanas
plānus, sekojam līdzi, lai iespēju robežās nodrošinātu piekļuvi pie
visiem objektiem un mazinātu šīs neērtības. Tāpat aicinām sekot
līdzi informācijai plašsaziņas līdzekļos un SIA «Jelgavas ūdens»
mājas lapā www.ju.lv par satiksmes organizācijas izmaiņām būvdarbu
laikā un plānotajiem ūdens atslēgumiem.

Foto: Ivars Veiliņš