23.9 °C, 3 m/s, 51.4 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaJelgavā notiks konference par vērtībām izglītībā un to mācīšanu
Jelgavā notiks konference par vērtībām izglītībā un to mācīšanu
01/10/2019

3. oktobrī no pulksten 10 līdz 17 Jelgavas kultūras namā norisināsies konference «Pasaule skolā – skola pasaulē», kas ir Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta «Kompetenču pieeja mācību saturā» («Skola2030») sestā konference un ir veltīta vērtībām izglītībā. Konferences norises gaitai varēs sekot līdz interneta tiešraidē.

Pašlaik arī pasaulē ir vērojama tendence
pārskatīt skolas un mācīšanās nozīmi, lai izglītotu jauniešus, kas
nodrošinātu sabiedrības un pasaules ilgtspēju un spētu veidot
attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja cieņa, uzticēšanās un spēja
saprasties neatkarīgi no izcelsmes un piederības atšķirīgām
sociālām grupām un kultūrtelpām. Tāpēc konferencē kopā ar
«Skola2030» pilotskolām, mācību līdzekļu autoriem, mācību jomu un
izglītības ekspertiem priekšlasījumos un praktiskās darbnīcās tiks
runāts par to, kāda loma mācību satura un pieejas īstenošanā ir
vērtībām, kā tās padarīt par neatņemamu skolas un klases dzīves
daļu, par skolas kā organizācijas lomu to iedzīvināšanā un
uzturēšanā, bērnos un jauniešos veidojot un nostiprinot ieradumus,
kurus vēlāk viņi pieņems par saviem tikumiem.

Konferenci atklās izglītības un zinātnes
ministre Ilga Šuplinska, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un «Skola2030» mācību satura ieviešanas vecākā eksperte Inga
Pāvula.

Konferences programmu veido trīs tematiskie
virzieni. Sadaļā «Skola kā organizācija un vērtības skolā» tiks
runāts par to, kā veidot  uz attiecībām orientētu mācību vidi
– ar cieņpilnu savstarpējo izturēšanos visā skolā, no
garderobes līdz klasei. Tāpat lektori runās par nepieciešamību
mācīšanās procesu īstenot secīgi, aktīvi, fokusēti, ņemot vērā
skolas, katras klases un bērnu vajadzības. Turklāt mācību procesā
būtu jāiekļauj sociālo, emociju pārvaldības un mācīšanās prasmju
mērķtiecīga attīstība. Sadaļā «Vērtības mācību saturā un
skolotāja loma tajā» tiks piedāvāta iespēja kopā ar mācību jomu
profesionāļiem diskutēt un izzināt, kā mācību jomu saturā saskatīt
iespējas domāt un sarunāties ar bērniem un jauniešiem par vērtību
jautājumiem un kāda ir skolotāja loma, lai vērtības kļūtu par
ikdienas mācību procesa sastāvdaļu. Sadaļā «Kādu nākotni vēlamies?»
tiks piedāvātas darbnīcas, kurās dažādu skolu pārstāvji un
izglītības profesionāļi dalīsies ar praktiskiem piemēriem par to,
kā skolēni mācību procesā var pilnveidot savas pilsoniskās
līdzdalības prasmes, izzinot pasaules procesu savstarpējo
mijiedarbību, nostiprinātu pārliecību par savām iespējām ietekmēt
sociālos, kulturālos, ekonomiskos un ar vidi saistītos procesus
Latvijā un pārējā pasaulē. Darbnīcas notiks kultūras namā un tuvējā
Jelgavas Centra pamatskolā.

Dalībai konferencē bija izsludināta
iepriekšēja pieteikšanās, kas šobrīd ir jau noslēgusies. Tie, kuri
nepaspēja pieteikties, konferences gaitai aicināti sekot līdz
interneta tiešraidē «Skola2030» feisbuka kontā.

KONFERENCES
PROGRAMMA

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva