10.2 °C, 1 m/s, 97 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavā par vienu skaistu vietu vairāk: noslēdzies Lielupes labā krasta sakārtošanas projekts
Jelgavā par vienu skaistu vietu vairāk: noslēdzies Lielupes labā krasta sakārtošanas projekts
15/06/2011

Šodien Lielupes labā krasta pludmalē tika atzīmēts projekta noslēgums, kā rezultātā tika sakārtota bijusī cukurrūpniecības skartā teritorija – izveidota gājēju promenāde un peldvieta. «Nav laimes bez nelaimes vai nelaimes bez laimes. Pirms dažiem gadiem tika slēgta Jelgavas cukurfabrika, kas mūsu pilsētā darbojās 85 gadus. Lielupe ražošanas procesu gan veicināja, gan pati cieta no tā. Nu šis krasts ir ieguvis citu mērķi un uzdevumu,» sveicot klātesošos, teica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Lielupes labā krasta pludmalē
tika atzīmēts projekta noslēgums, kā rezultātā tika sakārtota
bijusī cukurrūpniecības skartā teritorija – izveidota gājēju
promenāde un peldvieta. «Nav laimes bez nelaimes vai nelaimes bez
laimes. Pirms dažiem gadiem tika slēgta Jelgavas cukurfabrika, kas
mūsu pilsētā darbojās 85 gadus. Lielupe ražošanas procesu gan
veicināja, gan pati cieta no tā. Nu šis krasts ir ieguvis citu
mērķi un uzdevumu,» sveicot klātesošos, teica Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Lielupes labā krasta ainaviskā
sakārtošana notika
projekta «Lielupes gultnes tīrīšana un
Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no dzelzceļa tilta līdz
Rīgas ielai atjaunošana» gaitā. Tā īstenošana tika uzsākta 2009.
gada maijā un pabeigta šā gada pavasarī. Piesaistot apakšuzņēmējus,
būvdarbus veica  konsorcijs «Koger un Partneri». Uzņēmuma
projektu vadītājs Dzintars Stepiņš pateicās visiem, kas divu gadu
garumā iesaistījās šī projekta īstenošanā, jo visiem kopā ir
izdevies pamestu un bīstamu vietu pārveidot par skaistu vidi pašā
pilsētas centrā. Projektu finansēja Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonds (ELGF), un tā kopējās izmaksas ir 1 333 142,57
lati, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums – 230 863,59 lati, ELGF
finansējums – 1 102 278,98 lati.

Projekta laikā pilsētas iedzīvotāji ir
ieguvuši sakārtotu Lielupes labā krasta posmu ar kilometru garu
pastaigu promenādi un labiekārtotu peldvietu. Tāpat ir nodrošināta
vairāk kā 110 hektārus lielas apdzīvotas teritorijas aizsardzība no
applūšanas, kā arī veikta Lielupes gultnes attīrīšana no
rūpnieciskajiem sanesumiem un nosēdumiem. Peldvietas
labiekārtošanas projektu izstrādāja SIA «Arhitektūra un Vide»
arhitekte Iveta Lāčauniece un ainavu arhitekte Žanete Sālzirne.
Peldvietas labiekārtošanas darbus veica SIA «NOVATORS 1» –
izgatavoja laipu, ģērbtuves, norobežojošās sienas, soliņus. Lielupē
tika uzstādītas bojas un bonas, kas norobežo bērnu peldvietu.
Pludmalē izvietota glābšanas dienesta ēka, divi informācijas
stendi, uzstādītas ceļa un navigācijas zīmes. Pie pludmales
novietotas trīs pārvietojamām tualetes, no kurām viena ir paredzēta
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un atkritumu konteineri. Peldvietas
labiekārtošanas darbiem no pašvaldības budžeta izlietoti 23 929,94
lati. Plānots vēl papildus uzstādīt atkritumu urnas, velosipēdu
turētājus un veikt citus labiekārtojumus. Jelgavas domes
priekšsēdētājs pilsētniekus, kuri uzturas jaunizveidotajā vietā,
aicina to ne tikai baudīt, bet arī cienīt. «Katrs salauztais
soliņš, katrs saplēstais lukturis nozīmē ne tikai lieku naudu, bet
arī necieņu – necieņu pret vidi, pret tiem, kas šo vidi veidoja, un
arī pašiem pret sevi,» tā A.Rāviņš.

Gājēju promenādi un peldvietu apsaimnieko
pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība». Aģentūras direktors
atzīst, ka šis objekts ir ļoti interesants un arī tā realizācija
bijusi interesanta. «Bet pats galvenais ir tas, ka pilsēta ir
ieguvusi patiesi labu objektu un piepildījusi lielo sapni par
peldētavu,» tā viņš, piebilstot, ka vakaros pludmalē un promenādē
pulcējoties pat 300 – 400 cilvēku.

Par drošību peldvietā gādā speciāli sagatavoti
Jelgavas pašvaldības policijas darbinieki, kuri demonstrēja, kā
tiek glābts slīkstošs cilvēks.

Foto: Ivars Veiliņš