16.1 °C, 1 m/s, 86 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavā parādu dēļ apkure nav atslēgta
Jelgavā parādu dēļ apkure nav atslēgta
25/03/2009

Jelgavā atšķirībā no Rīgas siltuma piegāde daudzdzīvokļu mājām un citiem patērētājiem parādu dēļ šajā apkures sezonā nav pārtraukta.

Anna
Afanasjeva

Jelgavā
atšķirībā no Rīgas siltuma piegāde daudzdzīvokļu mājām un citiem
patērētājiem parādu 
dēļ šajā apkures sezonā nav
pārtraukta.

Uzņēmums «Rīgas siltums» izplatījis
informāciju, ka ilgstošas nemaksāšanas dēļ 18 dzīvojamām ēkām un 17
nedzīvojamām ēkām, pārtraukta apkure un karstā ūdens piegāde. No
siltuma atslēgtās dzīvojamās ēkas lielākoties ir jaunie projekti,
kuros ir daudz nepārdotu dzīvokļu. Galvaspilsētas apkures uzņēmums
apgalvo, ka parādsaistības šajā sezonā ievērojami pieaugušas, bet
siltuma padeve tiek pārtraukta absolūti galējos variantos, kad
dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona, apsaimniekotājs vai
īpašnieks nav ilgstoši norēķinājies par apkuri, nav sazinājies un
atsaucies uz uzņēmuma aicinājumiem nokārtot savas parādsaistības.
Parāda segšanai uzņēmums izmanto kredītlīniju, taču ilgstoši tā
kreditēt patērētājus nebūšot ar mieru.

Mūsu pilsētas apkures uzņēmuma «Fortum
Jelgava» valdes locekle Aina Bataraga atzīst, ka arī mūsu pilsētas
patērētāju parādi siltuma piegādātājam ir pieauguši, taču tiktāl,
ka parādu dēļ būtu atslēgta apkure, pagaidām nav nonācis. Tā kā
saistību apjoms pieaug, uzņēmums intensīvāk sācis strādāt ar
patērētājiem, kam uzkrājušās parādsaistības. Tā kā par gāzi apkures
uzņēmums nevar nenorēķināties, arī «Fortum Jelgava», lai atvieglotu
parādu dēļ apgrūtināto finanšu plūsmu, izmanto kredītlīniju.

Uzņēmuma «Fortum Jelgava» sabiedrisko
attiecību pārstāve Guntra Matisa papildina, ka arī Jelgavā
parādnieku skaitam šajā apkures sezonā ir bijusi tendence pieaugt.
«Parādnieku raksturs ir visdažādākais – sākot ar atsevišķiem namu
apsaimniekotājiem, kuru vidū ir arī jauno namu apsaimniekotāji, kas
pirms tam šos namus būvējuši, un beidzot ar juridiskām personām,
kam radušās finansiālas grūtības. Bet lielāko īpatsvaru veido
iedzīvotāji,» informē G.Matisa. Apkures uzņēmums arī fiksējis, ka
jauno daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji no iedzīvotājiem maksu par
siltumu gan iekasē, taču acīmredzot tērē to citiem mērķiem.

Kopējais «Fortum Jelgava» parādnieku skaits
šajā apkures sezonā ir 4629 klienti. No tiem ilgstoši nemaksātāji
ir 29 juridiskās personas un 2000 daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji.

SIA «Fortum Jelgava» darbu par kavēto
maksājumu atgūšanu uzsāk, ja parāda summa pārsniedz 100 latu.
Vispirms tiek nosūtīts brīdinājums. Ja norādītajā termiņā parāds
netiek samaksāts, vai netiek noslēgta vienošanās par parāda
samaksu, uzņēmums sniedz tiesā prasību par parāda piedziņu.
«Atsevišķos gadījumos, kad parāda summa ir liela un īpašumu grasās
pārdot izsolē, nekustamajam īpašumam uzliekam apgrūtinājumu.
Siltumu gan neatslēdzam. Saskaņā ar mātes uzņēmuma «Fortum» praksi
arī Jelgavā parādu piedziņu veicam līdz pilnīgai saistību
atgūšanai,» ikdienas praksi raksturo sabiedrisko attiecību
pārstāve. Izprotot pašreizējo ekonomisko situāciju, apkures
uzņēmums patērētājus, kam radušās grūtības ar rēķinu apmaksu, bet
pret kuriem vēl nav uzsākta tiesvedība, aicina vērsties SIA «Fortum
Jelgava» un noslēgt vienošanos par izlīdzinošo maksājumu. Proti,
šajā gadījumā klients katru mēnesi maksā konkrētu summu līdz
pilnībā līdz nākamajai apkures sezonai norēķinās par patērēto
siltumenerģiju. Izlīdzinošā maksājuma gadījumā netiek aprēķināti
soda procenti par nenomaksāto summu, kas norādīta vienošanās
saturā. Ja klientam jau izveidojies parāds par patērēto
siltumenerģiju, uzņēmums dod iespēju noslēgt vienošanos par parāda
apmaksu uz sešiem mēnešiem.