22 °C, 2.8 m/s, 48.7 %

Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvs

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsSportsJelgava un Igaunija turpinās sadarboties sporta jomā
Jelgava un Igaunija turpinās sadarboties sporta jomā
14/11/2011

Jelgavas un Jelgavas novada  sporta skolotāji atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Igaunijā. Viņi ne vien iepazinušies ar mācību procesu, bet pārrunājuši arī sadarbības iespējas. «Divās dienās mūsu skolotāji tika iepazīstināti ar mācību priekšmeta «Sports» aktualitātēm Igaunijas vispārizglītojošās skolās,» rezumē pilsētas Sporta metodiskās apvienības vadītājs Andris Lukss.

Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas un Jelgavas novada  sporta skolotāji
atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Igaunijā. Viņi ne vien
iepazinušies ar mācību procesu, bet pārrunājuši arī sadarbības
iespējas. «Divās dienās mūsu skolotāji tika iepazīstināti ar mācību
priekšmeta «Sports» aktualitātēm Igaunijas vispārizglītojošās
skolās,» rezumē pilsētas Sporta metodiskās apvienības vadītājs
Andris Lukss.

Sporta skolotāji viesojās divās Tallinas un divās Petri rajona
skolās, kurās notika tikšanās ar sporta skolotājiem, skolu,
bērnudārza un pašvaldību vadītājiem. A.Lukss stāsta, ka sporta
skolotāji varēja iepazīties ar sporta stundas satura jautājumiem,
skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu skolās, sporta bāzēm un
nodrošinājumu ar sporta inventāru. «Lielu interesi mūsu skolotājiem
izraisīja Petri rajona pašvaldības vadītāja vietnieka Aivo Hommika
sniegtā informācija par pašvaldības atbalsta apjomu izglītības
jomā,» tā A.Lukss.

Tallinas Saksa ģimnāzijā skolotāji piedalījās atklātā sporta
stundā, vēroja vingrošanu uz rīkiem. A.Lukss informē, ka šajā skolā
ir viens no labākajiem skolu sporta klubiem Igaunijā, kas ļoti
aktīvi organizē skolas sporta pasākumus skolēniem. Viens no
populārākiem sporta pasākumiem ir kluba organizētās sacensības
triatlonā (peldēšana, riteņbraukšana un kross), kurā piedalās
vairāk nekā 200 skolēnu. Igaunijā skolēni sacensībās piedalās,
sākot jau no 2. klases, protams, atbilstošās distancēs katram
vecumam. Skola organizē arī sacensības klasēm uz rīkiem. Sacensību
oarganizēšanā piedalās bijušie skolas absolventi, gan veidojot
balvu fondu, gan tiesājot sacensības. Interesanti esot arī tas, ka
šajā skolā trešajā ceturksnī sporta stundās skolēni slēpo un
inventārs tiek nodrošināts.

Pārsteigumiem pilna bijusi arī vizīte Audentes sporta ģimnāzijā,
kas kādreiz bijusi Tallinas sporta ģimnāzija. 2001. gadā to pārņēma
privāta izglītības iestāde, kas sporta internātā ieguldīja 13
miljonus eiro, renovējot skolu , internātu un uzceļot vairākas
jaunas sporta bāzes – peldbaseinu, sporta manēžu, treniņu zāles
basketbolam, volejbolam un cīņas sporta veidiem, izveidojot
medicīnas centru sportistu aprūpei. Pateicoties sadarbības līgumam
ar Igaunijas Izglītības ministriju, kas noslēgts uz 20 gadiem,
skola saņem valsts pasūtījumu sportistu sagatavošanā ar
līdzfinansējumu. «Vizītes laikā Tallinā, par kuras organizēšanu
mums jāpateicas Igaunijas Skolu sporta federācijas direktoram Madim
Pettai, tika pārrunāti arī tālākas sadarbības plāni. Nākošā gada
maijā pie mums viesosies Igaunijas  sporta skolotāju
delegācija. Esam saņēmuši arī uzaicinājumu ar divām skolu komandām
piedalīties 2. – 5. klašu stafešu sacensībās Paidē nākošgad. Turpat
janvāra sākumā tiek gaidīti mūsu sporta skolotāji, lai piedalītos
Igaunijas sporta skolotāju volejbola sacensībās. Sadarbība varētu
turpināties arī ar Tallinas jaunajiem hokejistiem,» stāsta
A.Lukss.

Delegācija viesojās  un iepazinās ar darbu Igaunijas
Saeimā. Turpat notika arī tikšanās ar Saeimas deputātu, kultūras un
sporta komisijas vadītāju, Igaunijas Skolu sporta federācijas
prezidentu  Lauri Luiku.

Foto: no A.Luksa arhīva