22.5 °C, 1.7 m/s, 69.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavā uzlabo elektroapgādes drošumu
Jelgavā uzlabo elektroapgādes drošumu
31/05/2018

Lai klientiem ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS «Sadales tīkls» Jelgavā šogad atjaunos elektrolīnijas vairāku kilometru garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas transformatoru apakšstacijas.

Uzņēmuma preses sekretāre Tatjana Smirnova informē, ka pavasarī
elektrotīkla rekonstrukcija noslēdzās Romas ielā, kas notika
vienlaicīgi ar Jelgavas pašvaldības finansēto ielas asfaltēšanu.
Šeit veikta zemsprieguma 0,4 kilovoltu (kV) gaisvadu elektrolīnijas
pārbūve par kabeļu līniju 3,6 kilometru garumā, jaunas vidēja
sprieguma 20 kV kabeļu līnijas izbūve 0,7 kilometru garumā, kā arī
viena transformatoru apakšstacija rekonstruēta un viena – izbūvēta
jauna. «Šis bija veiksmīgs sadarbības projekts ar Jelgavas pilsētas
pašvaldību, kas ļāva gan pašvaldībai, gan AS «Sadales tīkls»
efektīvāk izmantot investīcijām paredzētos līdzekļus. Jāpiebilst,
ka sadarbībā ar pašvaldību šogad tiks veikta arī transformatoru
apakšstacijas pārcelšana no Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas uz
skolas teritoriju, kas nepieciešams, lai pašvaldība sekmīgi veiktu
plānotos būvniecības darbus,» stāsta AS «Sadales tīkls»
pārstāve.

Šobrīd elektrotīkla rekonstrukcija norisinās rajonā no
Sakņudārza ielas līdz Ābeļu ielai, kur starp transformatoru
apakšstacijām AS «Sadales tīkls» veic jaunas vidējā sprieguma 10 kV
kabeļu līnijas izbūvi 0,6 kilometru garumā, lai elektrotīkla
bojājumu gadījumos klientiem nodrošinātu rezerves elektroapgādi no
citas transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkls tiek atjaunots arī
pie Jelgavas apvedceļa, kur no Strautnieku ielas līdz Meža kapiem
tiek veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve un
zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu elektrolīnija tiek pārbūvēta par
kabeļu līniju 1,1 kilometru garumā.

T.Smirnova stāsta, ka pilsētas centrā šogad elektrotīkla pārbūve
plānota Krišjāņa Barona ielā – no Mātera ielas līdz Jelgavas
kultūras namam tiks pārbūvēta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija
par kabeļu līniju 0,4 kilometru garumā. «Elektrotīkla
rekonstrukcija ne vien uzlabos klientu elektroapgādes drošumu un
kvalitāti, bet arī uzlabos pilsētvidi un paaugstinās sabiedrības
drošību, jo šobrīd gaisvadu elektrolīnijas balsti atrodas uz gājēju
ietves,» skaidro T.Smirnova.

Nozīmīgs projekts gan Jelgavas pilsētas, gan novada iedzīvotāju
un uzņēmumu elektroapgādes drošuma un kvalitātes uzlabošanai ir
1982. gadā izbūvētās apakšstacijas «Miezīte» rekonstrukcija, pēc
kuras atjaunošanas elektroapgādes drošums uzlabosies vairāk nekā 12
000 AS «Sadales tīkls» klientiem. Apakšstacijas rekonstrukcija dos
iespēju pie elektrotīkla pieslēgt arī jaunus elektroenerģijas
lietotājus un esošajiem klientiem paaugstinās elektroapgādes
drošumu. Rekonstrukciju plānots pabeigt šogad, un kopējās
prognozētās AS «Sadales tīkls» investīcijas apakšstacijas
atjaunošanā ir 1 miljons eiro.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva