16.5 °C, 2.4 m/s, 87.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaJelgavā veidos profesionālās izglītības kompetenču centru
Jelgavā veidos profesionālās izglītības kompetenču centru
06/02/2010

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānoto reformu profesionālās izglītības jomā Jelgavā paredzēts izveidot Rietumzemgales kompetenču centru. Pašvaldība ministrijā jau iesniegusi šī centra attīstības un investīciju stratēģiju laika periodam no 2010. – 2015. gadam, kuru IZM speciālisti izvērtēs līdz 1. martam.

Ilze Knusle-Jankevica

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) plānoto
reformu profesionālās izglītības jomā Jelgavā paredzēts izveidot
Rietumzemgales kompetenču centru. Pašvaldība ministrijā jau
iesniegusi šī centra attīstības un investīciju stratēģiju laika
periodam no 2010. – 2015. gadam, kuru IZM speciālisti izvērtēs līdz
1. martam.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza norāda, ka
saskaņā ar Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas
pamatnostādnēm izstrādātā stratēģija nosaka abu pilsētas
profesionālās izglītības iestāžu – Jelgavas Amatu vidusskolas un
Jelgavas Amatniecības vidusskolas – attīstību un tajā sniegts gan
esošo izglītības programmu izvērtējums, gan plānotie programmu
attīstības virzieni, analizēta ekonomiskā un demogrāfiskā situācija
valstī, izglītība, nodarbinātība un bezdarbs, ņemts vērā
profesionālo asociāciju izvērtējums.
Rietumzemgales kompetenču centrā plānotas sešas prioritārās
kompetences: mašīnbūve un metālapstrāde, pārtikas produktu
ražošana, būvniecība un civilā celtniecība, kokapstrādes
tehnoloģijas, mašīnzinības un informācijas tehnoloģijas. G.Auza
stāsta, ka, plānojot kompetences, tika ņemta vērā ne tikai Jelgavas
skolu līdzšinējā prakse, bet arī ekonomiskā, demogrāfiskā,
nodarbinātības situācija valstī un  profesionālo asociāciju
redzējums.

Piemēram, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija
tieši Jelgavu redz kā valsts nozīmes centru metālapstrādes
speciālistu sagatavošanā. Izglītības pārvaldes vadītāja piebilst,
ka tiks saglabātas arī  sākotnējās izglītības programmas, ko
piedāvā abas mūsu pilsētas profesionālās izglītības skolas, ja vien
pēc tām būs pietiekams pieprasījums, ko savukārt ietekmē darba
tirgus un ekonomiskā situācija valstī.
Kompetenču centru plānots izveidot, Jelgavas Amatu un Amatniecības
vidusskolas apvienojot kā vienu juridisku personu. Praktiski abas
skolas turpinās pastāvēt un strādāt esošajās trijās skolu ēkās
Akadēmijas, Elektrības un O.Kalpaka ielā.
G.Auza informē, ka IZM līdz 1. martam jāsniedz pašvaldības
izstrādātās stratēģijas izvērtējums. Kad būs saņemts ministrijas
apstiprinājums, pašvaldība ministrijā plāno iesniegt projekta
pieteikumu, lai par ERAF līdzekļiem sakārtotu abu skolu
infrastruktūru, iegādātos modernus mācību līdzekļus. Kopumā
Latvijai no ERAF profesionālās izglītības uzlabošanai atvēlēti
gandrīz 70 miljoni latu. Savukārt, piesaistot Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta līdzekļus, plānots uzlabot izglītības iestāžu
energoefektivitāti. G.Auza piebilst, ka jau šogad paredzēts īstenot
Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas Elektrības ielā 6/8
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu. Izglītības pārvaldes
vadītāja norāda, ka līdz 2015. gadam visām skolu ēkām jābūt
energoefektīvām, labiekārtotām, turklāt īpaši tiks domāts par
dienesta viesnīcu izveidi.
Profesionālās izglītības reformas mērķis ir ne tikai nodrošināt
vienotu finansējuma sistēmu «nauda seko skolēnam» visā valstī, bet
arī popularizēt profesionālo izglītību un piesaistīt vairāk
audzēkņu. Pēc IZM datiem uz 2009. gada 1. oktobri Jelgavas
profesionālajās izglītības iestādēs mācās 1239 audzēkņi. G.Auza
norāda, ka kompetenču centrā izglītību iegūs ne tikai jaunieši, bet
arī pieaugušie, kuriem tiks piedāvāta modulārā apmācība,
kvalifikācijas celšanas kursi un iespēja kārtot kvalifikācijas
eksāmenus.