28.7 °C, 3.1 m/s, 31.5 %

Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvs

Jelgavai savas mākslas vingrotājas
31/01/2008

Jau ilgāku laiku vairāk nekā 50 meiteņu Jelgavā nodarbojas ar mākslas vingrošanu – vienas to dara, lai sasniegtu augstus rezultātus attiecīgajā sporta veidā, bet citas – lai nostiprinātu savu veselību un iegūtu staltu stāju. Pagājušās nedēļas nogalē sešas no viņām Jelgavas Sporta hallē piedalījās mākslas vingrošanas turnīrā «Baltijas puķe».

Ritma Gaidamoviča

Jau ilgāku laiku vairāk nekā 50 meiteņu Jelgavā nodarbojas
ar mākslas vingrošanu – vienas to dara, lai sasniegtu augstus
rezultātus attiecīgajā sporta veidā, bet citas – lai nostiprinātu
savu veselību un iegūtu staltu stāju. Pagājušās nedēļas nogalē
sešas no viņām Jelgavas Sporta hallē piedalījās mākslas vingrošanas
turnīrā «Baltijas puķe».

Mākslas vingrošanas trenere Irina Smelova atzīst, ka šis sporta
veids Jelgavā nav tik populārs kā basketbols, hokejs vai futbols,
taču meiteņu, kas vēlas ar to nodarboties, netrūkst. Patlaban pie
I.Smelovas trenējas 45 mazās jelgavnieces vecumā no 4 līdz 12
gadiem – visvairāk pārstāvēta vecuma grupa no pieciem līdz astoņiem
gadiem. Trenere min, ka tas tiešām ir ievērojams skaits, taču šīs
meitenes galvenokārt trenējas, lai uzlabotu veselību.
Bet nu Jelgavas vingrotājām jāsaskaras ar kādu problēmu – viņām nav
pastāvīga trenera. Jelgavas meitenes divas reizes nedēļā brauc
trenēt speciālistes no Tukuma un Rīgas. «Pašlaik Jelgavā nav
trenera, kurš varētu strādāt ar meitenēm tik bieži, cik tas mākslas
vingrošanā nepieciešams. Proti, treniņi būtu nepieciešami piecas
sešas reizes nedēļā, katram vajadzētu ilgt no trim līdz pat piecām
stundām, bet patlaban tas nav iespējams. Lai mazajām meitenēm
sniegtu kaut niecīgu iespēju apgūt pamatprasmes mākslas vingrošanā,
divas reizes nedēļā braucu no Tukuma uz Jelgavu un pasniedzu
sagatavošanas nodarbības, bet otra trenere Baiba Kaimiņa brauc no
Rīgas un divas reizes nedēļā strādā ar meitenēm, kas jau apguvušas
pamatkursu. Tāpēc Jelgavai, lai attīstītu šo sporta veidu nākotnē,
vajadzētu domāt par pastāvīga trenera piesaistīšanu,» spriež
trenere.
Ņemot vērā šo mīnusu, daļa meiteņu, kuru vecākiem pietiek laika un
līdzekļu, savas talantīgās atvases ved uz treniņiem Rīgā vai
Tukumā. Trenere uzskata, ka tas nav risinājums, jo ir meitenes,
kuras apveltītas ar mākslas vingrošanas talantu un iespēju augt,
attīstīties, bet viņu vecākiem nav tik nepieciešamo līdzekļu un
laika, lai katru reizi izvadātu savu bērnu uz treniņiem.
«Zinu, ka es nevaru meitenēm un vecākiem solīt pilnvērtīgu
trenēšanos, jo man nepietiek laika, lai pastāvīgi strādātu ar
jelgavniecēm – ar katru gadu pieaug meiteņu vingrotāju skaits arī
Tukumā. Tāpēc ar vecākiem esam vienojušies, ka es nostiprinu tikai
bērnu fizisko sagatavotību,» stāsta trenere. 
Trenere min, ka ir arī daļa jelgavnieču, kas pilnībā pārgājušas
trenēties uz Tukumu un darbojas I.Smelovas mākslas vingrošanas
klubā «Baltijas puķe» tikai tāpēc, ka Jelgavai nav sava vingrošanas
kluba, kurā viņas varētu darboties, lai sasniegtu arvien augstākus
rezultātus. Par šādu soli izšķīrušies arī astoņgadīgās jelgavnieces
Karolīnas Mizunes vecāki, un meitene jau ilgāku laiku uz mākslas
vingrošanas nodarbībām dodas uz Tukumu un darbojas mākslas
vingrošanas klubā «Baltijas puķe».
Tomēr liela daļa no viņām trenējas veselības un fiziskās
sagatavotības nostiprināšanai, labākai koordinācijai, lokanībai,
izpildot graciozas kustības un uzlabojot savu stāju, bet daļa
mākslas vingrotājas strādā tā, lai piedalītos visās republikas
sacensībās, kur vien tas iespējams. Pirms jaunā gada ar labiem
rezultātiem aizvadītas Emīlijas Krūmiņas mākslas vingrošanas
sacensības, kurās pirmo reizi piedalījusies arī jelgavniece
Karolīna, kas izcīnījusi 7. vietu. Pēc treneres domām, tas ir labs
rezultāts, jo meitene tik lielās sacensībās piedalījusies pirmo
reizi un galvenais bijis, lai viņa vispār startētu.
Bet iepriekšējā nedēļas nogalē sešas jelgavnieces piedalījās
mākslas vingrošanas turnīrā «Baltijas puķe», kas norisinājās mūsu
pilsētā. Sestdien hallē sacentās četru Latvijas pilsētu klubu –
Rīgas (Bolderājas), Jūrmalas, Tukuma un Jelgavas mazās vingrotājas
vecumā no četriem līdz pat 14 gadiem, bet svētdien laukumā tikās
meitenes vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem, pārstāvot visu
Latvijas Republiku. Abu dienu sacensībās startēja arī K.Mizune, kas
no mūsējām sasniedza visaugstāko rezultātu. Trenere atzīst, ka
Karolīna pagaidām no jelgavniecēm ir vienīgā, kas fiziski
sagatavota, lai piedalītos gan kluba mēroga, gan republikas
sacensībās.
Bet vislielāko paldies trenere un bērnu vecāki teic Sporta servisa
centra direktoram Jurim Kaminskim, viņa komandai un pilsētas
vadībai par palīdzību, ik gadu organizējot mākslas vingrošanas
turnīru, kā arī par iespēju sacensības rīkot tik labā sporta
zālē. 
Mākslas vingrošanā meitenes nodarbojas ar sešiem vingrojumiem –
viens no tiem ir bez priekšmeta, pārējie pieci – ar lecamauklu,
bumbu, apli, vālēm un lentu. Cik daudz vingrojumu jāizpilda katrai
dalībniecei, atkarīgs no vecuma grupas un klases, kurā viņa startē.
Pašas jaunākās strādā bez priekšmeta, bet vecākās jau savos
vingrojumos tos izmanto.
Latvijas vingrošanas programma paredz, ka Latvijā ir piecas vecuma
grupas, kurās meitenes var startēt – pati jaunākā ir 3. klase, 2.
klase, 1. klase, juniori un seniori. Jelgavas meitenes lielākoties
darbojas 3. un 2. mākslas vingrošanas klasē.
Trenere stāsta, ka diemžēl ne visas, kurām ir vēlēšanās, var nākt
uz mākslas vingrošanu un tūlīt sākt vingrot, noteikti vajadzīgas
dotības, lai kaut kas tāds izdotos un varētu izpildīt visus
normatīvus. Bieži vien nākoties saskarties arī ar problēmu, ka
mūsdienu bērni kļūst arvien neizturīgāki un nevar izpildīt visu
prasīto, kaut arī viņam ir dotības. Viņa gan neņemas spriest –
cēlonis ir sevis žēlošana vai nervozais dzīvesveids, taču šāda
problēma pastāv.