26.1 °C, 2.5 m/s, 58.3 %

Pilsētā

Jelgavas aptiekas karstumā neuzmana
28/07/2010

Veselības inspekcija izplatījusi informāciju, ka šogad veiktas 225 aptieku pārbaudes un konstatēts, ka karstajā laikā vairākās aptiekās tiek pārkāpti zāļu uzglabāšanas nosacījumi. Taču portālam www.jelgavasvetsnesis.lv, sazinoties ar Veselības inspekciju, izdevās noskaidrot, ka Jelgavā vēl nevienā aptiekā pārbaude tā arī nav veikta.

Ilze Knusle-Jankevica

Veselības inspekcija izplatījusi informāciju, ka šogad
veiktas 225 aptieku pārbaudes un konstatēts, ka karstajā laikā
vairākās aptiekās tiek pārkāpti zāļu uzglabāšanas nosacījumi. Taču
portālam www.jelgavasvetsnesis.lv, sazinoties ar Veselības
inspekciju, izdevās noskaidrot, ka Jelgavā vēl nevienā aptiekā
pārbaude tā arī nav veikta.

Veselības inspekcija šogad veikusi 225 aptieku pārbaudes, kuru
laikā konstatēts, ka zāļu uzglabāšanas apstākļi netiek ievēroti
vairākos desmitos aptieku. Kopumā 29 aptiekās zāļu glabāšanas
telpās nav veikta regulāra temperatūras reģistrēšana, savukārt 13
aptiekās vispār nav uzstādītas temperatūras mērīšanas ierīces.
Piecās aptiekās zāles tikušas glabātas neatbilstoši noteiktajam
temperatūras režīmam.

Tomēr, neskatoties uz to, ka vēl pagājušajā nedēļā termometra
stabiņš pārsniedza 30 grādu atzīmi, Zemgales kontroles nodaļas
inspektori Jelgavā nevienu aptieku nav pārbaudījuši. Kā norāda
Veselības inspekcijas komunikāciju daļā, tās plānots veikt šonedēļ
vai nākamnedēļ.

Konstatējot, ka aptiekās netiek ievēroti zāļu uzglabāšanas
nosacījumi, Veselības inspekcija uzdod par pienākumu nekavējoties,
vienas līdz divu dienu laikā, pārkāpumus novērst un veic atkārtotas
izpildes kontroles. Pārkāpumus fiksējot atkārtoti, inspekcija par
zāļu izplatīšanas noteikumu pārkāpumu var sniegt priekšlikumus Zāļu
valsts aģentūrai aptiekas licences apturēšanai vai anulēšanai, taču
līdz šim Veselības inspekcijas veiktajās pārbaudēs atkārtoti
pārkāpumi zāļu uzglabāšanas nosacījumu neievērošanā nav konstatēti.
Tāpat atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 46.
panta pirmajai daļai par zāļu izplatīšanas noteikumu pārkāpumiem
juridiskām personām var piemērot sodu no 300 līdz 5000 latiem. Šā
gada pirmajā pusgadā Veselības inspekcija pēc veiktajām pārbaudēm
aptiekām par dažāda veida pārkāpumiem, tajā skaitā par zāļu
uzglabāšanas nosacījumu neievērošanu, administratīvos sodus
piemērojusi 17 gadījumos.

Foto: Ivars Veiliņš