18.2 °C, 1.6 m/s, 69.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavas dome iebilst pret pilsētas statusa zaudēšanu un apvienošanos ar Ozolnieku un Jelgavas novadiem
Jelgavas dome iebilst pret pilsētas statusa zaudēšanu un apvienošanos ar Ozolnieku un Jelgavas novadiem
12/09/2019

Šodien Jelgavas pilsētas domes ārkārtas sēdē domes deputāti pieņēma lēmumu, ar kuru iebilst pret Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu, norādot, ka apvienotā Jelgavas novada, kurš aptvertu līdzšinējo Jelgavas pilsētu, Ozolnieku un Jelgavas novadu teritorijas, izveidošana ir juridiski nekorekta un neatbilst Jelgavas pilsētas iedzīvotāju interesēm un labas pārvaldības principiem.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš uzsvēra, ka lēmums pieņemts ārkārtas domes sēdē, lai paustu
attieksmi pirms 17. septembrī paredzētās Ministru kabineta sēdes,
kur plānots izskatīt VARAM ziņojumu par Administratīvi teritoriālo
reformu. «VARAM piedāvātais modelis, kā samazināt pašvaldību skaitu
no 119 līdz 36, pēc būtības nav reforma, jo daudz svarīgāk par
mehānisku robežu pārbīdi ir nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus
pakalpojumus veselības aprūpes, izglītības un sociālajā jomā.
Diemžēl par šiem jautājumiem, tāpat kā par sabiedriskā transporta
un ceļu infrastruktūras attīstību reģionos, nav domāts. Nav
pieņemami, ka pēc piedāvātās robežu pārbīdes Latvijā tiks
saglabātas tikai divas pilsētas Rīga un Jūrmala, bet pārējā Latvija
pārvērsta par lauku teritoriju. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu
teritorijas attīstību ir jāsaglabā Latvijas lielo pilsētu statuss,
kas sniedz plašākas iespējas gan investīciju piesaistei, gan
iedzīvotāju labklājības pieaugumam,» tā A.Rāviņš.

Deputātu pieņemtajā lēmumā norādīts, ka
jaunas administratīvas teritorijas Jelgavas novads izveide rada
tiesiskas sekas, kas pārkāpj Latvijas kā neatkarīgas un
demokrātiskas valsts pamatā esošo pašvaldības principu, kā arī
taisnīguma, samērīguma un tiesiskās paļāvības principus, un ir
pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantu,
Eiropas Vietējo pašvaldības hartas 5. pantu, kā arī Eiropas Padomes
Ministru Komitejas rekomendācijām dalībvalstīm. VARAM sagatavotajā
piedāvājumā netiek analizētas nedz Jelgavas pilsētas pašvaldības
iedzīvotāju pakalpojumu pieejamības esošā kārtība, nedz sagaidāmās
izmaiņas, ko radīs Jelgavas pilsētas un Jelgavas un Ozolnieku
novadu administratīvo teritoriju apvienošana. Tāpat ar šādu
Ministru kabineta rīcību tiek pārkāpts sociāli atbildīgas valsts
princips, jo ziņojumos netiek vērtētas Jelgavas iedzīvotāju dzīves
līmeņa izmaiņas, ko izraisīs pašvaldības sniegto pakalpojumu
sadārdzinājums. Iepriekš minēto principu neievērošana nerada
tiesisko noteiktību un paļāvību. Līdz ar reformu tiek likvidēta
Jelgavas pilsētas pašvaldība, Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem tiek
laupīta kopš 13. gadsimta veidojusies un ilgstoši pastāvējusī
Jelgavas pilsētas iedzīvotāju pašpārvaldes tiesība un sagrauta
unikālā jelgavnieka identitāte. Jelgava dibināta 1265. gadā,
pilsētas tiesības piešķirtas 1573. gadā. Jelgava 1616.gadā kļuva
par Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsētu, politisko,
saimniecisko, kultūras un izglītības centru, savukārt 1940. gadā
Jelgavai tika piešķirts republikas pakļautības pilsētas statuss.
Sagatavojot reformas piedāvājumu VARAM nav izstrādājusi sociāli
ekonomisku pamatojumu, kas nodrošinātu sociālekonomiskās attīstības
līmeņa paaugstināšanos, īpaši attiecībā uz Jelgavas pilsētas
pašvaldības iedzīvotāju ekonomisko apstākļu izmaiņu izvērtējumu,
garantējot iedzīvotāju dzīves apstākļu nepasliktināšanos. Reforma
neparedz skaidru Jelgavas pilsētas pašvaldības reorganizācijas
plāna piedāvājumu un reorganizācijas izmaksu analīzi un to
finansēšanas avotus. Tāpat sagatavotie priekšlikumi neietver
risinājumu, kā tiks nodrošināta jaunās pašvaldības dalība Eiropas
Savienības fondu pilsētvides programmā. Jelgavas pilsēta nevarēs
realizēt savu ilgtermiņa attīstības stratēģiju, kuras ieviešana nav
iespējama bez ES fondu piesaistes. Pēc plānotās reformas tiks
zaudēts attīstības centra statuss, kas ir reāls apdraudējums ne
tikai Jelgavas pilsētai, bet visam reģionam.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva