30.7 °C, 3.4 m/s, 37.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavas Pašvaldības policija jau strādā pēc noteikumiem, ko tikai tagad rosina Iekšlietu ministrija
Jelgavas Pašvaldības policija jau strādā pēc noteikumiem, ko tikai tagad rosina Iekšlietu ministrija
20/01/2010

Iekšlietu ministrija izstrādājusi grozījumus likumā «Par policiju», lai noteiktu prasības, kādām jāatbilst personai, kura ieņem pašvaldības policijas darbinieka amatu. Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags norāda, ka mūsu pilsētā likumprojektā iestrādātās prasības jau tiek ievērotas, jo to paredz Jelgavas domes 2008. gadā apstiprinātais Jelgavas Pašvaldības policijas nolikums.

Ilze Knusle-Jankevica

 

Iekšlietu ministrija izstrādājusi
grozījumus likumā «Par policiju», lai noteiktu prasības, kādām
jāatbilst personai, kura ieņem pašvaldības policijas darbinieka
amatu. Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags
norāda, ka mūsu pilsētā likumprojektā iestrādātās prasības jau tiek
ievērotas, jo to paredz Jelgavas domes 2008. gadā apstiprinātais
Jelgavas Pašvaldības policijas nolikums.

 

Kā informē Iekšlietu ministrijas
sabiedrisko attiecību daļa, grozījumi izstrādāti, jo šobrīd nav
noteiktas prasības, kādām jāatbilst pašvaldības policijas
darbiniekam. Tā kā viens no pašvaldības policijas uzdevumiem ir
Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedriskās
kārtības nodrošināšanā, nav pieļaujams, ka pašvaldības policijas
darbinieka amata pienākumus var veikt persona, kuras reputācija,
personīgās īpašības vai profesionālās spējas rada šaubas par
atbilstību ieņemamam amatam, piemēram, persona, kura sodīta par
tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

 

Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags norāda, ka Jelgavas Pašvaldības policijā jau tagad
tiek ievērotas likumprojektā iestrādātās prasības, un tas ir
noteikts iestādes Nolikumā. Jelgavā jau tagad tiek izvērtēts, vai
kandidātam ir atbilstoša izglītība, valsts valodas prasmes, vai nav
sodāmība. V.Vanags jau iepriekš pauda viedokli, ka viņa vadītajā
iestādē nav vietas likumpārkāpējiem – ja kas tāds tiek konstatēts,
darbinieks nekavējoties tiek atbrīvots gan no dienesta pienākumu
pildīšanas, gan no darba. To apliecina arī pērnajā oktobrī
notikušais, kad no darba tika atbrīvots Pašvaldības policists, kurš
tika turēts aizdomās par 30 latu piesavināšanos no kāda
atskurbtuves klienta.  

 

Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze
sabiedrisko attiecību un juridiskajos jautājumos Sandra Reksce
informē, ka saskaņā ar iestādes Nolikumu Pašvaldības policijas
priekšnieku un viņa vietniekus ieceļ amatā Jelgavas dome – pēc tam,
kad saņemta iekšlietu ministra piekrišana. Par Pašvaldības
policijas priekšnieku un viņa vietniekiem var apstiprināt Latvijas
Republikas pilsoņus, kuriem ir augstākā izglītība, ne mazāk kā
piecu gadu darba stāžs vadošos amatos.

 

Pārējos policijas darbiniekus ieceļ amatā
un atbrīvo no tā Pašvaldības policijas priekšnieks, bet pretendentu
piemērotību amatam izvērtē Personālsastāva komisija.

Darbam Jelgavas Pašvaldības policijā pieņem
Latvijas Republikas pilsoņus, ne jaunākus par 18 gadiem, ar
izglītību ne zemāku par vidējo, kuri, ņemot vērā viņu personiskās
īpašības un fizisko sagatavotību, ir spējīgi un brīvprātīgi vēlas
pildīt Pašvaldības policijā veicamos pienākumus.

 

Saskaņā ar Valsts valodas likumu un
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 296 «Noteikumi par profesionālo
un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu
apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību» Pašvaldības
policijas darbiniekam ir nepieciešama valsts valodas prasmes 3.
līmeņa B pakāpe.

 

Pašvaldības policijas dienestā nevar
pieņemt personu, kura sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem
vai ir reabilitēta, vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība.

 

S.Reksce piebilst, ka 2009. gadā Jelgavas
Pašvaldības policijā 21 kandidāts pieņemts darbā uz nenoteiktu
laiku, bet sešas kandidatūras noraidītas. Kopumā policijā strādā 71
darbinieks ar vidējo izglītību, 68 – ar vidējo profesionālo, 28
darbiniekiem ir augstākā izglītība, bet trijiem – maģistra
grāds.

 

Jāpiebilst, ka Iekšlietu ministrijas
izstrādātais likumprojekts ir izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē,
bet tas vēl jāapstiprina valdībā. Ja tas tiks akceptēts, jaunie
nosacījumi stāsies spēkā ar šā gada 1. jūliju.

 

Foto: Ivars Veiliņš