21.6 °C, 2.7 m/s, 56.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavas Pašvaldības policija svin 29. gadadienu
Jelgavas Pašvaldības policija svin 29. gadadienu
28/06/2019

«Strādāju Pašvaldības policijā kopš 1993. gada decembra, un jāatzīst, ka šie 25 gadi paskrējuši nemanot. To laikam sauc par sirdsdarbu, jo nogurumu vai riebumu no tā, ko daru, lai arī cik grūti nav bijis, nekad neesmu jutis. Turklāt dažādos dzīves posmos atradu jaunus izaicinājumus, strādājot dažādās Pašvaldības policijas nodaļās,» saka Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais inspektors Jānis Lisovskis, kuram šodien, policijas 29. gadadienas pasākumā, pasniegta krūšu nozīme par 25 gadu izdienu.

J.Lisovskis sāka strādāt Pašvaldības policijā
1993. gada decembrī pēc dienesta armijā. «Jau armijas
laikā es skaidri zināju – esmu disciplinēts, fiziski sagatavots,
tādēļ mājās strādāšu Pašvaldības policijā. Izaicinājumi mani nemaz
nebiedēja,» atminas J.Lisovskis, papildinot, ka 13 gadi nostrādāti
Patruļpolicijas nodaļā, bet šobrīd rit jau 11. gads nedaudz
mierīgākā darba režīmā Pilsētas iecirkņu grupā. Vērtējot, kā
mainījies dienests 25 gadu laikā, J.Lisovskis atzīst: grūtākais
laiks bija deviņdesmitie, kad uzplauka noziedzība – tad policija
bija nesen izveidojusies, darbinieku bija maz, ekipējums bija
niecīgs. «Šodien pārkāpumu raksturs nav krasi mainījies – ir tie
paši ģimenes konflikti, huligānisms, alkohola lietošana –, tomēr
darbiniekiem nodrošināti lielāki resursi, lai ieviestu kārtību,»
ieguvumus min J.Lisovskis. Viņš norāda, ka jebkurā laikā
svarīgākais ir darīt savu darbu pēc labākās sirdsapziņas.

Savukārt Sigita Vološina, kurai šodien
piešķirta krūšu nozīme «Par piecu gadu izdienu» Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā un pasniegts arī Jelgavas pilsētas domes
Pateicības raksts, uz darbu Pašvaldības policijā pārnākusi no
mērniecības jomas. «Strādāt policijā un palīdzēt cilvēkiem bija
mans bērnības sapnis, kurš īstenojās tikai pirms pieciem gadiem.
Tas notika pavisam neplānoti – man izteica piedāvājumu, es
apdomājos un piekritu,» stāsta S.Vološina. Šobrīd viņas ikdiena ir
darbs ar cilvēkiem, izglītojot viņus par pilsētas Pašvaldības
saistošo noteikumu ievērošanu. «Situācijas, tāpat kā cilvēki, ir
ļoti dažādi. Mans lielākais izaicinājums vienmēr ir atrast pareizo
pieeju, jo katram tā vajadzīga citādāka – citam vairākas reizes
jāizskaidro, citam jāpasaka stingrāks vārds. Mērķis jau vienmēr ir
viens – panākt to, lai noteikumi tiek ievēroti un pilsēta ir
sakopta,» teic S.Vološina.

Paldies par darbu, ko ieguldījuši
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Jelgavas pilsētā, policijas
darbiniekiem teica Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags. «Mūsu Pašvaldības policijā strādā
atbildīgi darbinieki, un gadu gaitā esam izveidojuši vienotu
komandu, kas strādā kopīgam mērķim – nodrošina sabiedrisko kārtību
mūsu pilsētā. Sabiedriskā aptauja par uzticību operatīvajiem
dienestiem apliecina, ka mums uzticas 72 procenti jelgavnieku, un
tas ir būtisks skaits. To esam panākuši tikai ar savu darbu, tieši
tāpēc aicinu katru policijas darbinieku izjust lepnumu, ka esat
darbu veikuši godprātīgi, pēc labākās sirdsapziņas, neskatoties uz
atalgojumu,» tā V.Vanags. Policijas darbiniekus svētkos sveica
arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Viņš uzsvēra, ka
aizvadītais gads arī Pašvaldības policistiem nav bijis viegls, jo
daudz darīts, lai apgūtu jaunas prasmes, pārbaudītu spēkus. «Arī
jūs savas prasmes stiprinājāt starptautiskās civilās aizsardzības
mācībās, apliecinot savas spējas mobilizēties dažādās situācijās,
prasmi sadarboties, risinot jautājumus, kas saistīti ar mūsu
pilsētas iedzīvotāju drošību,» tā A.Rāviņš, sakot policistiem
paldies par darbu un attieksmi.

Atzīmējot Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas 29. gadadienu, policijas darbiniekiem tika pasniegti
apbalvojumi.

Ar Jelgavas pilsētas domes Pateicības
rakstu par godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu pilsētas
sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā, pasākumā
apbalvoja:

 • Administratīvās prakses un uzskaites grupas
  lietvedi IRINU MATUSEVIČU,
 • Satiksmes uzraudzības nodaļas inspektoru
  SILVESTRU KAUŠKALU,
 • Pilsētas iecirkņu grupas vecāko inspektori
  SIGITU VOLOŠINU,
 • Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas
  inspektori INTU KOĻČU,
 • Patruļpolicijas nodaļas vecāko inspektoru
  Gati Lazdu,
 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoru glābēju
  DZINTARU VĪTOLU,
 • Patruļpolicijas nodaļas skolu inspektori
  MĀRU BLUŠU.

Ar Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijas krūšu nozīmi «Ķīla likumībai – mans gods» par augstu
profesionalitāti, rīcību ekstremālās situācijās, teicamu un
pašaizliedzīgu dienesta pienākumu pildīšanu darbiniekus, kuri ar
savu darbību ir palīdzējuši nostiprināt Jelgavas pilsētas
pašvaldības policijas lomu likumības un sabiedriskās kārtības
nodrošināšanā, pasākumā apbalvoja:

 • Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas
  inspektoru RIHARDU BOJARČIKU,
 • Medicīniskās atskurbtuves nodaļas vecāko
  inspektoru ĒVALDU BRAZAUSKU,
 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoru INGU
  KAKTENIEKU,
 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoru glābēju
  EDGARU KALNIŅU,
 • Patruļpolicijas nodaļas vecāko inspektoru
  JEVGĒNIJU SIŅICINU,
 • Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas
  grupas vecāko inspektori BAIBU LAPIŅU,
 • Satiksmes uzraudzības nodaļas inspektoru
  ARTŪRU USEĻONOKU.

Ar Goda rakstu par godprātīgu,
profesionālu un priekšzīmīgu dienestu un darbu, aktīvu dalību
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas vārda un tēla
popularizēšanā, pasākumā apbalvoja
:

 • Satiksmes uzraudzības nodaļas inspektoru
  MĀRI MEIJERU,
 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoru ANDRI
  VĪNAVU,
 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoru – glābēju
  LAIMONI KALNIŅU,
 • Patruļpolicijas nodaļas skolu inspektori
  INGU ŠABAĻINU,
 • Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas
  grupas vecāko inspektori VERU VELVI,
 • Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas
  grupas vecāko inspektori VITU VINIARSKU,
 • Sabiedriskās kārtības un drošības
  uzraudzības nodaļas inspektoru ROBERTU TRALMAKU,
 • Medicīniskās atskurbtuves nodaļas inspektoru
  RAIMONDU RIČIKU,
 • Operatīvās vadības nodaļas vecāko inspektori
  EDĪTI CIEMATNIECI,
 • Sūdzību un iesniegumu izskatīšanas grupas
  vecāko inspektori GUNTU GRŪBI,
 • Sūdzību un iesniegumu izskatīšanas grupas
  vecāko inspektori SANTU KRAUZI-ŠIMKEVICU,
 • Medicīniskās atskurbtuves nodaļas ārsta
  palīgu (feldšeri) KSENIJU SERŽENKO.

Ar Pateicības rakstu par profesionālu
un priekšzīmīgu darbu Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā,
pasākumā apbalvoja:

Satiksmes uzraudzības nodaļas vecāko
inspektoru SERGEJU VISOCKI,

Patruļpolicijas nodaļas inspektoru ARTŪRU
ALKSNI,

 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoru EDGARU
  BROKONOVU,
 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoru glābēju
  ARTJOMU ZAHAREVIČU,
 • Patruļpolicijas nodaļas skolu inspektori
  NATAŠU SIŅICINU,
 • Operatīvās vadības nodaļas inspektori IRINU
  MAZURI,
 • Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas
  inspektori ELITU REINI,
 • Sabiedriskās kārtības un drošības
  uzraudzības nodaļas inspektoru AIVARU LŪRIŅU,
 • Sabiedriskās kārtības un drošības
  uzraudzības nodaļas inspektoru RITVARU KINSTLERU,
 • Sabiedriskās kārtības un drošības
  uzraudzības nodaļas inspektoru DAINI BERNĀTU,
 • Sabiedriskās kārtības un drošības
  uzraudzības nodaļas inspektoru MĀRI BINDI,
 • Sabiedriskās kārtības un drošības
  uzraudzības nodaļas inspektori ANNU VAIVODI,
 • Sabiedriskās kārtības un drošības
  uzraudzības nodaļas vecāko kārtībnieku AIGARU GECEVIČU,
 • Saimnieciskā nodrošinājuma grupas apkopēju
  AIGU BARTKEVIČU.

Krūšu nozīmi «Par piecu gadu izdienu»
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā pasākumā
piešķīra:

Patruļpolicijas nodaļas vecākajam inspektoram
JĀNIM POGAM,

 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoram RAIVIM
  ĶIPSNIM,
 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoram glābējam
  MĀRIM VĒVERIM,
 • Pilsētas iecirkņu grupas vecākajai
  inspektorei SIGITAI VOLOŠINAI,
 • Satiksmes uzraudzības nodaļas inspektoram
  VALDIM ZELMENIM.

Krūšu nozīmi «Par desmit gadu
izdienu» Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā pasākumā
piešķīra
:

 • Priekšnieka vietniekam ANDRIM
  LAKSTĪGALAM,
 • Operatīvās vadības nodaļas priekšniekam
  VALDIM SKADIŅAM,
 • Sūdzību un iesniegumu izskatīšanas grupas
  vecākajai inspektorei SANTAI KRAUZEI-ŠIMKEVICAI,
 • Sabiedrisko attiecību speciālistei SANDRAI
  REKSCEI,
 • Pilsētas iecirkņu grupas inspektorei INGAI
  ANDREJEVAI,
 • Operatīvās vadības nodaļas inspektorei INGAI
  BUTNOREI,
 • Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas
  inspektorei DANAI STRODEI,
 • Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas
  inspektorei SVETLANAI TAUBEI,
 • Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas
  inspektorei LUDMILAI STEFANOVSKAI,
 • Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas
  inspektoram ULDIM APSĪTIM,
 • Sabiedriskās kārtības un drošības
  uzraudzības nodaļas inspektoram MODRIM LEONOVIČAM,
 • Medicīniskās atskurbtuves nodaļas vecākajam
  inspektoram ĒVALDAM BRAZAUSKAM.
 • Krūšu nozīmi «Par piecpadsmit gadu izdienu»
  Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā pasākumā piešķīra:
 • Satiksmes uzraudzības nodaļas priekšniecei
  INGAI STEPANEI,
 • Operatīvās vadības nodaļas inspektorei
  IRINAI MAZUREI,
 • Pilsētas iecirkņu grupas vecākajam
  inspektoram ULDIM BEIKMANIM,
 • Medicīniskās atskurbtuves nodaļas
  inspektoram RAIMONDAM RIČIKAM,
 • Sabiedriskās kārtības un uzraudzības nodaļas
  inspektoram IVANAM BĻINOVAM.

Krūšu nozīmi «Par divdesmit gadu
izdienu» Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā pasāku

piešķīra:

 • Satiksmes uzraudzības nodaļas vecākajam
  inspektoram SERGEJAM VISOCKIM.

Krūšu nozīmi «Par divdesmit piecu
gadu izdienu» Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā pasākumā
piešķīra:

 • Operatīvās vadības nodaļas inspektoram
  ILMĀRAM BALTRUNAM,
 • Pilsētas iecirkņu grupas vecākajam
  inspektoram JĀNIM LISOVSKIM,
 • Medicīniskās atskurbtuves nodaļas
  inspektoram ILVARAM LĀCIM,
 • Patruļpolicijas nodaļas inspektoram JĀNIM
  GODAINIM.

Ar piemiņas dāvanu par ilgstošu un efektīvu
sadarbību alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanas
novēršanas nepilngadīgām personām pasākumu veikšanas laikā pasākumā
apbalvoja KAROLINU BULIŽKO.

Foto: Ivars Veiliņš/«Jelgavas Vēstnesis»,
JPPP