24.1 °C, 3.5 m/s, 50.4 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaJelgavas pedagogi piedalās Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivālā
Jelgavas pedagogi piedalās Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivālā
07/07/2017

Aizvadītajā nedēļā Ungārijas pilsētā Debrecenā notika Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivāls «Zinātne uz skatuves», kurā piedalījās arī pieci dabaszinātņu skolotāji no Latvijas, tostarp divas pārstāves no Jelgavas – Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska un Jelgavas pilsētas fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Baiba Daģe.

«Zinātne uz skatuves – Latvija» nacionālās koordinācijas
komitejas vadītāja ZRKAC direktores vietniece Skaidrīte Bukbārde
stāsta, ka šogad festivāls noritēja ar moto «Veidojam dabaszinātņu
izglītības nākotni» un tajā piedalījās 450 skolotāji no 30 valstīm,
kas māca dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un
matemātiku, sākot no pirmsskolas posma līdz vidusskolai. Festivāla
mērķis ir sniegt iespēju skolotājiem apmainīties ar inovatīvām
mācību idejām, demonstrējot tās stendos, semināros un uz skatuves,
tādējādi sekmējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Festivālam kopumā tika pieteikti 870 projekti no 30 valstīm, no
tiem 233 projektu autori tika uzaicināti prezentēt savas radošās
idejas klātienē. No Latvijas festivālam tika pieteikti četri
projekti, un visi tika uzaicināti uz festivālu. Skolotāju ideju
prezentācijas notika septiņos tēmu blokos: «Zinātne vismazākajiem»,
«Zinātne un vide», «Zemu izmaksu zinātne», «IKT dabaszinību
mācīšanā», «Sadarbība dabaszinību mācīšanā», «Iekļaujošā zinātne»
un «Starptautiskie sadarbības projekti».

«Visvairāk projektu – 74 – bija pieteikti tēmai «Zemu izmaksu
zinātne», kurā skolotāji rādīja, kā, neieguldot lielus līdzekļus,
bet izmantojot ikdienā lietojamus materiālus, var skolēniem
izskaidrot sarežģītas parādības, veidot modeļus un rosināt skolēnu
interesi par dabaszinībām. Šajā blokā no Latvijas bija pieteikti
divi projekti – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotājas B.Daģes
projekts «Kustība» un Mārupes pamatskolas skolotāju Daigas
Krieviņas un Māras Rābantes idejas par zinātnieku nakts
organizēšanu skolā, kurā piedalās gan skolēni, gan vecāki, gan
absolventi, tajā iesaistot vairāk nekā 600 dalībnieku,» norāda
S.Bukbārde.

33 projektus prezentēja blokā «Zinātne mazākajiem». «Šajā
kategorijā ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta
nodaļas vadītāja S.Šabanska iepzīstināja ar mūsu centra darbību un
pieredzi, strādājot ar pirmsskolas audzēkņiem, sniedzot viņiem
pirmās zināšanas par dažādām dabas parādībām un tādējādi attīstot
viņu pētnieciskās prasmes. Projekta tēma bija «Magnētisms un
statiskā elektrība»,» papildina ZRKAC direktores vietniece.

Festivāla laikā skolotājiem bija iespēja ne tikai iepazīstināt
ar savu pieredzi, prezentējot to stendā, bet arī uzzināt, kā strādā
dabaszinātņu skolotāji citās valstīs, piedalīties semināros, kurus
vadīja festivāla dalībnieki, kā arī vērot citu valstu prezentācijas
uz skatuves. S.Bukbārde stāsta – pedagogi atzīst, ka tā ir bijusi
lieliska iespēja, lai dibinātu kontaktus ar citu valstu skolotājiem
un veidotu sadarbību nākotnē.

Šādi festivāli notiek kopš 2007. gada – reizi divos gados –, tos
koordinē organizācija «Zinātne uz skatuves» – Eiropas pedagogu
nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt bērnu un
jauniešu interesi par zinātni un inženierzinātnēm, kā arī uzlabot
dabaszinātņu mācīšanas kvalitāti. Kopš 2016. gada arī Latvija ir
kļuvusi par šīs organizācijas biedru un to pārstāv ZRKAC. Iespēju
piedalīties Eiropas festivālā skolotāji iegūst, piedaloties
nacionālajā atlases konkursā. Atkarībā no valsts lieluma katrai
valstij ir noteikts dalībnieku skaits, ko tā var pieteikt Eiropas
festivālam. Latvijā nacionālo atlases konkursu organizēja ZRKAC
sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Konkursa otrā kārta
un noslēguma pasākums notika 2016. gada 10. septembrī Jelgavā,
«Metāla svētku» laikā. Tajā piedalījās 20 skolotāji no 12 Latvijas
izglītības iestādēm, kas prezentēja 11 projektus.

Nākamais «Zinātne uz skatuves» festivāls notiks 2019. gadā
Portugālē.

Foto: no ZRKAC arhīva