13.7 °C, 0.4 m/s, 94.8 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaJelgavas tehnikumā varēs apgūt mērniecības tehniķa specialitāti
Jelgavas tehnikumā varēs apgūt mērniecības tehniķa specialitāti
04/06/2019

No nākamā, 2019./2020., mācību gada Jelgavas tehnikums sāks īstenot jaunu profesionālās vidējās izglītības programmu «Mērniecības tehniķis», ko izstrādājis sadarbībā ar LLU, Latvijas Mērnieku biedrību un Latvijas kartogrāfu un ģeodēzistu asociāciju.

Programmas mērķis ir, nodrošinot
profesionālās vidējās izglītības programmas apguvi, sagatavot
mērniecības tehniķi, kurš ir kompetents veikt dokumentu izpēti
mērniecības darbu vajadzībām, teritorijas un būvju uzmērīšanas
darbos, mērījumu datu apstrādē un uzmērīšanas dokumentu
sagatavošanā sertificētas personas uzraudzībā, darbu saskaņošanā ar
noteiktajām institūcijām, būvju datu ieguvē un zemes izmantošanas
projektu izstrādē. «Šobrīd LLU studiju programmā «Zemes ierīcība un
mērniecība» studējošie jaunieši nenosedz darba devēju pieprasīju
pēc jaunajiem speciālistiem, tādēļ LLU mūs uzrunāja ar aicinājumu
kopīgi izstrādāt programmu, kas sniedz iespēju mērniecības tehniķa
profesiju apgūt jau vidējās izglītības līmenī, un mēs labprāt
atsaucāmies,» norāda Jelgavas tehnikuma direktores vietnieks Uldis
Sokolovs.

Mācību gaitā, kas ilgs četrus gadus, audzēkņi
apgūs datorgrafiku, mērniecības tiesiskos pamatus, kartogrāfijas
pamatus, zemes kadastrālo uzmērīšanu, inženierģeodēzisko
uzmērīšanu, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, nekustamā īpašuma
kadastra pamatus, rasēšanu un citus mācību priekšmetus.

Jāpiebilst, ka uzņemšana Jelgavas tehnikumā
sāksies 10. jūnijā. Deviņas mācību programmas paredzētas
pamatskolas absolventiem, bet divas – autodiagnostiķis un
viesmīlības pakalpojumu speciālists – pēc vidusskolas beigšanas.
Mācības iestādē ir bez maksas, un audzēkņiem iespējams saņemt līdz
150 eiro lielu stipendiju.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva