17.3 °C, 2.2 m/s, 81.7 %

Pilsētā

Jelgavnieki apmācīs moldoviešus
08/01/2009

Jelgavas rajona pašvaldības eksperti kopā ar sadarbības partneriem no Daunpatrikas (Lielbritānija) plāno veikt Kahulas reģiona Moldovā pašvaldību politiķu, darbinieku un NVO pārstāvju apmācību tādās jomās kā pašvaldību finanšu sistēma, decentralizācija un demokratizācija, vides jautājumi, ilgtspējīga attīstība un vietējo iniciatīvu grupu darbības aktivizācija.

www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas rajona pašvaldības eksperti kopā ar sadarbības partneriem
no Daunpatrikas (Lielbritānija) plāno veikt Kahulas reģiona Moldovā
pašvaldību politiķu, darbinieku un NVO pārstāvju apmācību tādās
jomās kā pašvaldību finanšu sistēma, decentralizācija un
demokratizācija, vides jautājumi, ilgtspējīga attīstība un vietējo
iniciatīvu grupu darbības aktivizācija.

«Mums joprojām šķiet, ka Latvija ir valsts, kurai nepieciešama
palīdzība un atbalsts, sevišķi šajā sarežģītajā laikā. Tomēr mēs
aizmirstam, ka pa šiem gadiem pēc neatkarības atgūšanas mēs esam
ieguvuši nenovērtējamas un plašas zināšanas gan no ārvalstu
ekspertiem, gan no saviem darbiem un pieredzes. Un tas ir
galvenais, ko mēs varam sniegt citām valstīm, tajā skaitā Moldovai,
lai tās nostātos uz demokrātijas un attīstības ceļa,» uzsver
Jelgavas rajona padomes izpilddirektore Mudīte Priede.

Projekta ietvaros tiks organizēts forums jauniešiem, lai sāktu
dialogu, sadarbību un pieredzes apmaiņu starp iesaistīto valstu
jauniešiem – nākamajiem lēmumu pieņēmējiem un politikas
veidotājiem. Savukārt bērnu zīmējumu konkurss visās trijās projektā
iesaistītajās valstīs veicinās izpratni par palīdzības kultūru, kā
arī parādīs, kā dzīvo bērni citās valstīs, iesaistot šajā izziņas
procesā vecākus, skolotājus un draugus.

Vienlaikus tiks izstrādāta arī koncepcija jaunam projektam starp
eiroreģionu «Saule», kura biedrs ir Jelgavas rajona padome, un
eiroreģionu «Donava», kas aptver vairākus reģionus Moldovā, Ukrainā
un Rumānijā.

2008. gada 30. decembrī Jelgavas rajona padome noslēdza finansējuma
līgumu ar Eiropas Komisijas delegāciju Moldovā. Līdz ar līguma
noslēgšanu tika uzsākts Eiropas Komisijas Europe Aid programmas
finansēts projekts «Zināšanu un iespēju veicināšana Moldovas Kahula
reģionā». Projekta mērķis ir veicināt demokratizāciju un
ilgtspējīgu attīstību Kahulas reģionā Moldovā.

Projekts tiek īstenots divu gadu laikā līdz 2010. gada 30.
decembrim, tā kopējās izmaksas ir 73 411 eiro (51 593 lati), 75% no
izmaksām sedz Eiropas Komisija.