25.9 °C, 5.1 m/s, 49.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJelgavnieki atkritumu apglabāšanas tarifa kāpumu, visticamāk, neizjutīs
Jelgavnieki atkritumu apglabāšanas tarifa kāpumu, visticamāk, neizjutīs
28/07/2014

Lai uzklausītu viedokli par SIA «Zemgales Eko» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 1. augustā pulksten 11 organizē uzklausīšanas sanāksmi – iesniegtais projekts paredz sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu noteikt par 97 procentiem lielāku nekā tas ir pašlaik. Ja šis tarifs tiks apstiprināts, SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi», kas pilsētā nodrošina atkritumu savākšanu un izvešanu, sola, ka iedzīvotāji šo kāpumu visdrīzāk neizjutīs, jo poligonā «Brakšķi» tiek apglabāti tikai apmēram 20 procenti no Jelgavā savāktajiem atkritumiem.

Sintija Čepanone

Lai uzklausītu viedokli par SIA
«Zemgales Eko» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifa projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija 1. augustā pulksten 11 organizē uzklausīšanas sanāksmi –
iesniegtais projekts paredz sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu
noteikt par 97 procentiem lielāku nekā tas ir pašlaik. Ja šis
tarifs tiks apstiprināts, SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi», kas
pilsētā nodrošina atkritumu savākšanu un izvešanu, sola, ka
iedzīvotāji šo kāpumu visdrīzāk neizjutīs, jo poligonā «Brakšķi»
tiek apglabāti tikai apmēram 20 procenti no Jelgavā savāktajiem
atkritumiem.

Pašlaik spēkā esošais atkritumu
apglabāšanas tarifs poligonā «Brakšķi» ir 19,48 eiro par tonnu,
neskaitot dabas resursu nodokli, savukārt iesniegtais tarifu
projekts paredz sadzīves atkritumu apglabāšanai tarifu 38,41 eiro
apmērā, kas ir par 97 procentiem lielāks nekā iepriekšējais. Tarifa
izmaiņas saistītas ar to, ka poligonā «Brakšķi» apglabāšanai
pieņemto sadzīves atkritumu apjoms ir samazinājies par 78
procentiem, informē Regulators.

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
valdes loceklis Alvils Grīnfelds skaidro, ka atkritumu apglabāšanas
tarifu veido trīs pozīcijas: maksa par atkritumu apglabāšanu
poligonā, dabas resursu nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis.
Pēdējās divas pozīcijas nav plānots mainīt, līdz ar to Regulatoram
iesniegtajā tarifa projektā paredzētais kāpums tieši atkritumu.
«Savukārt iedzīvotāji maksā par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un
apglabāšanu, un arī šajā gadījumā mainītos tikai vienas pozīcijas –
atkritumu apglabāšanas – izmaksas, kuras, ņemot vērā lielo
atkritumu apjomu, kas pirms apglabāšanas tiek atšķirots šķirošanas
stacijā, būtisku sadārdzinājumu neradītu,» norāda A.Grīnfelds,
uzsverot – kopš līdzās atkritumu poligonam «Brakšķi» darbojas
atkritumu šķirošanas stacija, kas darbību uzsāka pagājušajā gadā,
realizējot ES Kohēzijas fonda un Jelgavas domes atbalstīto
projektu, lai nodrošinātu ES direktīvu galveno prasību izpildi –
samazinātu poligonā apglabājamo bioloģiski noārdāmo sadzīves
atkritumu daudzumu un palielinātu atšķiroto otrreizēji izmantojamo
atkritumu apjomu –, poligonā apglabāto sadzīves atkritumu apjoms
sarucis par vismaz 80 procentiem. «Šķirošanas stacija tika uzbūvēta
ar mērķi samazināt poligonā apglabājamo atkritumu apjomu, un,
mērķtiecīgi attīstot atkritumu šķirošanu un meklējot arvien jaunas
iespējas pārstrādei izmantojamo atšķiroto atkritumu noietam, varam
nodrošināt, ka poligonā apglabāti tiek tikai vidēji 20 procenti
pilsētā savākto sadzīves atkritumu. Tādējādi arī tad, ja SIA
«Zemgales Eko» iesniegtais projekts tiks apstiprināts, atkritumu
savākšanu un izvešanu visdrīzāk spēsim nodrošināt, nepaaugstinot
maksu par pakalpojumu jelgavniekiem,» tā SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes loceklis.

Jāpiebilst, ka uzklausīšanas sanāksme
par SIA «Zemgales Eko» iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifa projektu notiks 1. augustā pulksten 11 «Zemgales
Eko» telpās «Brakšķu mājās», Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
Tajā aicināts piedalīties ikviens interesents – SIA «Zemgales Eko»
pilnvarotais pārstāvis komentēs iesniegto sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko
pamatojumu, savukārt sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot
jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par
komersanta iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma
tarifa projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt
pa tālruni 67097267 vai e-pastu inese.vevere@sprk.gov.lv līdz 31.
jūlijam (kontaktpersona – Inese Vēvere). Iepazīties ar iesniegto
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu var
Regulatora mājas lapā www.sprk.gov.lv, sadaļā «Izsludinātās
uzklausīšanas sanāksmes».

Foto: no JV arhīva