20.4 °C, 1.5 m/s, 96.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJNĪP aktualizē mājas vecākā nozīmīgo lomu
JNĪP aktualizē mājas vecākā nozīmīgo lomu
16/08/2014

Sava kopīpašuma pārvaldīšanu SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) pašlaik uzticējuši jau 90 procenti no kopumā 14 733 klientiem. Lai jautājumus, kas skar kopīpašuma pārvaldīšanu, varētu risināt racionālāk un efektīvāk, katras mājas dzīvokļu īpašnieki tiek rosināti izvirzīt vismaz vienu cilvēku, kas apņemas kļūt par dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju starpnieku kopīgu mērķu sasniegšanai.

www.jelgavasvestnesis.lv

Sava kopīpašuma pārvaldīšanu SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) pašlaik uzticējuši jau
90 procenti no kopumā 14 733 klientiem. Lai jautājumus, kas skar
kopīpašuma pārvaldīšanu, varētu risināt racionālāk un efektīvāk,
katras mājas dzīvokļu īpašnieki tiek rosināti izvirzīt vismaz vienu
cilvēku, kas apņemas kļūt par dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju
starpnieku kopīgu mērķu sasniegšanai.

JNĪP uzsver, ka šāds risinājums –
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas jeb mājas vecākā ievēlēšana
kā savu interešu pārstāvi – ļauj strādāt vēl racionālāk un
efektīvāk, daudz veiksmīgāk sasniedzot vēlamo rezultātu. «Tas, vai
namā ir iecelta šī uzticības persona, kas seko līdzi visu ar ēkas
uzturēšanu saistīto jautājumu risināšanai –, nenoliedzami būtiski
ietekmē daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošanas kvalitāti. Viņš labi
pārzina sava nama problēmas, kaimiņu vēlmes un iespējas un
komunikācijā ar pārvaldnieku kļūst par dzīvokļu īpašnieku kopīgā
viedokļa veidotāju un paudēju un viņu interešu pārstāvētāju – mājas
vecākā ieguldījums ir neatsverams, lai organizētu nama pārvaldīšanu
starp dzīvokļu īpašnieku lēmumiem un operatīvi varētu risināt un
izpildīt šos lēmumus,» teikts uzņēmuma mājas lapā.

JNĪP ir viens no pirmajiem nekustamā
īpašuma pārvaldniekiem valstī, kas jau sākotnēji paredzēja
nepieciešamību ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pilnvarot savas
mājas pārstāvi, kas apkopo informāciju no dzīvokļu īpašniekiem un
to tālāk sniedz JNĪP. «Jāatzīst, ka šo kārtību izdevies attīstīt un
pilnveidot tiktāl, ka dzīvokļu īpašnieki kļuvuši par īsteniem JNĪP
sadarbības partneriem, bez kuru ieinteresētības un atbalsta nebūtu
iespējams īstenot virkni uzlabojumu uzņēmuma apsaimniekotajās
mājās. Piemēram, viņu ieguldījums ir nenovērtējams daudzdzīvokļu
māju siltināšanas procesā – lielā mērā pateicoties viņu
neatlaidībai un pūlēm, pilsētā ir kompleksi renovētas dzīvojamās
mājas. Tieši viņi ir arī tie, kuri pirmām kārtām pārvaldniekam
norāda uz problēmām un situācijām, kurām nepieciešams steidzams
risinājums, kā arī sniedz ierosinājumus savstarpējās sadarbības un
sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai,» norāda
apsaimniekotājs.

Lai gan, kopš JNĪP ieviesusi informatīvo
sistēmu, visi dzīvokļu īpašnieki nepieciešamās ziņas var saņemt
e-vidē tieši no pārvaldnieka, arī šajā gadījumā būtisks ir
pilnvarotās personas ieguldījums, jo ne visiem iedzīvotājiem ir
pieejams internets, un tieši mājas vecākajam, izmantojot JNĪP
informatīvo sistēmu, ir vieglāk savus kaimiņus, kuri neizmanto
internetu, informēt par dažādiem pasākumiem dzīvojamā
mājā.

«JNĪP novērtē to, ka dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotās personas kā visu uzņēmuma klientu starpnieki ir tie,
kas liek noturēt nemainīgi augstu namu pārvaldīšanas kvalitāti un
pilnveidot pakalpojumu klāstu – pavisam noteikti var teikt, ka
mājās, kuras apsaimnieko JNĪP, vairums māju vecāko ir kompetenti un
izglītoti pārvaldīšanas jautājumos un ir ieinteresēti sadarboties,
lai kopīgiem spēkiem sasniegtu izvirzītos mērķus,» teikts JNĪP
mājas lapā.

Būtiski uzsvērt, ka JNĪP noslēgtie
līgumi par namu apsaimniekošanu ar dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašniekiem sastāv no trim daļām: dzīvokļa īpašnieka, pilnvarotās
personas un pārvaldnieka tiesības un pienākumi. Līguma paraugs
publicēts žurnālā «Pārvaldnieks» (2012. gads, Nr.28) – tagad tas ir
pilnveidots un dzīvokļu īpašniekiem pieejams arī JNĪP informatīvajā
sistēmā.

Jāpiebilst, ka pilnvarotās personas
tiesības un pienākumus JNĪP līgumos iekļāvusi arī visu dzīvokļu
īpašnieku interesēs. Proti, mājas vecāko dzīvokļu īpašnieki ievēl
kopsapulcē un līdz ar to ir tiesīgi pieprasīt informāciju par šīs
pilnvarotās personas darbību un, ja nepieciešams, to nomainīt ar
citu. Turklāt, lai dzīvokļu īpašnieki papildus varētu izvērtēt
mājas vecākā darbu – gan paveikto, gan arī neizdarīto –, JNĪP,
organizējot dzīvokļu īpašnieku ikgadējās kopsapulces, darba plānā
papildus iekļāvusi arī mājas vecākā jeb pilnvarotās personas
atskaites ziņojumu.

«Nav noslēpums, ka ne katrs dzīvokļa
īpašnieks ir spējīgs uzņemties un arī apzinīgi pildīt mājas vecākā
pienākumus, turklāt šādai atbildībai daudzi piekrīt nelabprāt, vēl
jo vairāk, ja šie pienākumi jāveic brīvprātīgi, nesaņemot par to
atlīdzību. Tiesa, izprotot šāda pārstāvja nozīmīgo lomu sava
daudzdzīvokļu nama pārvaldīšanas procesā, dzīvokļu īpašnieki, ar
kopības lēmumu ieceļot mājas vecāko, var paredzēt šo pienākumu
veicējam zināmus bonusus. Iespējams, tas kādu spēcīgu un
neatlaidīgu personību motivēs pārstāvēt mājas iedzīvotāju
intereses, kļūstot par pilnvaroto personu un tā veicinot sadarbību
ar nama pārvaldnieku,» rosina JNĪP.