15.2 °C, 2.9 m/s, 73.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJNĪP informēs par jaunumiem mājas pārvaldīšanā
JNĪP informēs par jaunumiem mājas pārvaldīšanā
01/08/2017

30. augustā pulksten 18 Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) aicina jelgavniekus uz tematisko semināru par jauniem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumiem, kas stājās spēkā šā gada 21. jūlijā.

Jaunie Ministru kabineta noteiktumi nosaka kārtību, kādā
dzīvojamās mājas pārvaldnieks sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas
un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendāra gadam, aprēķina dzīvokļa,
darbnīcas un nedzīvojamās telpas maksu par dzīvojamās mājas
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, paziņo pārvaldīšanas maksājumu
apmēru kalendāra gadam, informē par tāmē paredzētajām izmaksām, kā
arī sagatavo dzīvokļu īpašniekiem pārskatu par pārvaldīšanas
maksājumu izlietošanu gadā. Jāpiebilst, ka iepriekšējie noteikumi
zaudēja spēku 21. jūlijā.

Piemēram, jauno noteikumu 15. punkts nosaka: pieņemot lēmumu par
uzturēšanas darbu plāna un pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu
vai noraidīšanu, dzīvokļu īpašnieku kopība nevar atteikties no
obligāto pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas un dzīvojamās mājas
uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu veikšanas. Piemēram, no
sanitārās apkopes, siltumenerģijas piegādes, ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumiem, sadzīves atkritumu izvešanas,
elektroenerģijas piegādes, dzīvojamās mājas esošo iekārtu un
komunikāciju apsekošanas, kā arī tehniskās apkopes. Uzturēšanas
darbi ir arī pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un
pārraudzība, dzīvojamās mājas lietas vešana, līguma slēgšana par
zemesgabala lietošanu, kā arī informācijas sniegšana valsts un
pašvaldību institūcijām.

Seminārā piedalīsies Ekonomikas ministrijas Būvniecības un
mājokļu politikas departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Auders,
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis un JNĪP administratīvais
direktors Jānis Zeltiņš. Vietu skaits dalībai seminārā ir
ierobežots un, ja būs liels pieprasījums, tas tiks rīkots
atkārtoti.

Pieteikties semināram, kurš 30. augustā pulksten 18 norisināsies
Pulkveža Brieža ielā 26, iespējams ŠEIT.

Iepazīties ar jaunajiem noteikumiem, lai semināra laikā piedalītos
diskusijā, iespējams ŠEIT.

Informācija par turpmāko semināru norisi būs pieejama mājaslapā
www.jnip.lv.

Foto: no JV arhīva