24.4 °C, 2.5 m/s, 49 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJNĪP un Tehniskā universitāte paraksta sadarbības līgumu
JNĪP un Tehniskā universitāte paraksta sadarbības līgumu
09/08/2011

SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti. Tas paredz ciešāku sadarbību jautājumos par nekustamā īpašuma pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī pavērs plašākas iespējas studentiem universitātē apgūto teoriju nostiprināt praktiski.

www.jelgavasvestnesis.lv

SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko
universitāti. Tas paredz ciešāku sadarbību jautājumos par nekustamā
īpašuma pārvaldību un apsaimniekošanu, kā arī pavērs plašākas
iespējas studentiem universitātē apgūto teoriju nostiprināt
praktiski.

Kā informē JNĪP sabiedrisko attiecību
speciāliste Ieva Macijevska, līgums noslēgts ar Rīgas Tehniskās
universitātes IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma
ekonomikas institūtu. Universitāte ar JNĪP sadarbosies jautājumos
par nekustamā īpašuma pārvaldību un apsaimniekošanu,
energoefektivitātes paaugstināšanu būvuzņēmējdarbības un
būvniecības ekonomikas attīstības kontekstā. Būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma ekonomikas institūta mācībspēks un zinātniskais
personāls iesaistīsies zinātniskās pētniecības darbā par JNĪP
interesējošiem problēmjautājumiem. «Universitāte uzklausīs uzņēmuma
ieteikumus par pētāmajiem jautājumiem bakalaura, maģistra un
doktora darbu ietvaros, un studentiem būs iespēja apmeklēt JNĪP
organizētos zinātniski praktiskos seminārus,» tā
I.Macijevska.

Savukārt JNĪP pārstāvji piedalīsies
valsts pārbaudes komisijas darbā, studentu izstrādāto
kvalifikācijas darbu, diplomprojektu un maģistra darbu
aizstāvēšanā, kā arī sekmēs prakses vietu nodrošināšanu
universitātes studentiem minētajās jomās.