17.4 °C, 1 m/s, 93.3 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJNĪP uzsāk dzīvokļu īpašnieku kopsapulču ciklu
JNĪP uzsāk dzīvokļu īpašnieku kopsapulču ciklu
25/02/2013

Jau tradicionāli gada pirmajā pusē SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) uzņēmuma apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus aicina uz sapulcēm, lai kopīgi pārrunātu kopīpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas jautājumus, atskatītos uz paveikto un apzinātu tuvākajā laikā veicamos darbus. Šajā gadā dzīvokļu īpašnieku kopsapulču cikls sākas šodien, 25. februārī.

www.jelgavasvestnesis.lv

Jau tradicionāli gada pirmajā
pusē SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) uzņēmuma
apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus aicina uz
sapulcēm, lai kopīgi pārrunātu kopīpašuma pārvaldīšanas un
uzturēšanas jautājumus, atskatītos uz paveikto un apzinātu tuvākajā
laikā veicamos darbus. Šajā gadā dzīvokļu īpašnieku kopsapulču
cikls sākas šodien, 25. februārī.

Jau pašlaik uzņēmuma mājas lapā
www.nip.lv pieejams dzīvokļu īpašnieku sapulču grafiks visās JNĪP
apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās – tam var piekļūt reģistrētie
informatīvās sistēmas lietotāji. Taču par plānotajām sapulcēm
dzīvokļu īpašnieki tiks informēti arī individuāli, pastkastītē
saņemot rakstisku paziņojumu par kopsapulces norises vietu, laiku
un kopsapulces darba kārtību.

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces visās
daudzdzīvokļu mājās tiek organizētas pēc vienota principa un darba
kārtībā iekļauti trīs galvenie punkti: 2012. gada darbības pārskats
un 2013. gada darba plāns; renovācijas izdevīgums un
nepieciešamība; dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma
slēgšana (pārjaunošana). Tāpat plānots pārrunāt jautājumus, kas
skar gāzes sistēmu apkalpošanas drošību un gāzes pavardu
pārbaudīšanu daudzdzīvokļu mājās, kas ir būtiski tieši iedzīvotāju
drošības aspekta dēļ, kā arī risināt citus dzīvokļu īpašniekiem
aktuālus jautājumus, kas skar kopīpašuma pārvaldīšanu un
uzturēšanu.

JNĪP dzīvokļu īpašniekus aicina būt
atsaucīgiem un aktīvi piedalīties organizētajās sapulcēs, lai
kopīgi pieņemtu lēmumus par dzīvojamās mājas uzturēšanu un
pārvaldīšanu, kas saistoši ikvienam daudzdzīvokļu mājas
iedzīvotājam. «Turklāt būtiski, ka šajās kopsapulcēs varam tikties
klātienē ar visiem dzīvokļu īpašniekiem un izdiskutēt gan mums kā
apsaimniekotājam, gan jums kā dzīvokļu īpašniekiem aktuālus
jautājumus un rast optimālu risinājumu strīdīgās situācijās.
Savukārt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem tā ir vēl viena iespēja
tuvāk iepazīties ar saviem kaimiņiem, tādējādi veicinot savstarpēju
sadarbību atbildīgu lēmumu, kas skar kvalitatīvu un efektīvu
kopīpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu, pieņemšanā,» norādīts
JNĪP mājas lapā.

Foto: Ivars Veiliņš