18.1 °C, 3.3 m/s, 77.5 %

Izglītība

JRPIC šogad mācību gads nebeidzas
31/07/2010

Atšķirībā no citām vasarām Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (JRPIC) patlaban rit intensīvs mācību process. Šobrīd dažādos kursos tur mācās 144 bezdarbnieki, bet jau no 2. augusta kursu programma kļūs vēl piesātinātāka un mācības bezdarbniekiem notiks katru dienu trīs maiņās. Paredzēts, ka no augusta līdz decembrim kopumā dažādas profesijas apgūs vēl teju 600 bezdarbnieki.

Ritma Gaidamoviča

Atšķirībā no citām vasarām Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības centrā (JRPIC) patlaban rit intensīvs mācību
process. Šobrīd dažādos kursos tur mācās 144 bezdarbnieki, bet jau
no 2. augusta kursu programma kļūs vēl piesātinātāka un mācības
bezdarbniekiem notiks katru dienu trīs maiņās. Paredzēts, ka no
augusta līdz decembrim kopumā dažādas profesijas apgūs vēl teju 600
bezdarbnieki.

JRPIC direktore Sarmīte Vīksna stāsta, ka JRPIC šovasar
atšķirībā no citām izglītības iestādēm mācību gads nebeidzas, jo
visas vasaras garumā notiek kursi bezdarbniekiem un darba
meklētājiem. Jūlijā JRPIC ik dienu mācās 12 bezdarbnieku grupas jeb
144 cilvēki, kuri apgūst angļu valodu, datorzinības, tostarp
vairākas specifiskas datorprogrammas. Liels uzsvars tiek likts uz
valsts valodas kursiem, un šobrīd latviešu valodu apgūst trīs
mācību grupas, kuru audzēkņiem vakar bija eksāmens. Visas mācības
tiek organizētas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).
JRPIC Pieaugušo tālākizglītības nodaļas vadītāja Astra Vanaga
stāsta, ka NVA vasaras mēnešos ir uzsākusi ļoti intensīvu
bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nodrošinot cilvēkiem
iespēju laikā, kamēr viņi ir bez darba, apgūt savai profesionālajai
kvalifikācijai atbilstošas zināšanas un prasmes veiksmīgākai
konkurencei darba tirgū. JRPIC šobrīd jau izstrādāts jaunais mācību
plāns, lai augustā kursus varētu uzsākt jaunas grupas. Kopumā no
augusta līdz decembrim plānots uzņemt 49 bezdarbnieku grupas jeb
588 cilvēkiem ļaut pilnveidot savas prasmes. «Jāpiebilst, ka,
piemēram, valsts valodas apguves process tagad ir atvieglots, jo
Valsts atestācijas komisija ierodas un eksāmenu pieņem uz vietas
Jelgavā. Plānots, ka otrajā pusgadā valsts valodas apguvi trijos
līmeņos – zemākajā, vidējā un augstākajā – mēs nodrošināsim 168
bezdarbniekiem,» stāsta A.Vanaga. Viņa skaidro, ka līdzekļi
piešķirti arī profesionālajai tālākizglītības programmai. Tas
nozīmē, ka, jau sākot ar nākamo mēnesi, 36 Zemgales reģiona
bezdarbnieki sāks apgūt metinātāja profesiju, mācoties izglītības
programmā «Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās
gāzes vidē». Jāpiebilst, ka divas grupas veidos bezdarbnieki, kuri
reģistrējušies NVA Jelgavas filiālē, bet vienu tie, kuri
reģistrējušies Dobeles filiālē.

Grupu komplektāciju veic NVA, izvērtējot pieprasījumu. NVA
Jelgavas filiāle informē, ka vienmēr lielākais pieprasījums ir
bijis pēc angļu, vācu valodas, kā arī datorzinību kursiem. Šobrīd
uz dažādiem kursiem saņemti 1768 pieteikumi no bezdarbniekiem.
Jelgavā mācības bezdarbniekiem nodrošina arī SIA «Buts», SIA
«Robots MBR», SIA «Autoamatnieks» un Latvijas Lauku konsultāciju
centrs.

Foto: Ivars Veiliņš