23.9 °C, 1.5 m/s, 49.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāJRPIC var iegūt starptautiski atzītus datorprasmes sertifikātus
JRPIC var iegūt starptautiski atzītus datorprasmes sertifikātus
12/10/2009

Jau pašlaik Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā (JRPIC) ikvienam ir iespēja savas zināšanas un prasmes apliecināt, iegūstot starptautiski atzītus datorprasmes sertifikātus – ECDL un E-Citizen, savukārt jau drīzumā varēs pieteikties eksaminācijas kartei un kārtot eksāmenus ECDL Advanced programmās.

Sintija Čepanone
Jau pašlaik Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā (JRPIC) ikvienam ir iespēja savas zināšanas un prasmes
apliecināt, iegūstot starptautiski atzītus datorprasmes
sertifikātus – ECDL un E-Citizen, savukārt jau drīzumā varēs
pieteikties eksaminācijas kartei un kārtot eksāmenus ECDL Advanced
programmās.
 
«Iespēja iegūt starptautiski atzītus sertifikātus ir ikvienam
– gan tiem, kas beiguši datorkursus JRPIC, gan tiem, kas šīs
zināšanas apguvuši skolā, augstskolā vai pašmācībā,» teic JRPIC
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja Antra Škinča, piebilstot,
ka interesentam, lai iegūtu kādu no piedāvātajiem sertifikātiem,
vien jāpiesakās eksaminācijas kartei un sekmīgi jānokārto eksāmeni.
«Būtiski, ka JRPIC pārbaudījumus iespējams nokārtot individuāli,
cilvēkam vēlamā laikā,» tā A.Škinča. Savukārt, lai sagatavotos
eksāmeniem, iespējams izmantot mācību materiālus un pašnovērtējuma
testus, kas pieejami mājas lapā www.jrpic.lv, sadaļā «Projekti», kā
arī mācību materiālus un informāciju mājas lapā www.ecdl.lv. Tiek
piedāvāta arī JRPIC speciālista konsultācija.
Pašlaik JRPIC ir iespēja iegūt Eiropā atzītu sertifikātu ECDL
un E-Citizen. ECDL programmas mērķis ir uzlabot zināšanu līmeni
informācijas tehnoloģiju jomā un paaugstināt prasmi personālo
datoru lietošanā un biežāk sastopamo datoru lietotņu izmantošanā.
Kopumā sertifikācija iespējama septiņās programmās jeb moduļos:
Informācijas tehnoloģijas pamati; Datora lietošana un datņu
pārvaldība; Tekstapstrāde («Word»); Izklājlapas («Excel»); Datu
bāzes («Access»); Prezentācijas («PowerPoint») un Informācija un
komunikācija («Outlook»). «Ja sertifikāciju nokārto tikai četros
moduļos, var iegūt ECDL Start sertifikātu,» skaidro A.Škinča.
Savukārt E-Citizen ir pamatprasmju sertifikācija, kur tiek
pārbaudītas cilvēka zināšanas datorprasmēs, informācijas meklēšanā
internetā un zināšanas par valsts e-pakalpojumiem, piemēram,
internetbanku, nacionālo portālu izmantošanu.
«Jau drīzumā piedāvāsim iespēju sertifikāciju nokārtot ECDL
Advanced programmās, kas nodrošina padziļinātu zināšanu pārbaudi
tekstapstrādē, izklājlapās, datu bāzēs un prezentācijās,» tā
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja, piebilstot – lai iegūtu
kādu no sertifikātiem, katrā modulī jābūt 75 procentiem pareizu
atbilžu vai izpildītu uzdevumu.
Savukārt skolēniem, kas atbilstoši Eiropas datorprasmes
sertifikāta programmai skolā ir sekmīgi nokārtojuši valsts ieskaiti
informātikā, sertifikāti tiek izsniegti bez papildu zināšanu
pārbaudes. «Iegūtais sertifikāts ne tikai paaugstina cilvēka
pašapziņu, bet arī paver daudz plašākas iespējas atrast darbu visā
pasaulē, jo vienā valstī iegūtais sertifikāts ir derīgs arī citās
valstīs, tas ir apliecinājums darba devējam, ka darba meklētājam un
arī personālam ir nepieciešamais zināšanu un prasmju līmenis
personālā datora lietošanā,» tā A.Škinča, norādot, ka šī
sertificēšanas programma izplatīta 148 pasaules valstīs.
Sīkāku informāciju par sertifikācijas iespējām var uzzināt pa
tālruni 63012154 vai pa e-pastu: antra.skinca@pic.jelgava.lv.