26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

Izglītība

Kā jūtas jaunietis Jelgavā?
13/11/2008

Par šo un citiem jautājumiem, kas saistīti ar jauniešiem un sadarbību ar dažādām organizācijām ikviens, kuriem interesē jaunieši aicināti apspriest diskusijā pilsētas pirmajā Jauniešu forumā, kas notiks 26. novembrī Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā no pulksten 14 līdz 17.30. Pieteikties Jauniešu forumam iespējams līdz 21. novembrim.

Ritma Gaidamoviča

Par šo un citiem jautājumiem, kas
saistīti ar jauniešiem un sadarbību ar dažādām organizācijām
ikviens, kuriem interesē jaunieši aicināti apspriest diskusijā
pilsētas pirmajā Jauniešu forumā, kas notiks 26. novembrī Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā no pulksten 14 līdz 17.30.
Pieteikties Jauniešu forumam iespējams līdz 21.
novembrim.

 

Jauniešu foruma organizatore Jeļena Grīsle
informē, ka uz kopīgu diskusiju Jauniešu forumā un sadarbības
veidošanu gaidīti jaunieši, jauniešu organizāciju pārstāvji,
skolēni, studenti, eksperti, politiķi, uzņēmēji un citi sabiedrības
pārstāvji, lai pie apaļā galda diskutētu par pilsētas telpiskās
attīstības, apkārtējās vides, pārvaldības un līdzdalības iespējām,
kā arī izglītības jomu. Kopīgi apzinātas tiks gan stiprās puses,
gan dalīšanās labajā pieredzē un veidotas nākotnes
perspektīvas.

«Jaunietis nav sabiedrības problēma, bet gan
tās attīstības resurss, tāpēc foruma mērķis ir veicināt pilsētā
dzīvojošās jaunatnes pilsoniskās apziņas un aktīvas pilsoniskās
līdzdalības paaugstināšanos, pārvarot atsvešinātību no valsts un
pašvaldību institūcijām un uzturot dialogu starp jaunatni,
sabiedrību un pašvaldību,» tā J.Grīsle.

Viņa arī stāsta, ka foruma laikā savu darbu
prezentēs darba grupas, kas iepazīstinās klātesošos ar apzinātajām
problēmām, iespējamiem risinājumiem par šādām tēmām: Jauniešu
līdzdalība un sadarbība ar pašvaldību, NVO attīstība un sadarbība
pilsētā; Jauniešu nodarbinātība, izglītība un tālākizglītība
Jelgavas pilsētā; Kultūras un atpūtas, veselīga dzīvesveida
iespējas Jelgavā.

«Tā nu ir sanācis, ka daudzām jauniešu
organizācijām ir vairāk kontaktu un sadarbības partneru ārzemēs
nekā tepat Latvijā. Dalīsimies pieredzē, ko un kā dara
organizācijas Eiropā, taču pārskatīsim arī mūsu pilsētas vērtīgo
pieredzi, izvērtēsim un izmantosim to sadarbības potenciālu, kas
pieejams Jelgavā, Latvijā. Cerams, ka tieši Jauniešu foruma laikā
mums izdosies rast to īsto šķautni pilnvērtīgai sadarbībai
nākotnē,» stāsta organizatore.

Pieteikties Jauniešu forumam iespējams līdz
nākamai piektdienai, 21.novembrim, rakstot e pastu uz adresi
jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 63022724.

Pasākumu organizē Jelgavas pašvaldības
Sabiedrības integrācijas birojs sadarbībā ar Zemgales NVO atbalsta
centru un LLU studentu pašpārvaldi, tādējādi rādot piemēru tam, ka
sadarbojoties kopā var paveikt vairāk.