3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Izglītība

Kad par sekmēm «pačukst» telefons
10/04/2008

«Tas viss sākās pagājušajā gadā, kad viesojāmies Cēsīs. Tur kolēģi mums demonstrēja e-klases priekšrocības, un mūsu skolas pedagogi izrādīja tādu ieinteresētību, ka sapratām: jārīkojas arī mums,» atceras Jelgavas 4. pamatskolas e-klases administratore Rolita Patmalniece.

Sintija Čepanone

«Tas viss sākās pagājušajā gadā, kad viesojāmies Cēsīs. Tur
kolēģi mums demonstrēja e-klases priekšrocības, un mūsu skolas
pedagogi izrādīja tādu ieinteresētību, ka sapratām: jārīkojas arī
mums,» atceras Jelgavas 4. pamatskolas e-klases administratore
Rolita Patmalniece.

Pagaidām 4. pamatskola ir vienīgā skola pilsētā, kur agrāk tik
ierastais klases žurnāls atsevišķām klasēm jau ir vēsture – tā
vietā pedagogi izmanto moderno e-žurnālu, kas arī vecākiem virtuāli
ļauj sekot līdzi savu bērnu skolas gaitām. Citās Jelgavas
izglītības iestādēs ar e-klases ieviešanu dažādu apstākļu dēļ tik
raiti nevedas, taču visi ir vienisprātis – jau tuvākajos gados
e-klase arī mūsu pilsētas skolās būs ikdiena. Un tas nozīmē, ka
daudz mazāk «papīru lietu» būs kārtojams skolotājiem, savukārt
krietni izsmeļošāku informāciju par bērna skolas gaitām iegūs
vecāki – nu ar interneta palīdzību viņi varēs sekot līdzi sava
skolēna sekmēm un, ja vien vēlēsies, saņemot īsziņu mobilajā
telefonā, ik vakaru uzzināt par atzīmēm un kavējumiem.

Jau trešdaļā
skolu Latvijā
Projektu «e-klase» SIA «Digitālās ekonomikas attīstības centrs»
uzsāka 2005. gada sākumā ar mērķi atvieglot skolotājiem sagatavot
dažādas atskaites, kā arī veicināt vecāku informētību par savu
bērnu gaitām skolā. Nu jau aptuveni 400 izglītības iestādes visā
Latvijā ikdienas darbā izmanto skolvadības sistēmas «e-klase»
izveidotos klases žurnālus, dienasgrāmatas, liecības, mācību
sasniegumu kopsavilkuma žurnālus, sekmju izrakstus, kavējumu
kopsavilkumus, skolēnu pārbaudes darbu analīzes un citas
priekšrocības.
Tas nozīmē, ka ar e-klases starpniecību vecāki darbdienu vakaros
īsziņas veidā vai internetā saņem informāciju par bērnu gaitām
skolā (vērtējumus, kavējumus, dažādus skolas ziņojumus) – viņiem
vien skolai jāuzraksta iesniegums, izsakot vēlēšanos izmantot
e-klases pakalpojumus. Klases žurnāla elektroniskā versija
skolotājus lielā mērā atbrīvo no atskaišu, izrakstu un vērtējumu
salīdzinājuma veidošanas, jo to veic sistēma.

Papīra žurnāli
paliek vēsturē
Jelgavas 4. pamatskolā kopumā vienpadsmit 5. un 6. klasēm kopš
mācību gada sākuma ir vienīgi e-žurnāli, savukārt viena 4. klase to
izmanto kā izmēģinājumu – skolotāji paralēli elektroniskajam
žurnālam aizpilda arī klases žurnālu. «No nākamā mācību gada arī
ceturtās klases pāries tikai uz e-žurnālu, taču 1. – 3. klases gan
ne, jo tajās bērnu sekmes pārsvarā tiek vērtētas aprakstoši,»
skaidro R.Patmalniece.
Par spīti sākotnējai nedrošībai un skepsei, gan skolotāji, gan
vecāki e-klasei teikuši jāvārdu. R.Patmalniece atklāj, ka e-žurnālu
skolotājs pēc nodarbības aizpilda gluži tāpat kā klases žurnālu,
gan atzīmējot kavējumus, gan ieliekot vērtējumus, gan ierakstot
mājās uzdoto. «Klases audzinātājs reizi mēnesī katram skolēnam ar
sistēmas palīdzību izveido un izdrukā krāsainu sekmju izrakstu,
aprēķina vidējo atzīmi, un skolotājam vairs nav jātērē laiks, lai,
piemēram, semestra beigās aizpildītu liecību vai ik pēc ceturkšņa –
starpliecību. To atliek vien izdrukāt un mācību gada noslēgumā
apstiprināt ar direktora parakstu un zīmogu,» R.Patmalniece
akcentē, ka tādējādi klašu audzinātājiem tiek atvieglots darbs.
Pagaidām gan šo elementāro procesu apgrūtina tas, ka vēl ne katrā
mācību telpā ir dators ar interneta pieslēgumu, taču tuvākajā laikā
šī problēma būs atrisināta. «Pašlaik daļa skolotāju izmanto
informātikas kabinetos pieejamos datorus, daļa e-žurnālu aizpilda
mājās,» klāsta 4. pamatskolas e-klases administratore un piebilst,
ka tieši šā iemesla dēļ vairumam skolotāju ir, kā viņi paši smej,
dubultā grāmatvedība. Proti, nodarbībā notiekošais, vērtējumi,
kavējumi tiek fiksēti skolotāju mācību gada kalendārā, un
starpbrīdī, pēc mācību stundām vai mājās šie dati tiek ievadīti
datorā. «Jāatzīst, ka arī agrāk šāda situācija nebija retums, jo
skolēni mācību stundās tiek dalīti grupās un līdz ar to tāpat
klases žurnāls nevarēja vienlaicīgi atrasties divās telpās – vienam
skolotājam vajadzēja piekāpties,» tā R.Patmalniece.

Par nesekmīgu atzīmi –
īsziņa vecākiem
E-klases priekšrocības ir nenovērtējamas, ja uz tās sniegtajām
iespējām paraugās arī no vecāku puses – aizpildot pieteikumu un
piereģistrējoties sistēmā, viņi regulāri tiek informēti par bērna
neveiksmēm vai, gluži pretēji, panākumiem skolā – viss atkarīgs no
tā, kādu pakalpojumu paketi vecāki izvēlējušies. Tiesa gan –
visbiežāk viņi izvēloties zināt par nebūšanām. «Ja skolēns saņēmis
negatīvu vērtējumu, piezīmi vai nokavējis kādu nodarbību, vecāki
dienas beigās savā mobilajā telefonā saņem īsziņu. Tieši tāpat
reizi mēnesī viņi tiek informēti, saņemot kopējo sekmju izrakstu,»
e-klases priekšrocības ieskicē R.Patmalniece, piebilstot, ka
dažkārt caur šo sistēmu skolotājs personīgi vecākiem var aizsūtīt
īsziņu, kurā, piemēram, mudina palīdzēt bērnam sagatavoties
ieskaitei par kādu noteiktu tēmu vai informē par konsultāciju
laikiem. Tiesa gan – īsziņu saņemšana vecākiem ir maksas
pakalpojums (apmēram divi lati mēnesī).
R.Patmalniece teic, ka vecāki novērtējuši arī iespēju bērna skolas
gaitām sekot līdzi internetā – piereģistrējoties viņi var redzēt ne
tikai bērna sekmes, tostarp izlabotās atzīmes, bet arī sekot līdzi
mājās uzdotajam. «Zinot bērnus, nav nekāds brīnums, ja
dienasgrāmatā netiek aizpildīta ailīte par mājās uzdoto. Ja
vecākiem tas šķiet savādi, viņi internetā var pārliecināties, vai
tiešām skolēnam nav jāpilda mājas darbi, kā arī uzzināt vērtējumu
iepriekšējās stundās,» viņa paskaidro.

E-klase arī mūsu
skolās būs ikdiena
E-žurnāli sveši nav arī citās Jelgavas skolās, taču klases žurnāls
tomēr netiek aizmirsts. Piemēram, 4. vidusskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā Inese Bandeniece atklāj, ka pašlaik
e-klase tiek realizēta apmēram divpadsmit pamatskolas un
vidusskolas klasēs. «E-žurnālu gan aizpilda nevis katrs priekšmeta
skolotājs, bet gan klases audzinātājs, pamatojoties uz ierakstiem
parastajā žurnālā,» skaidro I.Bandeniece.
Savukārt Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks informātikas
jautājumos Arvīds Prančs norāda, ka pašlaik e-klasi aprobē četrās
klasēs, un arī šeit datus ievada klases audzinātājs. «Jau nācies
konstatēt, ka lēna interneta dēļ datu apstrāde norit gausāk, daži
skolotāji, kuriem nav nācies saskarties ar datoru, to baidās
lietot, un, protams, ne visiem pedagogiem ir pieejams savs dators,»
uz problēmām norāda A.Prančs.

 

E-klase – labi vai slikti?
Elvis Ērmanis, 4. pamatskolas 6. klase:
«Kad uzzināju par e-klasi, man tas likās nepatīkami – nu nav forši,
ja vecākiem aizsūta īsziņu par maniem neieskaitītajiem vērtējumiem!
Agrāk šad tad man izdevās to noklusēt, bet tagad to pat gribēdams
nevaru! Un tomēr ir forši, ka mācos skolā, kurā izmanto 21.
gadsimta tehnoloģijas. Droši vien vēlāk to novērtēšu vēl
vairāk.»

Dāvis Fridbergs, 4. pamatskolas 6. klase:
«Tā e-klase ir baismīga! Mamma ne tikai saņem īsziņas, bet arī
uzdotajam seko līdzi internetā. Es, piemēram, dienasgrāmatā
neierakstu, kas uzdots uz nākamo stundu, bet mamma paskatās un
mājas darbus liek izpildīt. Kad saņemu kādu nesekmīgu atzīmi,
uztraukums ir liels, jo zinu – mamma par to jau informēta.
Manuprāt, šis ir labs veids, kā uzlabot sekmes kopumā – mamma visu
kontrolē.»

Ruta Zīverte, 4. pamatskolas 6. klase:
«Agrāk par manām sekmēm mamma galvenokārt uzzināja vecāku sapulcēs,
tagad – katru dienu, saņemot īsziņu. Žēl vienīgi, ka īsziņa viņai
atnāk, ja esmu nopelnījusi, piemēram, piecas balles, taču par
saņemto desmitnieku ne. Man gribētos, lai ar īsziņu viņu informētu
arī par manām labajām atzīmēm. E-klase man liekas ļoti laba lieta
un manu ikdienu būtiski neietekmē – jau agrāk savas neveiksmes no
mammas necentos slēpt – vienmēr teicu, kā ir.»

Beāte Vītiņa, 4. pamatskolas 5. klase:
«Forši, ka mums ir e-žurnāls – vecāki zina, kādas man ir atzīmes,
kas uzdots, jo viņi ne tikai saņem īsziņas, bet arī paši skatās
internetā, kur var redzēt visas manas atzīmes, kavējumus, uz nākamo
stundu uzdoto un pat mājas darbu vērtējumu. Atzīšos – agrāk kādu
sliktāku atzīmi varēju noklusēt, taču tagad vairs ne. Un tieši
tāpēc dažkārt man mājās mamma liek ilgāk pamācīties, lai uzlabotu
sekmes.»     

Anda Grīnfelde, Andra mamma:
«E-klases ieviešanu neapšaubāmi vērtēju pozitīvi – tas ir ērti, un
par sava bērna sekmēm un norisēm skolā nepārtraukti tieku
informēta, turklāt saņemu signālus, ja kaut kam jāpievērš lielāka
uzmanība. Jāatzīst, ka arī pirms e-klases ieviešanas ar dēlu mācību
ziņā būtisku problēmu nebija, taču pamanīju, ka viņš novilcināja
informāciju un vispirms mēģināja tikt galā saviem spēkiem,
piemēram, par nesekmīgu vērtējumu pateica tad, kad jau bija to
izlabojis. Taču tagad dažkārt ir tā, ka Andris vēl nav mājās no
skolas, bet es jau zinu, kā viņam gājis. Un tas viņam liek
sasparoties mācībām. Jāteic gan, ka īsziņas saņemu tikai par
kavējumiem un negatīvu vērtējumu, taču, ja vēlos, dēla skolas
gaitām varu sekot līdzi internetā. Taču to nedaru katru dienu –
ļauju viņam pašam uzņemties atbildību, uzticos, tādēļ, piemēram,
nepārbaudu, vai ieraksti par mājas darbiem viņa dienasgrāmatā
sakrīt ar e-žurnālā norādītajiem. Kā vienīgo mīnusu e-klasei
pagaidām varu nosaukt vien to, ka saņemu īsziņas par katru mana
bērna nokavēto stundu pat tad, ja viņš ir, piemēram, saslimis.
Protams, citā gadījumā šādi ziņojumi ļautu novērst situāciju, ja
skolēns neapmeklē skolu, vecākiem nezinot. Runājot par e-klases
izmaksām – manuprāt, vidēji divi lati mēnesī nav pārāk liela summa,
ja ņem vērā šīs sistēmas priekšrocības – gan skolotājiem, gan man
vairāk izmaksātu telefonsarunas vai tikšanās klātienē.»