22.3 °C, 0.4 m/s, 87.1 %

Latvijā

Kādas pārmaiņas nes 2020. gads?
31/12/2019

2020. gads sev līdzi nes dažādas izmaiņas likumos. «Jelgavas Vēstnesis» veicis apkopojumu, iepazīstinot ar vērā ņemamām izmaiņām Jelgavā un Latvijā.

Pieaug maksa par atkritumu
apsaimniekošanu

Līdz ar dabas resursu nodokļa likmes
pieaugumu no janvāra daudzdzīvokļu un privātmāju
iedzīvotājiem, kā arī uzņēmumiem un iestādēm palielinās maksa par
atkritumu izvešanu. Jelgavas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem
sadzīves atkritumu normatīvais daudzums gadā ir noteikts 1,5
kubikmetri, par vienu personu turpmāk maksās 2,83 eiro mēnesī
līdzšinējo 2,76 eiro vietā. Privātmāju iedzīvotājiem, iestādēm un
uzņēmumiem līdzšinējo 22,08 eiro vietā no janvāra jāmaksā 22,63
eiro par kubikmetru.

Jelgavā pieaug pabalsts
bāreņiem

Veikti grozījumi Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošajos noteikumos «Sociālās palīdzības pabalstu un
sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi», no 2020. gada janvāra
palielinot vienreizējo pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, uzsākot pastāvīgu dzīvi, sadzīves priekšmetu
un inventāra iegādei. Līdzšinējais pabalsts 250 eiro apmērā
palielinās par 100 eiro.

Palielinājies ienākumu slieksnis
maznodrošinātā statusa iegūšanai

Grozījumi Jelgavas pilsētas saistošajos
noteikumos «Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā» paredz, ka no janvāra uz
maznodrošinātā statusu Jelgavas pilsētā varēs pretendēt ģimenes ar
bērniem, kurās vidējie ienākumi uz katru personu mēnesī pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 295 eiro, ģimenes, kurās nav darbspējīgu
personu un to vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 295 eiro, kā arī ja persona
ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs, persona ar invaliditāti,
politiski represētais pensionārs, kura vidējie ienākumi mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 325 eiro.

Slēgti «JNĪP» norēķinu
punkti

Slēgti SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) norēķinu punkti. Turpmāk JNĪP rēķinu apmaksu varēs
veikt elektroniski, kā arī veikalu tīkla «Maxima» kasēs, «Latvijas
Pasta» nodaļās un bankās, izmantojot skaidras vai bezskaidras
naudas norēķinus. Internetbankā vai JNĪP informatīvajā sistēmā
rēķinu var apmaksāt, izmantojot tikai bezskaidras naudas
norēķinus.

Samazinās pacientu
līdzmaksājumi

No 2020. gada pacientu līdzmaksājums personām
no 65 gadu vecuma pie ģimenes ārsta līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs
1 eiro, bet pilngadīgām personām līdz 65 gadu vecumam – 2 eiro.
Visiem iedzīvotājiem būs samazināti līdzmaksājumi, veicot
izmeklējumus un apmeklējot ārstu speciālistu.

Pieaugs akcīzes nodokļa likmes
degvielai

Iespējamā nodokļa pieauguma ietekme uz naftas
produktu cenām mazumtirdzniecībā būs 4 centu litrā pieaugums
benzīnam, 5 centu pieaugums litrā dīzeļdegvielai un 3 centu
pieaugums litrā naftas gāzei.

Mājās obligāti jābūt uzstādītiem dūmu
detektoriem

Lai sekmētu iedzīvotāju ugunsdrošību,
dzīvokļos obligāti jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet
privātmājās jābūt arī ugunsdzēsības aparātam. Dzīvoklī jāuzstāda
vismaz viens dūmu detektors, bet privātmājā tas jāuzstāda katrā
ēkas stāvā. Svarīgi, lai uz dūmu detektora būtu informācija par
atbilstību Eiropas standartam EN 14604, kā arī CE marķējums, kuram
jābūt arī uz ugunsdzēsības aparāta.

Palielināts neapliekamais
minimums

Maksimālais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli
neapliekamais minimums no šī gada ir 300 eiro mēnesī, kā arī līdz
500 eiro palielināta ienākumu robeža, līdz kurai tiek piemērots
maksimālais neapliekamais minimums.

Jaundzimušajiem vairs netiks
piešķirts nepilsoņa statuss

Turpmāk jaundzimušajiem tiks piešķirta
Latvijas pilsonība, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par
citas valsts pilsonības piešķiršanu. Ja bērns piedzims ārpus
Latvijas vai viens no viņa vecākiem būs citas valsts pilsonis, lai
bērnu atzītu par Latvijas pilsoni, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldē vajadzēs iesniegt iesniegumu un dokumentus, kas apliecina,
ka bērns nav un nav bijis nevienas valsts pilsonis.

Pieaug minimālās vecuma pensijas
apmērs

Minimālās vecuma pensijas apmēra aprēķināšanā
turpmāk par pamatu ņems aprēķina bāzi, ko noteiks valdība.
Vispārējā gadījumā tā būs 80 eiro, savukārt personām ar
invaliditāti kopš bērnības – 122,69 eiro apmērā. Ministru kabinets
noteiks minimālās vecuma pensijas apmēru, kā arī tās piešķiršanas
un pārskatīšanas kārtību. Vecuma pensijas pieaug par 15,97 eiro no
to līdzšinējā apmēra.

Pašvaldībām jāfinansē
brīvpusdienas

Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumi
paredz, ka pašvaldības brīvpusdienu 1.-4. klašu izglītojamajiem
nodrošināšanā piedalās savu budžetu ietvaros vismaz tādā apmērā kā
valsts. Līdz 2019. gada beigām valsts budžetā līdzekļu apmērs
vienam izglītojamajam dienā bija 1,42 eiro. Līdz ar 2020. gadu
valsts līdzdalība ir 0,71 eiro.

2. līmeņa pensiju uzkrājumus varēs
mantot

Pensiju 2. līmeņa dalībnieki varēs
izvēlēties, vai uzkrājumu novēlēt mantojumā, pievienot citas
personas pensiju 2. līmeņa kapitālam, vai ieskaitīt valsts pensiju
speciālajā budžetā. Ja cilvēks būs izvēlējies savu pensiju 2.
līmenī uzkrāto kapitālu atstāt mantojumā, zvērināts notārs varēs
iekļaut to kopējā mantojuma masā, un to varēs saņemt mirušā
tuvinieki.

Bezdarbnieku pabalstu izmaksās par
vienu mēnesi mazāk

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu
ieguvuši no 2020. gada 1. janvāra, pabalsta izmaksas ilgums ir
astoņi mēneši iepriekšējo deviņu mēnešu vietā.

Mainīta vecāku pabalstu aprēķināšanas
kārtība

Ja triju gadu laikā pēc bērna piedzimšanas
ģimenē ienāk vēl viens bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna
kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par
iepriekšējo bērnu.

Slimības pabalstu par smagi slima
bērna kopšanu izmaksās ilgāk

Ja bērnam nepieciešama ilgstoša ārstēšana un
nepārtraukta vecāku klātbūtne, darba nespējas lapu vecākiem varēs
izsniegt uz ilgāku laiku. Šādos gadījumos slimības pabalsta
izmaksas ilgums būs līdzīgi kā pilngadīgas personas darbnespējas
gadījumā – 26 nedēļas, ja darbnespēja ir nepārtraukta, bet ne ilgāk
par trim gadiem piecu gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar
pārtraukumiem.

Pieaug izmaksas no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda

Palielinās izmaksu apmērs no Uzturlīdzekļu
garantiju fonda tiem bērniem, kuru vecāku vietā valsts izmaksā
obligātos noteiktos uzturlīdzekļus. Valsts garantētos
uzturlīdzekļus turpmāk ik mēnesi izmaksās 107,50 eiro apmērā
bērniem no piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai, kā
arī 129 eiro apmērā bērniem no septiņu gadu vecuma sasniegšanas
līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un pilngadīgai personai līdz 21
gada vecuma sasniegšanai, ja tā turpina izglītoties. Valsts
garantētie uzturlīdzekļi tiek atsaistīti no minimālās algas, kas
nozīmē, ka valsts garantēto uzturlīdzekļu apmēru vairs neietekmēs
izmaiņas minimālās algas apmērā.

Samazinās sadales sistēmas
pakalpojumu tarifi

AS «Sadales tīkls» no 2020. gada 1. janvāra
samazina sadales sistēmas tarifus nākamajiem pieciem gadiem – līdz
2024. gadam ieskaitot. Sadales pakalpojumu tarifi vidēji
samazināsies vidēji par 5,5 procentiem. Klienti tarifu izmaiņas
redzēs janvāra elektroenerģijas rēķinā, ko saņems februārī.

Paplašinās atbalsts mājokļa iegādei
ģimenēm ar bērniem

Attīstības finanšu institūcijai «Altum»
piešķirts valsts budžeta finansējums vairāk nekā 7 miljonu eiro
apmērā atbalstam ģimenēm ar bērniem mājokļa iegādei vai
būvniecībai. Paredzēts, ka no februāra atbalsts būs pieejams arī
personām, kuru apgādībā ir viens vai vairāki bērni un ir
iestājusies grūtniecība, kā arī lai palielinātu garantijas apmēru
līdz 30 procentiem pašreizējo 20 procentu vietā no aizdevuma
ģimenēm ar četriem un vairāk bērniem.

Beidzas noteiktais termiņš, kurā
jāveic ūdens mērītāju mezglu ierīkošana

Lai visi lietotāji maksātu par faktiski
patērēto ūdens apjomu atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem, nevis
fiksētu apjomu, kas neatspoguļo reālo patēriņu, visās privātajās un
dzīvokļu mājās jābūt ierīkotam ūdens mērītāja mezglam. Ja lietotājs
līdz 2019. gada beigām nav paspējis ierīkot ūdens mērītāja mezglu,
ūdensapgādes komersants ir tiesīgs darbu veikt pats, piestādot
rēķinu par izmantoto materiālu un darba izmaksām. Prasības attiecas
uz ūdens mērītājiem, kas uzskaita kopējo mājai piegādāto ūdens
apjomu, nevis uz tiem, kuri atrodas daudzdzīvokļu māju dzīvokļos.
Tos, kuriem ir individuālā ūdensapgāde, šīs prasības neskar.

Turpina pieaugt pensionēšanās
vecums

Kā katru gadu, pensionēšanās vecums pieaug
par trim mēnešiem, kas nozīmē, ka tiesības uz valsts vecuma pensiju
2020. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 9 mēnešu
vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem.

Pieaug partiju
finansējums

Pieaug valsts finansējums politiskajām
partijām. Līdz ar jaunajiem grozījumiem finansējums palielināsies
līdz 4,50 eiro par katru balsi iepriekšējo 0,71 eiro vietā.
Papildus tam partijas, kuras ir pārvarējušas piecu procentu
slieksni, katru gadu no valsts budžeta saņems 100 000 eiro. Šim
mērķim no valsts budžeta katru gadu tiks atvēlēti 4,5 miljoni eiro
līdzšinējo 600 000 eiro vietā. Likumprojekta mērķis ir mazināt
politisko partiju atkarību no sponsoriem. Vienlaikus noteikts
ierobežojums partiju pieļaujamo ziedojumu apmēram. Turpmāk Saeimā
pārstāvēto partiju, kas saņem valsts budžeta finansējumu ziedojumu,
biedra naudas un iestāšanās naudas kopējais apmērs nedrīkst
pārsniegt piecas minimālās mēnešalgas no personas. Savukārt
partijas, par kurām Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā divi
procenti, bet mazāk nekā pieci procenti vēlētāju, nedrīkst saņemt
ziedojumus, biedra un iestāšanās naudu vairāk nekā 12 minimālo
mēnešalgu apmērā no personas.

Čipots suns jāreģistrē līdz četru
mēnešu vecumam

Turpmāk īpašniekam suns ar mikroshēmu
jāapzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas
(istabas) dzīvnieku datubāzē līdz suņa četru mēnešu vecumam.
Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa sešu mēnešu vecumam. Ja suns
līdz četru mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts, atdots, tad sunim
jau jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, vakcinētam, jābūt mājas
dzīvnieka pasei, un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datubāzē.
Jaunajam īpašniekam ir jāparūpējas, lai datubāzē tiek veikta suņa
pārreģistrācija. Suņiem turpmāk būs tikai viena veida dokuments –
mājas (istabas) dzīvnieka pase.

Vēstuļu sūtīšana būs dārgāka, citi
pasta pakalpojumi – lētāki

Maksa par vienkāršas A klases vēstuļu
korespondences sūtījumu svarā līdz 20 gramiem būs 1 eiro,
līdzšinējo 57 centu vietā. Turpretī samazinājumu piedzīvos maksa
iekšzemes pasta pakas sūtījumam svarā no 15 kilogramiem – no 11,23
eiro uz 8,04 eiro. Bet, piemēram, apdrošinātu sīkpaku svarā no 50
līdz 100 gramiem turpmāk varēs nosūtīt kā apdrošinātu pasta
sūtījumu par 1,91 eiro (iepriekš 3,56 eiro). Šāda pakalpojumu
maksas maiņa notikusi, apstiprinot «Latvijas pasta» jauno
universālā pasta pakalpojuma tarifu, ar kuru paredzēts samazināt
uzņēmuma kopējās izmaksas. Jāpiebilst, ka, lai paātrinātu pasta
pakalpojumu sniegšanu, ierakstītu sūtījumu apmaksas apliecināšanai
pastmarku vietā varēs izmantot īpašus svītrkodus, ar kuriem
sūtījumus marķēs pasta darbinieki vai paši klienti pašapkalpošanās
vietnē.

Jebkura būvniecības iecere jāiesniedz
elektroniski

Latvija kļūst par vienu no pirmajām valstīm
Eiropā, kura pilnībā digitalizējusi būvniecības procesu, paredzot,
ka turpmāk jebkāds būvniecības administratīvais process uzsākams
elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). No šī gada
jāpiesaka jebkura būvniecības iecere – sākot no dzīvokļa
atjaunošanas darbiem un beidzot ar lielveikala celtniecību. Sistēma
piedāvā tādas priekšrocības kā ieceres dokumentācijas iesniegšanu
jebkurā laikā un no jebkuras vietas, pastāvīgu piekļuvi būvniecības
lietai, pilnvarojumu veikšanu bez notāra iesaistes, arhīva funkciju
un citas. Līdz ar to paredzams, ka pieaugs pašvaldību būvvalžu
administratīvais slogs, sniedzot konsultācijas jaunās sistēmas
izmantošanā – īpaši tiem cilvēkiem, kuri ikdienā nav saistīti ar
būvniecību un varētu saskarties ar grūtībām, lietojot BIS. Ar
sistēmu var iepazīties vietnē bis.gov.lv.

Samazināsies gāzes
tarifi

Gaidāmais gāzes tarifa samazinājums atkarībā
no patēriņa svārstās no nepilniem 7 procentiem līdz vairāk nekā 10
procentiem. Tarifu samazinājumu sekmējis gan dabasgāzes cenas
kritums globālajā tirgū, gan Latvijas, Igaunijas un Somijas
noslēgtā vienošanās par vienota gāzes tirgus izveidi.

Valsts ar uzņēmējiem sazināsies
elektroniski

Turpmāk valsts un pašvaldību iestādes ar
uzņēmējiem sazināsies elektroniski – izmantojot oficiālo e-adresi
portālā Latvija.lv. Neatkarīgi no tā, kura valsts un pašvaldību
iestāde vēlēsies sazināties ar uzņēmēju, korespondence nonāks
uzņēmuma e-adresē. Tieši tāpat uzņēmums var organizēt savu saziņu
ar iestādēm.

CSDD varēs saņemt starptautiskā
parauga vadītāja apliecību

Lai varētu vadīt automašīnu valstīs, kas līdz
šim neatzina Latvijas nacionālo vadītāja apliecību, Ceļu satiksmes
drošības direkcija (CSDD), sākot ar šo gadu, pēc pieprasījuma,
līdzās nacionālajai apliecībai, sāks izsniegt arī starptautiska
parauga vadītāja apliecības. Šīs apliecības izsniegs CSDD klientu
apkalpošanas centros personām, kurām ir derīga nacionālā vadītāja
apliecība un veikta veselības pārbaude. Maksa par starptautiskās
apliecības izsniegšanu – 19,84 eiro.

Foto: Freepik