19.9 °C, 1.9 m/s, 90.8 %

Latvijā

Kalendārā ieraksta 21 jaunu vārdu
30/06/2011

Valsts valodas centra (VVC) Kalendārvārdu ekspertu komisija ar balsu vairākumu nolēmusi apstiprināt iekļaušanai oficiālo kalendārvārdu sarakstā 12 sieviešu un deviņus vīriešu vārdus oficiālajā kalendārā, liecina informācija VVC mājaslapā.

Valsts valodas centra (VVC) Kalendārvārdu ekspertu
komisija ar balsu vairākumu nolēmusi apstiprināt iekļaušanai
oficiālo kalendārvārdu sarakstā 12 sieviešu un deviņus vīriešu
vārdus oficiālajā kalendārā, liecina informācija VVC
mājaslapā.

Lielākā daļa no kalendārā iekļautajiem personvārdiem jau
populāri, tomēr līdz šim tie nav bijuši iekļauti kalendārā,
piemēram, Dmitrijs, Maksims, Kristīna, Nikola, Genovefa.

Annikas vārda dienu varēs svinēt 10. aprīlī, Benediktas – 21.
martā, Dites – 27. jūlijā, Emeritas – 3. jūlijā, Genovefas – 9.
augustā, Ingūnas – 26. jūnijā, Jasmīnas – 10. februārī, Kristīnas –
24. jūlijā, Nikolas – 6. decembrī, Odrijas – 10. jūlijā, Rebekas –
23. janvārī, Sāras – 19. jūlijā.

Aleksu vārda diena kalendārā būs ierakstīta 17. jūlijā, Dināru –
16. oktobrī, Dmitriju – 4. oktobrī, Edvartu – 26. maijā, Maksimu –
29. maijā, Marku – 10. novembrī, Patriku – 25. augustā, Rišardu –
7. februārī un Roju – 20. augustā.

Kalendārvārdu ekspertu komisijas sēdes tiek sasauktas pēc
nepieciešamības, bet ne biežāk kā reizi trijos gados, lai izvērtētu
saņemtos personu iesniegumus un saskaņā ar noteiktiem kritērijiem
apstiprinātu jaunus personvārdus iekļaušanai oficiālajā
kalendārvārdu sarakstā.

Izvēloties personvārdus iekļaušanai oficiālajā kalendārvārdu
sarakstā, komisija vadās pēc vairākiem kritērijiem – vārda cilmes,
vārda nozīmes, ja to iespējams noteikt, vārda labskaņas, vārda
lietojuma biežuma, vārda lietojuma stabilitātes, vārda
tradicionalitātes, atbilstības latviskajai vārddošanas
tradīcijai.

VVC Kalendārvārdu ekspertu komisija izvērtējusi visus laikā no
2008. gada 3. oktobra līdz 2011. gada 25. maijam saņemtos
iesniegumus par jaunu personvārdu iekļaušanu oficiālajā
kalendārā.

LETA