25.3 °C, 3.1 m/s, 55 %

Latvijā

Kas mainīsies 2016. gadā?
01/01/2016

Gadu mija ir laiks, ko cilvēki izmanto kā atskaites punktu, lai uzsāktu ko jaunu vai īstenotu savas apņemšanās. Valstiskā līmenī gadu mija ir laiks, kad tiek ieviestas dažādas izmaiņas kā likumdošanā, tā ikdienā. Apkopojam būtiskākās no tām.

1.janvārī stājas spēkā 120 tiesību akti un spēku zaudē 61
tiesību akts. Vienkopus ar šo sarakstu var iepazīties valsts
vietnes likumi.lv sadaļā «Jaunākie»/01.01.2016/«Stājas spēkā».
Vairākas izmaiņas skar sociālo jomu (palielināsies minimālā alga un
atalgojums atsevišķās nozarēs strādājošajiem), mainīti arī Ceļu
satiksmes noteikumi.

Palielināsies minimālā alga

No 2016. gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga būs 370 eiro
līdzšinējo 360 eiro vietā. Minimālā darba alga ir valsts noteikta
zemākā mēneša darba alga, kas visiem darba devējiem obligāti
jānodrošina saviem darbiniekiem par darbu normāla darba laika
ietvaros (40 stundas nedēļā). Minimālo stundas tarifa likmi
aprēķinās atbilstoši darba stundām konkrētā mēnesī, nevis noteiks
tās apmēru vidēji uz gadu, kā ir līdz šim.

Mainīsies minimālais bērnu uzturlīdzekļu
apmērs

Līdz ar minimālās algas palielināšanos mainīsies arī minimālais
uzturlīdzekļu bērniem. Minimālais uzturlīdzekļu apmērs katram
bērnam no piedzimšanas līdz septiņu gadu vecumam būs 25% apmērā no
valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 92,50 eiro un 30% apmērā
no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas katram bērnam no septiņu
gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai jeb 111 eiro mēnesī.
Minimālais uzturlīdzekļu apmērs ir jānodrošina katram savam bērnam
neatkarīgi no spējas uzturēt bērnu un mantas stāvokļa.

Pārrēķinās pensijas

Labklājības ministrija informē, ka tiks pārrēķinātas vecuma un
apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar nolikumu «Par
izdienas pensijām» piešķirtās izdienas pensijas, kuras piešķirtas
2010. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri
pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, jo turpmāk indekss
būs pozitīvs. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem
papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no
2016. gada 1. janvāra, un par periodu no 1. janvāra to izmaksās
līdz 2016. gada augustam.

Pabalsts jāpieprasa laikus

Turpmāk slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu
varēs pieprasīt sešu mēnešu laikā (iepriekš to varēja darīt 12
mēnešus) no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienas.

Bērns – līdz 24 gadiem

No šī gada spēkā stāsies paplašināta daudzbērnu ģimeņu
definīcija, nosakot, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē
ir trīs vai vairāki bērni līdz 24 gadiem, tai skaitā audžuģimenē
ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo,
profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību. Līdz ar
paplašināsies ģimeņu loks, kas saņems daudzbērnu ģimenēm paredzētos
atvieglojumus, piemēram, noformēt un saņemt Latvijas Goda ģimenes
apliecību «3+ Ģimenes karte», kas paredz dažādas atlaides, ļaujot
ģimenei ietaupīt līdz pat 50 eiro mēnesī.

Algas pieaugums – iekšlietās strādājošajiem

Spēkā stājas «Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas
iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām
dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām», kas paredz
palielināt amatpersonu mēnešalgu vidēji par 100 eiro (pirms nodokļu
nomaksas), precizējot mēnešalgu skalu un palielinot mēnešalgas
diapazona minimālo apmēru par 50 eiro un maksimālo apmēru par 100
eiro. Savukārt kadetiem mēnešalga pieaugs no 412,63 eiro uz 433
eiro. Noteikumi paredz arī palielināt piemaksas par speciālo
dienesta pakāpi, piemērojot septiņu eiro soli.

Mediķu algām – 10 miljoni

Valdība 10 miljonus eiro piešķīrusi darba samaksas
paaugstināšanai medicīnas nozarē strādājošajiem. Veselības
ministrijas, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku
arodbiedrības un Latvijas slimnīcu biedrības izveidotā darba grupa
vienojās, ka atalgojums ārstniecības personām no nākamā gada 1.
janvāra vidēji pieaugs par 7%. Līdz ar valstī noteiktās
minimālās algas celšanu iepriekš samazinājās starpība starp
zemākajām un augstākām ārstniecības personu kvalifikācijas
kategorijām, kas neatbilda izglītības, kvalifikācijas un atbildības
līmeņu atšķirībām. Tādēļ tagad procentuāli visievērojamākais
atalgojuma pieaugums (9 – 10%) paredzēts tajās kvalifikācijas
kategorijās, kurās kvalificējies vislielākais ārstniecības personu
skaits, tostarp, māsām, ārstu palīgiem, vecmātēm un funkcionālajiem
speciālistiem. Zemākā mēnešalgas likme tiks palielināta arī citām
ārstniecības personu kategorijām, kā arī pārējam ārstniecības
iestāžu personālam, kas ir nodarbināts valsts un pašvaldību
ārstniecības iestādēs. 

Neapliekamais minimums – katram savs

Ar 2016. gadu tiks ieviests diferencētais neapliekamais
minimums. Tādējādi turpmāk visām personām tiks piemērots nevis
vienāds neapliekamais minimums, bet gan katram tiks piemērots gada
diferencētais neapliekamais minimums, kura apmērs atšķirsies
atkarībā no maksātāja gūto, ar nodokli apliekamo, ienākumu apmēra
(apliekamo ienākumu kopsummā tiks ieskaitīti gan ar vispārējo
likmi apliekamie ienākumi, gan arī ienākumi, kurus ar nodokli
apliek pēc samazinātas likmes).

Sašaurināsies apgādājamo personu loks, par ko pienākas
atvieglojumi

Tiks sašaurināts personu loks, par kurām maksātājs ir tiesīgs
piemērot atvieglojumu par apgādībā esošām personām. Turpmāk
paredzēts, ka nodokļa atvieglojums tiks attiecināts tikai uz
nepilngadīgu bērnu un uz bērnu, kamēr viņš turpina vispārējās,
profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne
ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, aizbildnībā vai
aizgādībā esošām personām, kā arī personām (laulāto, vecākiem,
vecvecākiem, bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu), ja minētās
personas nestrādā, tām saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta
invaliditāte, kā arī tās nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumu vai
valsts pensiju.

Naudu varēs atgūt arī par bērnu interešu izglītību un
endoprotēzēm

Ar 2016. gada 1. janvāri attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut
arī izdevumus par interešu izglītības programmu Izglītības likuma
izpratnē apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam. Tāpat te varēs
iekļaut izdevumus par olšūnu iegūšanu (folikula iegūšanu) punkcijas
ceļā, par endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu
protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no
Nacionālā veselības dienesta vai citu personu līdzekļiem. Lai
atgūtu attaisnotos izdevumus, VID jāiesniedz gada ienākumu
deklarāciju ar tai pievienotajiem attaisnoto izdevumu dokumentiem
par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Dokumentus VID par
2016. gadu nodokļa maksātāji varēs iesniegt, sākot ar 2017. gada 1.
martu. Šo kārtību regulē Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem
par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

Maksāsim PVN par māju apsaimniekošanu

No 2016. gada 1. jūlija spēkā stāsies izmaiņas, kas paredz
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumam piemērot PVN
standartlikmi 21% apmērā. Tas attiecīgi paaugstinās daudzdzīvokļu
māju apsaimniekošanas maksu. Iedzīvotājiem PVN būs jāmaksā tikai
par pārvaldnieka paša sniegto pārvaldīšanas pakalpojumu, savukārt
maksu par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, kuru iekasēšanā
pārvaldnieks pilda tā dēvēto kasiera funkciju, PVN režīms
nemainīs.

Ieviesīs solidaritātes nodokli

Ar mērķi mazināt nodokļu regresivitāti nodarbinātajiem un
pašnodarbinātajiem ar augstāku ienākuma līmeni, pieņemts
Solidaritātes nodokļa likums. Tas, sākot ar 2016. gadu, tiks
piemērots fizisko personu ienākuma, kas kalendāra gada laikā ir
pārsnieguši valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
maksimālo apmēru (2016. gadā – 48 600 eiro, vidēji mēnesī – 4050
eiro), daļai. Nodokli, pamatojoties uz valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu un to objekta uzskaiti, noteiks un
valsts pamatbudžetā iemaksās valsts institūcija Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra.

Pārtikas pakas būs pilnākas

No 2016. gada palielināsies Eiropas Atbalsta fonda atbalsts
vistrūcīgākajām personām. Cilvēkiem, kas ieguvuši trūcīgā statusu
vai nonākuši krīzes situācijā, pārtikas komplektos papildu
līdzšinējiem pārtikas produktiem ievietos arī sautētās liellopu
gaļas konservus, olu pulveri un kartupeļu biezputras pārslas. Tāpat
paredzēts jauns komplekta veids gatavās maltītes
pagatavošanai. To saņems partnerorganizācijas, kas nodrošinās
gatavās maltītes izsniegšanu. Jaunā satura komplektus varēs saņemt
pēc jaunā pārtikas palīdzības piegādes publiskā iepirkuma
noslēgšanās, sākot no 2016. gada 1. jūnija.

Mikrouzņēmuma nodoklis nemainīsies

Nākamgad netiks piemērots Mikrouzņēmumu nodokļa likumā
paredzētais ierobežojums izvēlēties šī nodokļa maksāšanu, veicot
saimniecisko darbību Ministru kabineta noteiktajās nozarēs. Ar
grozījumiem likuma pārejas noteikumos šis ierobežojums atlikts uz
2017. gadu. Līdz ar to arī nākamajā gadā mikrouzņēmumiem ar
apgrozījumu līdz 100 tūkstošiem eiro būs jāmaksā 9% nodoklis.
Savukārt no 2017. gada 1. janvāra mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem
ar apgrozījumu līdz 7000 eiro paredzēta 5% likme, ar apgrozījumu no
7000,01 līdz 100 000 eiro pirmos trīs darbības gadus likme būs 5%,
bet, sākot no ceturtā gada, – 8%. Tāpat paredzēts, ka no 2017. gada
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji veiks valsts obligātās sociālās
apdrošināšanas iemaksas par katru mikrouzņēmuma darbinieku
atbilstoši likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» noteiktajam.
Attiecīgi pats mikrouzņēmumu nodoklis vairs neietvers sociālās
iemaksas, bet tikai iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma
nodokli (juridiskām personām) un uzņēmējdarbības riska valsts
nodevu.

Palielināsies akcīze

2016. gada 1. janvārī tiks paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes
svinu nesaturošam benzīnam, dīzeļdegvielai (gāzeļļai), petrolejai,
sašķidrinātai naftas gāzei (LPG) un svinu nesaturošam benzīna un
etilspirta maisījumam, ja absolūtā spirta saturs gala produktā
veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem no kopējā produkta daudzuma;
smēķējamai tabakai un tabakas lapām; cigāriem un cigarillām. No 1.
marta tiks paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem
dzērieniem un ieviests akcīzes nodoklis karsējamai tabakai 62 eiro
par 1000 gramiem. No 1. jūlija tiks ieviests akcīzes nodoklis
elektroniskajās cigaretēs izmantojamam šķidrumam un paaugstināts
akcīzes nodoklis cigaretēm.

Pa nakti ātros kredītus neizsniegs

Cilvēkiem vajadzība aizņemties diemžēl mazāka nepaliek. Tāpēc
tiesību normās spēkā stājas vairāki ierobežojumi, kuru mērķis ir
garantēt to, ka kreditors no parādnieka neprasa atmaksāt
nesamērīgas naudas summas. Grozījumi attiecas tikai uz tiem
līgumiem, kas ar kreditoru noslēgti pēc 2016. gada 1. janvāra,
izņemot gadījumus, ja parādnieks pārslēgs vienošanos ar kreditoru.
Turpmāk jebkura ar kredīta līgumu saistītā izdevumu summa, tajā
skaitā procentu, nokavējuma procentu, līgumsodu, komisijas maksu,
termiņa atlikšanu un citu ar kredīta līguma izpildi saistīto
maksājumu kopējā summa, nevarēs pārsniegt 100% no sākotnēji
izsniegtā kredīta summas. Iepriekš ar likumu tika noteikts
maksimālais apmērs tikai divām kredītu izmaksām patērētājiem –
līgumsodam un soda procentiem –, bet neregulēja kredīta
pagarinājuma maksu. Līdz ar to nereti aizņēmējs, pagarinot kredīta
atmaksas termiņu, iztērēja vairāk nekā pati parāda summa. Likums
turpmāk ierobežos arī kredītu kopējās izmaksas, kas nodrošinās, ka
patērētāji, kuri godīgi atmaksā kredītu noteiktajā termiņā,
nepārmaksā par aizdoto summu, sedzot to patērētāju kredītu
izmaksas, kas tos neatmaksā. Tāpat noteikts maksimālais
nokavējuma procentu apmērs, kas nevar būt lielāks par 36% virs
aizņēmuma likmes gadā.

Nosakot ierobežojumu kredīta līguma noslēgšanai laika posmā no
pulksten 23 līdz 7, patērētāji, it sevišķi jaunieši un personas,
kas cieš no azartspēļu atkarības, ar likuma normu tiks pasargāti no
neapdomīgas rīcības. Patērētāju tiesību aizsardzības centra praksē
ir ne mazums gadījumu, kad kredīts tiek ņemts ballītes turpināšanai
vai azartspēlēm.

Braukt ar velosipēdu var no 10 gadu vecuma

Ceļu satiksmes noteikumos veiktas vairākas izmaiņas, kas
attiecas uz pārvietošanos ar velosipēdu. Būtiskākie jaunumi ir tie,
ka braukt ar velosipēdu ceļu satiksmē patstāvīgi atļauts no 10 gadu
vecuma (līdzi jābūt velosipēdista apliecībai). Bērniem līdz 12 gadu
vecumam un viņu pavadītājiem atļauts braukt pa ietvi. Pārējiem
velosipēdistiem braukšana ar velosipēdu atļauta pa tam paredzēto
infrastruktūru. Piemēram, pa velojoslu vai, ja tādas nav, pa
brauktuvi. Braukšana pa ietvi atļauta kā izņēmuma gadījums, ja
braukšana pa brauktuvi, ņemot vērā ceļu satiksmes intensitāti, ceļa
un meteoroloģiskos apstākļus nav iespējama, ir apgrūtināta vai
bīstama. Gājējiem uz ietves ir priekšroka, un velosipēdistiem
jāizvēlas braukšanas ātrums, kas neapdraud un netraucē gājējus.
Nenokāpjot no velosipēda, atļauts šķērsot brauktuvi pa ietves vai
nomales iedomāto turpinājumu, kā arī, netraucējot gājējus un gājēju
ātrumā, pa gājēju pārejām – gan pa tādām, kas aprīkotas ar
luksoforu, gan pa neregulējamām (bez luksofora).

Pa grants ceļiem brauksim lēnāk

Nolūkā uzlabot kopējo ceļu satiksmes drošību, Ceļu satiksmes
noteikumos veiktas izmaiņas, kas attiecas braukšanas ātrumu,
satiksmes organizēšanu un bērnu pārvadāšanu. Būtiski, ka turpmāk
atļautais maksimālais braukšanas ātrums uz grants ceļiem būs 80
km/h, nevis 90 km/h, kā tas bija iepriekš. Vēl aizliegts pārvadāt
bērnus līdz trīs gadu vecumam automobilī, kas nav aprīkots ar
drošības jostām. Aizliegts izmainīt, aizsegt, pārklāt ar
aizsargmateriāliem vai citā veidā apslēpt transportlīdzekļu numura
zīmes.

Jaunas ceļa zīmes

No 2016. gada tiks ieviestas jaunas ceļa zīmes. Piemēram, par
apdzīvotas vietas sākumu un beigām līdztekus jau esošajām ceļa
zīmēm – melns uzraksts uz balta fona (un pārsvītrots uzraksts) –
turpmāk apdzīvotas vietas beigas un sākumu varēs apzīmēt arī ar
melnu ēku kontūrām uz balta fona (un pārsvītrotām ēku
kontūrām).

Krustojumi būs pārredzamāki

Izmaiņas Ceļu satiksmes noteikumos paredz, ka turpmāk būs
aizliegta transportlīdzekļu stāvēšana un apstāšanās krustojumos,
tajā skaitā apļveida krustojumos un tuvāk par 5 metriem no
krustojuma robežas (krustojuma robeža – vieta, kur pirms krustojuma
sākas ielas malas noapaļojums). Līdz šim pieci metri tika mērīti no
brauktuvju krustošanās vietas, kas nozīmē, ka krustojumi būs
pārredzamāki. Tāpat aizliegta transportlīdzekļu stāvēšana un
apstāšanās uz gājēju un velosipēdu ceļiem.

Popularizēs elektromobiļus

Nolūkā popularizēt elektromobilitāti, Ceļu satiksmes noteikumos
iestrādās speciālas normas. Tās paredz, ka tiks izstrādātas
speciālas, vizuāli atšķirīgas valsts reģistrācijas numura zīmes
elektromobiliem. Transportlīdzekļiem ar šīm numura zīmēm atļauts
braukt pa sabiedriskā transporta joslām.

Foto: Ivars Veiliņš