18 °C, 3.4 m/s, 50.3 %

Pilsētā

Klāt ielu atjaunošanas laiks
17/04/2008

Tuvākajā laikā atsāks Rīgas un Tērvetes ielas rekonstrukciju un izbūvēs Lāčplēša ielas turpinājumu līdz Rīgas ielai. Marta sākumā izbūves darbi sākās Ziediņu ceļā. Izskatīšanā ir Brīvības bulvāra un Ganību ielas posma rekonstrukcijas konkursam iesniegtie pieteikumi.

Anna Afanasjeva

Tuvākajā laikā atsāks Rīgas un Tērvetes ielas
rekonstrukciju un izbūvēs Lāčplēša ielas turpinājumu līdz Rīgas
ielai. Marta sākumā izbūves darbi sākās Ziediņu ceļā. Izskatīšanā
ir Brīvības bulvāra un Ganību ielas posma rekonstrukcijas konkursam
iesniegtie pieteikumi. 

Marta sākumā SIA «CBS Igate» sāka Ziediņu ceļa izbūvi, lai
nodrošinātu piebraukšanu SIA «Modulex Invest» ražotnei. Ceļš
jāizbūvē 353 metru posmā, lietus notekūdeņu kanalizācija – par 80
metriem garāka. Projekts sākts ar lietus kanalizācijas izbūvi un
ģeodēziskajiem darbiem. Viena brigāde pagājušajā nedēļā pabeidza
lietus kanalizācijas aizsargčaulas izbūvi zem topošā dzelzceļa
sliežu pievedceļa, ko būvē sašķidrinātās gāzes stacijas vajadzībām
pēc SIA «Naftas tirdzniecības nams «Euro Trans Oil»» pasūtījuma.
Otra «Igates» brigāde strādā uz Loka maģistrāles pusi.
Līdztekus ceļa izbūvei «Igatei» Loka maģistrāles posmā jāierīko arī
apgaismojuma tīkls un sabiedriskā transporta pieturvieta. Kopējās
Ziediņu ceļa projekta izmaksas, ieskaitot būvuzraudzību un
autoruzraudzību, ir 626 400 latu. Darbi jāpabeidz līdz jūlija
vidum. Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
atzīst, ka tas nebūs tik vienkārši, jo paralēli notiek citi ar
ražotnes atvēršanu saistīti darbi. Jāsaskaņo trīs uzņēmēju – «CBS
Igate», ražotnei domāto ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas
sistēmu izbūves pasūtītāja «Modulex Invest» un darbu veicēja «Lik
sistēmas» darbības.
Izbūvējot ūdensvadu, pieļautas neprecizitātes, kas jānovērš. Tas
apgrūtina ceļa būvnieku darbu. Rūpnīcas īpašnieks Ziediņu ceļā
plānojis ieguldīt elektroapgādes kabeli. Darbus bija paredzēts sākt
marta pēdējā dekādē, taču tas nenotika. Arī tas bremzē darbu gaitu.
Lai Ziediņu ceļā izbūvētu lietus ūdeņu kanalizāciju, bija
jāvienojas, lai uz laiku apturētu dzelzceļa uzbēruma veidošanu.
«Sākotnēji vienkāršais projekts izrādījās visai sarežģīts un
laikietilpīgs,» raksturo A.Baļčūns.
Šajās dienās atsāk Rīgas ielas rekonstrukciju posmā no Loka
maģistrāles līdz pilsētas administratīvajai robežai. Lai
kvalitatīvi ieklātu asfaltbetona segumu, Rīgas ielu uz laiku pa
posmiem slēgs satiksmei. Vadoties no laika apstākļiem, teritorijas
sakopšanas darbus un asfalta virskārtas uzklāšanu atsāks Tērvetes
ielā.
Šogad pēc ūdensapgādes attīstības projekta pabeigšanas sakārtos
Traktoristu un Satiksmes ielas krustojumu – uzklās asfalta
virskārtu un pabeigs gājēju ietvi, kā arī Traktoristu ielas
daļu.
Lielākais jaunais projekts šogad ir Brīvības bulvāra rekonstrukcija
1500 metru posmā. Pašlaik vēl turpinās saņemto piedāvājumu
izvērtēšana. Lāčplēša ielas 200 metru posma no Rīgas līdz Kronvalda
ielai rekonstrukcijas konkurss noslēdzies. Ar zemāko cenu – 115 106
latiem – tajā uzvarēja SIA «Kulk». Ganību ielu atjaunos 200 metru
posmā no Atmodas ielas līdz 1. līnijai. Nosacījumi šī posma
projektēšanai un izbūvei pašlaik tiek izstrādāti. Sagatavošanā ir
arī Ausekļa ielas posma pārbruģēšana un ietvju sakārtošana no
Blaumaņa ielas līdz Meiju ceļam.
Virknei ielu – Kronvalda, Helmaņa, Akmeņu –, kā arī Pumpura ielas
posmam no Rīgas līdz Helmaņa ielai un Strazdu ielas posmam no Rīgas
līdz Kronvalda ielai šogad izstrādās rekonstrukcijas projektus.
Izraugoties ielas atjaunošanai, galvenais nosacījums, kas tiek
ņemts vērā, ir to stāvoklis. Atsevišķos gadījumos rekonstruē ielas,
kas atrodas jauna būvobjekta apkaimē. Tādējādi uzlabos ielas pie
topošā Olimpiskā centra. Tiesa, piemēram, Brīvības bulvāris, ko
rekonstruēs, bija ļoti kritiskā stāvoklī.