19.1 °C, 1.2 m/s, 96.4 %

Pilsētā

Klientu jautājumi «Parex» bankai
10/11/2008

Pēc tam, kad sestdien valdība pārņēma «Parex» bankas akciju kontrolpaketi un to nodeva turēšanai Hipotēku un zemes bankai, daļa sabiedrības ir ļāvusies ažiotāžai un panikai – cilvēki ne vien stāvējuši rindās, lai izņemtu naudu no kontiem šajā bankā, bet arī nebeidz uzdot virkni dažādu jautājumu. Portāls www.jelgavasvestnesis.lv publicē «Parex» bankai biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem.

Pēc tam, kad sestdien valdība
pārņēma «Parex» bankas akciju kontrolpaketi un to nodeva turēšanai
Hipotēku un zemes bankai, daļa sabiedrības ir ļāvusies ažiotāžai un
panikai – cilvēki ne vien stāvējuši rindās, lai izņemtu naudu no
kontiem šajā bankā, bet arī nebeidz uzdot virkni dažādu jautājumu.
Portāls www.jelgavasvestnesis.lv publicē «Parex»
bankai biežāk uzdotos jautājumus un atbildes uz
tiem.

 

Cik dienas «Parex» banka vēl būs
spējīga atmaksāt naudu saviem noguldītājiem?

Ņemot vērā to, ka visus bankas klientu
noguldījumus ir garantējusi valdība, nav pamata bažīties par to, ka
banka kādā brīdī nevarētu spēt pildīt saistības pret saviem
klientiem vai partneriem. Jāatceras, ka jau iepriekš, 15 gadu
darbības laikā banka ir godprātīgi pildījusi visas savas
saistības. 

Par cik pēdējo divu dienu laikā
samazinājies noguldījumu portfelis?

Līdz 9. novembrim līdzekļu aizplūšana no
norēķinu grupām un filiālēm nav pārsniegusi vidējos statistiskos
bankas rādītājus pēdējo mēnešu laikā.

Vai esošie bankas lielākie
akcionāri – V. Kargins un V. Krasovickis – paliks savos amatos un
vai viņi turpinās līdzdarboties bankas
pārvaldē?

Bankas pārvaldes sastāvu turpmāk noteiks
valsts pārstāvji, jo valsts ir kļuvusi par «Parex» bankas 51%
akciju īpašnieci. Esošie bankas vadītāji un lielākie akcionāri ir
apliecinājuši gatavību turpināt līdzdarboties bankas
pārvaldē.

Vai bankas vadības maiņa
neatbiedēs ieguldītājus, jo īpaši no Krievijas?

Uzskatām, ka valsts atbalsts ir faktors,
kas apliecina pilnīgi pretējo – klientu uzticība tikai
palielināsies.

Vai notiks izmaiņas arī «Parex»
grupas struktūras ietvaros – meitas uzņēmumos?

Lēmumu par to pieņems jaunā bankas
vadība.

Vai tiks ieviesti ierobežojumi
noguldījumu izmaksai? Kādā apjomā?

Bankai nav tiesību ieviest
ierobežojumus. Atbilstoši banku likumam, šādus ierobežojumus ir
tiesīga ieviest tikai banku pārraudzības institūcija – Finanšu un
kapitāla tirgus uzraudzības komisija. Šobrīd šādu ierobežojumu
nav.

Vai tā taisnība, ka banka būtu
bankrotējusi, ja valsts nebūtu bankai palīdzējusi? Vai palīdzība
jau ir sniegta?

Atbilstoši principiem, ko apstiprinājuši
Eiropas Savienības valstu valdību vadītāji, attiecībā uz palīdzības
sniegšanu finanšu sektora dalībniekiem globālās finanšu krīzes
ietvaros, valsts palīdzība netiek piemērota maksātnespējīgiem
uzņēmumiem. Ņemot vērā to, ka bankas pirmo trīs ceturkšņu peļņa
bija 12 miljoni latu, banka ir pilnībā maksātspējīga.

Vai banka, atmaksājot sindicētos
kredītus, vēl būs spējīga turpināt kreditēt klientus? Kāda būs
kreditēšanas nākotnes politika, ja netiks piesaistīti
sindikāti?

Ņemot vērā to, ka ar valsts palīdzību
tiks refinansēti abi sindicētie kredīti, kreditēšana faktiski
turpināsies iepriekšējā apjomā.