14.3 °C, 2.3 m/s, 74.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāKo Jelgavas skolu prezidentiem nozīmē Latvija?
Ko Jelgavas skolu prezidentiem nozīmē Latvija?
14/11/2014

Skola ir tā vieta, kur lielā mērā veidojas jauniešu valstiskuma izjūta un dzimst patriotisms. Valsts svētku priekšvakarā uzrunājam tos aktīvos jauniešus, kuri ar savu darbību ir vistuvāk patriotisma audzināšanai skolās – Jelgavas vidusskolu un ģimnāziju Skolēnu padomju priekšsēdētājus –, lai uzzinātu, ko viņiem nozīmē Latvija un mūsu valsts svētki.

Skola ir tā vieta, kur lielā mērā
veidojas jauniešu valstiskuma izjūta un dzimst patriotisms. Valsts
svētku priekšvakarā uzrunājam tos aktīvos jauniešus, kuri ar savu
darbību ir vistuvāk patriotisma audzināšanai skolās – Jelgavas
vidusskolu un ģimnāziju Skolēnu padomju priekšsēdētājus –, lai
uzzinātu, ko viņiem nozīmē Latvija un mūsu valsts
svētki.

 

 

«Izpratne veidojas, tikai izzinot vēsturi»

Agnese Blūmane, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas Skolēnu padomes priekšsēdētāja:

«Latvija – tā ir mana dzimtene, mīļākā vieta
uz zemes, un esmu pārliecināta, ka labākas vietas pasaulē vienkārši
nav! Pēdējos gados patriotismu sevī jūtu krietni vairāk, ar
izpratni par mūsu valsts vēsturi es pret šiem svētkiem izturos ar
daudz lielāku cieņu. Sākotnēji es nezināju, kāpēc mēs vispār svinam
18. novembri, un, jāatzīst, laikam jau lielākā loma šo svētku
izpratnē ir vēstures stundām. Tas ir ļoti svarīgi, ka tagad tieši
caur vēsturi zinu, kā notikušas brīvības cīņas, un tāpēc daudz
nopietnāk varu teikt paldies cīnītājiem par to, ka mums ir sava
valsts.

Liela nozīme ir arī Skolēnu padomei. Pašlaik
mēs gatavojamies Patriotisma nedēļai, griežam sarkanbaltsarkanās
lentītes, gatavojam runas pasākumiem. Tāpat ik gadu 18. novembrī
dodamies uz Hercoga Jēkaba laukumu, kur arī es piedalos sveču zīmju
veidošanā. Turklāt gan es, gan mans brālis dejo, tāpēc mums ir pat
vairākas vietas un kolektīvi, ar ko kopā mēs varam veidot šīs sveču
zīmes. Savukārt ģimenē mums tradīcijas valsts svētkos laikam īpaši
neatšķiras no citiem – mēs vienmēr gatavojam svētku vakariņas un
visi kopā dodamies vērot salūtu. Arī citiem jelgavniekiem es
novēlu, lai šo īpašo svētku izjūtu, kas virmo valsts svētku laikā,
mums izdodas nepazaudēt arī pēc svētkiem!»

 

«Mēs visi kopā veidojam Latviju»

Elīza Petrova, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas Skolēnu padomes priekšsēdētāja:

«Latvija man nozīmē mājas, ģimeni, vietu, kur
vienmēr sagaida atplestām rokām. Taču tikai tagad, pieaugot, man
rodas arvien lielāka izpratne par valsts svētkiem, jo tikai tagad
saprotu, ka 18. novembris nav vienkārši brīvdiena. Ar laiku sāc
apzināties, kāpēc tie vispār ir svētki un kāpēc mēs jūtamies tik
vienoti novembrī.

Šajā skolā mācos pirmo gadu un jau esmu
Skolēnu padomes priekšsēdētāja. Cik man zināms, līdz šim skolā
svētku nedēļā nav dalītas sarkanbaltsarkanās lentītes, bet es
domāju, ka tas ir jādara! Es gribu šo tradīciju iedibināt. Tāpat
arī gatavojamies svinīgajam pasākumam skolā. Vairāki skolēni lasīs
runas, ko gatavoja konkursam «Mana kā Valsts prezidenta uzruna
Latvijas dzimšanas dienā», un domāju, ka tam jābūt saviļņojošam
brīdim.

Taču līdz šim visemocionālākais man bijis
Zolitūdes traģēdijas laiks. Tad es patiešām jutu, ka esam vienoti
un spējam mobilizēties, lai viens otru atbalstītu. Laikam jau
vispār visvienotākie mēs esam tieši kritiskos brīžos…

Tāpat domāju, ka ir svarīgi, lai cilvēks
vispirms jūtas piederīgs savai pilsētai. Nevaru iedomāties citu
pilsētu kā Jelgavu, kur es gribētu dzīvot. Jelgava ir tik skaista
pilsēta, mums ir ar ko lepoties! Uzskatu, ka patriotisms pret savu
pilsētu ir ļoti svarīgs, tikai tā mēs varam izjust piederību
valstij. Jo Latvija nav viens cilvēks, tā nav arī tikai Rīga, bet
mēs visi – katra pilsēta un tās iedzīvotāji – kopīgi veidojam
Latviju.»

 

«Zinu, ka man būs pašai savs tautastērps»

Gerda Poota, Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas Skolēnu padomes priekšsēdētāja:

«Latvija man nozīmē ģimeni un drošību,
aizsardzību. Pilnīgi noteikti patriotisms un valstiskuma izjūta
rodas pieaugot – agrāk domāju, ka aiziešu ar vecākiem vakariņās,
noskatīšos salūtu, un viss, svētki pagājuši. Tikai tagad es
novērtēju, ka mums vispār ir sava valsts, kuras mūsu senčiem
nebija. Tāpēc mums ir jāmīl, jāciena un jāaizsargā Latvija.

Spīdolas ģimnāzija ir ļoti latviska skola,
tāpēc novembris mums skolā ir īpašs un ļoti patriotisks. Es
uzskatu, ka skola ir vispirms, tikai tad ir pilsēta un valsts.
Jāsāk ir ar mīlestību un cieņu pret skolu, tās vērtībām un
tradīcijām, un to man Spīdolas ģimnāzija ir iemācījusi.

Arī mana ģimene ir ļoti patriotiska, tāpēc mēs
ģimenē daudz runājam par to, kā savulaik Latvija veidojusies, kā
noritējušas brīvības cīņas un cik grūts bijis ceļš līdz neatkarīgai
valstij. Taču svētsvinīguma brīži man nav tālu jāmeklē, to ir tik
daudz! Es dejoju bērnu un jauniešu deju kolektīvā «Vēja zirdziņš»,
un man katrs koncerts, kad jāvelk tautastērps, ir īpašs. Es zinu,
ka nākotnē man būs arī pašai savs tautastērps!»

 

«Pilsētas Lāpu gājiens ir maģisks brīdis»

 Elīna Sargune, Jelgavas
4. vidusskolas Skolēnu padomes priekšsēdētāja:

«Latvija ir un būs mana dzimtene, tā ir
nozīmīgākā vieta, kur esmu guvusi lieliskas emocijas, kur varu sevi
attīstīt un pilnveidot. Latvija ir valsts ar brīnišķīgu kultūru,
kuru neviens nevar pārspēt. Vismaz ne manā sirdī. Ir tik daudz
maģisku brīžu, kad es esmu jutusi mūsu tautas vienotību un dziļu
patriotismu pret Latviju. Kaut vai pavisam nesen – mums skolā bija
video konkurss, kurā skolēni veidoja dažādus video par Latviju, un
arī tad es skatījos un domāju: «Jā, mūsu valsts ir pati labākā!»
Tāpat pilsētas Lāpu gājiens ir maģisks brīdis, un esmu priecīga, ka
mūsu skolā ir izveidojusies tradīcija nelielā skolēnu lokā pēc
gājiena Jelgavā doties uz Rīgu nolikt svecītes 11. novembra
krastmalā. To darījām arī šogad.

Kopumā jāsaka paldies manai skolai, kas man
iemācīja mīlēt valsts svētkus, saprast to nozīmi. Arī tagad, vadot
Skolēnu padomi, es gribu, lai visi skolā izjustu valsts svētkus kā
īpašu laiku. Tuvojoties svētkiem, mums būs neliela darbnīciņa, kurā
gatavosim lentītes, ko piespraust pie krūtīm. 11. novembrī mēs
skolā organizējām patriotisku dziesmu konkursu, vakarā kopā
devāmies Lāpu gājienā, bet 18. novembrī liksim svecītes Hercoga
Jēkaba laukumā. Manuprāt, ir svarīgi piedalīties pilsētas
organizētajos pasākumos, jo valsts bez pilsētas nav iespējama.
Pilsēta mums dod iespēju pilnveidoties un attīstīties, arī pati
Jelgava pēdējos gados ir tā izaugusi! Tāpēc aicinu ikvienu
piedalīties valsts svētku pasākumos pilsētā un kopīgi izjust šo
tautas vienotību!»

 

«Es cienu Latviju»

 Darja Guseva, Jelgavas
6. vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes prezidente:

«Latvija ir mana dzimtene un iedvesmas vieta.
Tā ir valsts, kurā esmu gaidīta un mīlēta. Savukārt valsts svētki
man un manai ģimenei ir svarīgi atceres svētki, kas pierāda
Latvijas neatkarību un pašnoteikšanos. Es patiešām izjūtu, ka
novembris ir svarīgs mēnesis. To akcentē gan pilsētā notiekošie
pasākumi, gan arī pilsētas rotājumi, kas ne brīdi neļauj piemirst,
ko Latvijai nozīmē novembris. Esmu pārliecināta, ka katrs Latvijas
valsts iedzīvotājs šajā laikā tieši vai netieši izjūt lepnumu un
patriotismu. Es cienu Latviju, tās vēsturi un dabas skaistumu.
Tādās dienās man gribas attēlot to visu uz auduma un gleznot.

Arī ģimenē mēs svinam valsts svētkus, mēs
apmeklējam pasākumus, kas veltīti Latvijas valsts svētkiem, tāpat
dodamies apskatīt svecīšu rakstus Hercoga Jēkaba laukumā un 11.
novembra Lāpu gājienā. Kopā ar visiem pilsētas iedzīvotājiem
priecājamies par salūtu.

Skolā valsts svētku laikā mums ir Patriotisma
nedēļa, kad notiek vairāki valsts svētkiem veltīti pasākumi –
sarunas un diskusijas, prezentācijas par vēsturiskajiem notikumiem.
Sākumskolā šajā nedēļā notiek savi deju un dziesmu svētki, vecākās
klases gatavo dzejas lasījumus, veido sveču kompozīciju, piedalās
11. novembra gājienā. Mēs visi kopā radām sev svētkus.»

 

«Valstiskuma izjūtu ienesu arī savā ģimenē»

Jeļizaveta Bļinova, Jelgavas
5. vidusskolas Skolēnu padomes priekšsēdētāja vietniece:

«Manā ģimenē tradicionāli 18. novembris bija
tikai salūts un izklaides, bet pieaugot es valsts svētkus novērtēju
daudz vairāk. Man ir gods dzīvot šajā valstī, es ļoti novērtēju, ka
mums ir brīva valsts un mēs varam tajā izpausties. Varu teikt lielu
paldies skolai, ka tieši skola mūsu dvēselēs šo izjūtu stiprina. Ar
dažādiem pasākumiem skolā ikviens – jau no pašām mazākajām klasēm –
var sākt izprast un izjust patriotismu pret valsti.

Pagājušajā gadā pirmo reizi piedalījos
pilsētas Lāpu gājienā. Kaut arī esmu pilsētas patriote un piedalos
daudzos pilsētas pasākumos, Lāpu gājiens man bija jauns atklājums.
Lāpas līdz gājiena beigām izdzisa, taču tam nav nozīmes, daudz
svarīgāk ir, ka mēs kopā ar draudzenēm gājienā piedalījāmies un
pārstāvējām savu skolu. Domāju, ka turpmāk Lāpu gājiens man jau būs
tradīcija.

Arī skolā valsts svētkiem šobrīd gatavojas
īpaši aktīvi. Mums ir tradīcija aktīvākajiem vidusskolēniem doties
pie mazāko klašu audzēkņiem un vadīt interaktīvas stundas par
vēsturi. Viņiem vēl nav vēstures mācību priekšmeta, taču uzskatu,
ka arī pavisam mazākajiem vismaz šajās dienās vajag stāstīt par
valsts simboliem, krāsām, notikumiem. Cenšos šo valstiskuma izjūtu
nodot ne tikai mazākajiem skolēniem, bet arī savai ģimenei. Mani
vecāki slikti runā latviski, taču es viņiem mācu latviešu valodu un
cenšos pārliecināt, cik tas ir svarīgi. Jo mēs taču negribam dzīvot
citur – Jelgavā un Latvijā ir mūsu mājas, un mums šeit ir
vislabāk!»

Sagatavoja Ligita Vaita, foto Krišjānis
Grantiņš