26 °C, 2.7 m/s, 64.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāKoeficienta apmēru ietekmē fiksētais ūdens zudums mājā
Koeficienta apmēru ietekmē fiksētais ūdens zudums mājā
18/04/2010

«Man interesē jautājums, kas skar ūdens piegādi daudzstāvu māju dzīvokļos. Mājas Raiņa ielā 9 apsaimniekotājs ir SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP). No šīs pārvaldes katru mēnesi saņemu rēķinu par pakalpojumiem, kurā uzrādīts patērētais ūdens daudzums dzīvoklī. Piemēram, manam dzīvoklim par 2010. gada janvāri: aukstā ūdens skaitītājs – (1,27 + 21% PVN) x (1 + 1 x 0,74) kubikmetri; par februāri – (1,24 + 21% PVN) x (1 + 1 x 0,83) kubikmetri. Bez jebkāda paskaidrojuma, kā un no kurienes izveidojušies šie koeficienti – 0,74 (janvārī) un 0,83 (februārī), kas palielina izlietotā ūdens daudzumu dažkārt pat divas reizes,» vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta pensionārs Viktors, kurš dzīvo Raiņa ielā 9. Viņš vēlas zināt, vai šie koeficienti ir identiski visos daudzstāvu nama dzīvokļos vai tomēr atšķiras, un lūdz noskaidrot, kā šis koeficients veidojas un kas to nosaka.

«Man interesē jautājums, kas skar ūdens piegādi daudzstāvu
māju dzīvokļos. Mājas Raiņa ielā 9 apsaimniekotājs ir SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP). No šīs pārvaldes katru mēnesi
saņemu rēķinu par pakalpojumiem, kurā uzrādīts patērētais ūdens
daudzums dzīvoklī. Piemēram, manam dzīvoklim par 2010. gada
janvāri: aukstā ūdens skaitītājs – (1,27 + 21% PVN) x (1 + 1 x
0,74) kubikmetri; par februāri – (1,24 + 21% PVN) x (1 + 1 x 0,83)
kubikmetri. Bez jebkāda paskaidrojuma, kā un no kurienes
izveidojušies šie koeficienti – 0,74 (janvārī) un 0,83 (februārī),
kas palielina izlietotā ūdens daudzumu dažkārt pat divas reizes,»
vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta pensionārs Viktors, kurš dzīvo
Raiņa ielā 9. Viņš vēlas zināt, vai šie koeficienti ir identiski
visos daudzstāvu nama dzīvokļos vai tomēr atšķiras, un lūdz
noskaidrot, kā šis koeficients veidojas un kas to nosaka.
 

Apmaksas kārtību mājās, kuras nav pārņemtas, nosaka MK noteikumi
Nr.1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu», taču JNĪP tos piedāvā izmantot arī mājām, kas
noslēgušas pilnvarojuma līgumu, līdz brīdim, kamēr dzīvokļu
īpašnieki nepieņem citu ūdens sadales metodiku. JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis skaidro, ka koeficienta apmēru ietekmē
vairāki faktori, piemēram, vai visos dzīvokļos uzstādīti ūdens
skaitītāji, vai tie ir verificēti un precīzi, kad un cik precīzi
nolasīti individuālo skaitītāju rādījumi. «Koeficients tiek
aprēķināts, ņemot vērā starpību starp mājas ievadā uzskaitīto ūdeni
un dzīvokļu īpašnieku uzrādīto, tādējādi dažādos namos tas
atšķiras,» tā J.Vidžis. Ja koeficients tomēr šķiet pārāk augsts,
JNĪP speciālisti pārbauda, vai nav radusies ūdens noplūde, taču arī
paši iedzīvotāji aicināti pārliecināties, vai kaimiņi godprātīgi
nolasa individuālā skaitītāja rādījumus un arī maksā par reāli
patērēto ūdens daudzumu. Ja kādam dzīvokļa īpašniekam radušās
aizdomas, ka kāds cits iedzīvotājs par ūdeni maksā mazāk nekā reāli
patērē, JNĪP valdes loceklis to aicina darīt zināmu. «Tad šo
jautājumu risināsim sadarbībā ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto
personu, piemēram, mājā organizēsim pārbaudes, lai pārliecinātos,
vai ūdens skaitītāji dzīvokļos ir atbilstošas precizitātes, vai
uzskaitītais ūdens atbilst patērētajam,» tā J.Vidžis.

Tiesa gan – Raiņa ielas 9. namā situācija ir cita. Proti, JNĪP
speciālisti, izvērtējot lielos ūdens zudumus mājā, veica pārbaudi
un konstatēja noplūdi no aukstā ūdens guļvada, kas atrodas pagrabā
un ir nolietojies. «Šis guļvads atšķirībā no citām mājām iebūvēts
zemgrīdas kanālos un aizdarīts, taču noplūdi speciālistiem tomēr
izdevās fiksēt. Pašlaik sadarbībā ar Raiņa ielas 9 dzīvokļu
īpašnieku pilnvaroto personu šī problēma tiek risināta, un jau
tuvākajā laikā guļvadu nomainīsim. Turklāt tas tiks izbūvēts pie
griestiem, lai turpmāk līdzīgas situācijas varētu konstatēt agrāk,»
tā J.Vidžis.

Sagatavoja Sintija Čepanone