2.9 °C, 3.8 m/s, 93.3 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaKopjamiem invalīdiem – beidzot pabalsts
Kopjamiem invalīdiem – beidzot pabalsts
24/01/2008

Līdz ar jauno gadu pieaugušiem invalīdiem (sasnieguši 18 gadu vecumu) ar smagiem organisma funkciju traucējumiem, kas prasa īpašu kopšanu, ir iespēja katru mēnesi saņemt 100 latu pabalstu. Līdz šim šāds pabalsts invalīdiem netika sniegts. Jaunie pabalsti tiek maksāti no valsts sociālā budžeta.

Ritma Gaidamoviča

Līdz ar jauno gadu pieaugušiem invalīdiem (sasnieguši 18 gadu
vecumu) ar smagiem organisma funkciju traucējumiem, kas prasa īpašu
kopšanu, ir iespēja katru mēnesi saņemt 100 latu pabalstu. Līdz šim
šāds pabalsts invalīdiem netika sniegts. Jaunie pabalsti tiek
maksāti no valsts sociālā budžeta.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Jelgavas nodaļas
vadītāja Dace Olte skaidro – lai saņemtu šo pabalstu, nepieciešams
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK)
izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Invalīdiem,
kuru invaliditātes izziņā jau ir norāde «nepieciešama kopšana» vai
«kopjams», jāraksta iesniegums un jāiesniedz VDEĀK. Lai to
izdarītu, invalīdam pašam nav obligāti jādodas uz VDEĀK, to var
veikt viņa likumiskais pārstāvis. Turklāt iesniegumu var nosūtīt pa
pastu vai faksu jebkurai VDEĀK (vēlams tai, kur pēdējo reizi
noteikta invaliditāte). Komisija izsniegs atzinumu bez paša
invalīda klātbūtnes un visus dokumentus ierakstītā vēstulē nosūtīs
uz norādīto dzīvesvietas adresi. Lai nerastos domstarpības,
iesniegumā obligāti jānorāda pilns vārds, uzvārds, adrese, personas
kods un kontakttālrunis.
Savukārt tiem invalīdiem, kuriem līdz šim izsniegtajos VDEĀK
dokumentos nav atzīmes «nepieciešama kopšana» vai «kopjams», būtu
jāiesniedz VDEĀK iesniegums un ārstējošā ārsta nosūtījums uz
ekspertīzes komisiju īpašas kopšanas nepieciešamības noteikšanai
(veidlapa Nr.88). Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību varēs
saņemt, ja VDEĀK konstatēs invalīda funkcionālo traucējumu
atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem invalīda īpašas kopšanas
nepieciešamībai. Jelgavā VDEĀK apkalpo Pasta ielā 44 (tālrunis
63023232) un specializētā VDEĀK Filozofu ielā 69 (tālrunis
63027317). Informāciju par atzinuma saņemšanu var iegūt arī VDEĀK
vai pa informatīvo tālruni 67614885.
«Lai arī jaunie noteikumi spēkā stājās 1. janvārī, neskatoties uz
to, kurā janvāra datumā tiks nokārtoti visi nepieciešamie
dokumenti, pabalsts par gada pirmo mēnesi tiks izmaksāts pilnā
apmērā,» tā D.Olte. Lai saņemtu jauno pabalstu, VSAA nodaļā
jāiesniedz VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību un
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Pabalsts par kopšanu tiks
izmaksāts kopā ar pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu.
D.Olte atzīst, ka šādu pabalstu vajadzēja jau sen. Tas būs
ievērojams atbalsts ģimenēm, kurās dzīvo cilvēki ar smagiem
funkciju traucējumiem, kuriem ikdienā ir nepieciešams daudz
līdzekļu, lai iegādātos dažādas higiēnas preces, medikamentus.
Vadītāja min, ka Jelgavā pavisam ir 353 šādi 1. grupas kopjami
invalīdi, bet patlaban iesniegumus uzrakstījuši 90 cilvēki.
Vēl viens svarīgs jaunums bērnu invalīdu vecākiem – pabalsts par
bērnu invalīdu, ja bērnam ir smagi organisma funkciju traucējumi un
nepieciešama īpaša kopšana, tiek palielināts līdz 150 latiem mēnesī
līdzšinējo 50 latu vietā. Pabalsta izmaksa jaunajā apmērā jau tiek
nodrošināta un nekādi jauni dokumenti nav jākārto.
Par abu pabalstu piešķiršanu interesenti var jautāt VSAA Jelgavas
nodaļā Pasta ielā 43, tālrunis 63022568; 63084425 vai arī zvanot pa
VSAA bezmaksas tālruni 678001015.