23.6 °C, 1.9 m/s, 85.4 %

Kultūra

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsKultūraKultūras pasākumu projektus atbalstam var iesniegt līdz 7. janvārim
Kultūras pasākumu projektus atbalstam var iesniegt līdz 7. janvārim
10/12/2015

Lai veicinātu mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas sabiedrības iesaistīšanu kultūras dzīvē, apzinātu un saglabātu kultūras mantojumu, kā arī atbalstītu jaunrades procesus, Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome (KP) uzsākusi kultūras pasākumu projektu pieņemšanu 2016. gadam. Projekti jāiesniedz līdz 7. janvārim.

www.jelgavasvestnesis.lv

Lai veicinātu mākslas un kultūras tradīciju
iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas sabiedrības
iesaistīšanu kultūras dzīvē, apzinātu un saglabātu kultūras
mantojumu, kā arī atbalstītu jaunrades procesus, Jelgavas pilsētas
domes Kultūras padome (KP) uzsākusi kultūras pasākumu projektu
pieņemšanu 2016. gadam. Projekti jāiesniedz līdz 7.
janvārim.

Atbilstoši nolikumam projektu konkursā var piedalīties fiziska
vai juridiska persona, iesniedzot ne vairāk kā vienu projektu.
Projekts jāiesniedz līdz 2016. gada 7. janvāra pulksten 12
pašvaldības iestādes «Kultūra» birojā personīgi vai jānosūta pa
pastu (zīmogs datēts ne vēlāk kā 2016. gada 7. janvāris) uz adresi:
JPPI «Kultūra», Krišjāņa Barona iela 6, Jelgava, LV-3001, «2016.
gada kultūras pasākumu projektu konkursam» (kontaktpersona – Inga
Simanoviča, tālrunis 63023461, 25900004; e-pasts
inga.simanovica@kultura.jelgava.lv).

Projektu konkursa vadlīnijas un pieteikuma veidlapu var saņemt
«Kultūras birojā un mājas lapā www.kultura.jelgava.lv.

Projektā jāietver: pieteikuma veidlapa; projekta apraksts (ne
vairāk kā 10 lpp.); informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem;
informācija par projekta paredzamajiem rezultātiem, ko plānots
sasniegt; projekta kopējā tāme un tās pamatojums (tāmē atsevišķi
jānorāda KP prasītā summa, kā arī citi iespējamie finanšu avoti un
iespējamie ieņēmumi, projektam jau esošie finanšu un materiālie
resursi, kā arī informācija par nepieciešamo un par jau piesaistīto
līdzfinansējumu un tā apmēru), kā arī projekta vadītāja CV. KP var
pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju par projektu.

Jāuzsver, ka KP neatbalsta projektus, kas netiek iesniegti
projektu konkursam noteiktajā termiņā; kas jau realizēti līdz
projektu konkursa noslēgumam; kuru iesniedzēji nav savlaicīgi
nokārtojuši līdzšinējās saistības ar KP; kas neatbilst šī nolikuma
prasībām. Tāpat projektus nevar iesniegt Jelgavas pilsētas
profesionālie kolektīvi.

Prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuri paredz veidot Jelgavu
kā Zemgales novada kultūras centru un piesaistīt finansējumu no
vairākiem avotiem.

Foto: no JV arhīva (attēlam ir ilustratīva nozīme)