22.1 °C, 1.6 m/s, 68.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLabāki rezultāti par valsts vidējo līmeni – valodās, matemātikā, vēsturē un fizikā
Labāki rezultāti par valsts vidējo līmeni – valodās, matemātikā, vēsturē un fizikā
29/07/2010

Apkopoti centralizēto eksāmenu rezultāti. Tie rāda, ka Jelgavas vidusskolu absolventi valsts pārbaudes darbos parādījuši stabilas zināšanas un ieguvuši labu vērtējumu, kas liecina par sistemātisku un rūpīgu darbu, ziņo Jelgavas Izglītības pārvalde.

Ritma Gaidamoviča

Apkopoti centralizēto eksāmenu rezultāti. Tie rāda, ka
Jelgavas vidusskolu absolventi valsts pārbaudes darbos parādījuši
stabilas zināšanas un ieguvuši labu vērtējumu, kas liecina par
sistemātisku un rūpīgu darbu, ziņo Jelgavas Izglītības
pārvalde.

Salīdzinot Jelgavas pilsētas jauniešu zināšanu pārbaudes
rezultātus ar vidējo rezultātu valstī 2009./2010.mācību gadā,
procentuāli jelgavnieku rezultāti centralizētajos eksāmenos (A,B,C
līmenis) ir labāki latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā,
valsts valodā, matemātikā, vēsturē un fizikā. Tuvu valsts vidējam
līmenim absolventu sasniegums ir ķīmijā (56 procenti pilsētā, 59
procenti valstī). Sliktāks rezultāts ir bioloģijā (pilsētā – 39
procenti, valstī – 53 procenti).

Jelgavas Izglītības pārvalde, vērtējot eksāmenu rezultātus divu
mācību gadu salīdzinājumā, secinājusi, ka 2009./2010. mācību gadā
uzlabojies absolventu sasniegums angļu valodas, vācu valodas,
krievu valodas, valsts valodas, matemātikas, vēstures un fizikas
centralizētajos eksāmenos. Matemātikā 2008./2009. mācību gadā 35
procenti absolventu saņēma vērtējuma A, B, C līmenī, šajā mācību
gadā jau 42 procenti; fizikā 2008./2009. mācību gadā – 45 procenti,
bet šajā mācību gadā rezultāti jau uzlabojušies par desmit
procentiem – 55 procenti.

Būtiski ir paaugstinājušies skolēnu sasniegumi vācu valodā –
2008/2009. mācību gadā A, B un C līmeni ieguva 59 procenti, bet
šogad – 70 procenti; krievu valodā 2008./2009. mācību gadā – 74
procenti, šogad eksāmenā augstākie rezultāti ir 93 procentiem;
valsts valodā 2008./2009. mācību gadā A, B un C līmenis bijis 57
procentiem, šogad – 75.

Izglītības pārvaldes speciālisti spriež, ka stabilas zināšanas
absolventiem ir latviešu valodā – 52 procenti Jelgavas vidusskolu
absolventi ir saņēmuši augstākos novērtējumus.

Ilgākā laika periodā joprojām labākie rezultāti centralizētajos
eksāmenos ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas un Jelgavas 5. vidusskolas absolventiem.

Jau iepriekš Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza atzinīgi
vērtēja to, ka visās pilsētas vidusskolās ir absolventi, kuri visos
pārbaudes darbos saņēmuši augsto vērtējumu – A vai B līmenī. Tas
apstiprina pārliecību, ka visās izglītības iestādēs ir atbilstoša
izglītības vide, kura rosina izglītoties un nodrošina iespējas
sasniegt augstus rezultātus mācībās.

Vispārizglītojošo skolu (izņemot Vakara (maiņu) vidusskolas)
absolventi nav saņēmuši nevienu F līmeni angļu valodā, bioloģijā,
latviešu valodā, valsts valodā, vācu valodā, fizikā, ķīmijā un
krievu valodā.

2009./2010. mācību gadā centralizētos eksāmenus kārtoja (skolēnu
skaits):

Angļu valodā – 709

Matemātikā – 762

Latviešu valodā – 637

Vēsturē – 234

Valsts valodā – 119

Krievu valodā – 99

Fizikā – 85

Bioloģijā – 72

Ķīmijā – 32

Vācu valodā – 20

 

Skolēnu eksāmenu rezultāti, salīdzinot ar rezultātiem
valstī kopumā.