15.8 °C, 0.9 m/s, 91.9 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLai daļēji apmaksātas skolēnu pusdienas saņemtu novembrī, jāpiesakās līdz 15. oktobrim
Lai daļēji apmaksātas skolēnu pusdienas saņemtu novembrī, jāpiesakās līdz 15. oktobrim
03/10/2014

Izvērtējot saņemto iesniegumu par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu 4. – 6. klases skolēniem skaitu, Jelgavas Sociālo lietu pārvalde lēš, ka tiesības uz šādu pašvaldības atbalstu ir vēl apmēram 1000 Jelgavā deklarētajiem bērniem. Vecāki, kuri vēl nav pieteikušies šim pabalstam, aicināti ar iesniegumu vērsties Sociālo lietu pārvaldē – to izdarot līdz 15. oktobrim, 20 procentu atlaide, bet ne vairāk kā 28 centi dienā, skolēnam pienāksies no novembra.

Sintija Čepanone

Izvērtējot saņemto iesniegumu
par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu 4. – 6. klases skolēniem
skaitu, Jelgavas Sociālo lietu pārvalde lēš, ka tiesības uz šādu
pašvaldības atbalstu ir vēl apmēram 1000 Jelgavā deklarētajiem
bērniem. Vecāki, kuri vēl nav pieteikušies šim pabalstam, aicināti
ar iesniegumu vērsties Sociālo lietu pārvaldē – to izdarot līdz 15.
oktobrim, 20 procentu atlaide, bet ne vairāk kā 28 centi dienā,
skolēnam pienāksies no novembra.

Atlaide par ēdināšanu 4. – 6. klases
skolēniem, kuri deklarēti Jelgavā un kuri norēķiniem skolas ēdnīcā
izmanto Jelgavas skolēna apliecību jeb e-karti, tiek piešķirta
visam mācību gadam. Lai pretendētu uz šo pašvaldības atbalstu no
nākamā mēneša, vecākiem līdz 15. datumam Sociālo lietu pārvaldē
jāiesniedz rakstisks pieteikums. Atbalsts ēdināšanas pakalpojumu
saņemšanai tiks piešķirts no nākamā mēneša 1. datuma. Par pieņemto
lēmumu vecāki var uzzināt Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9, Jelgavā, 115. kabinetā (tālrunis 63048914,
63007224).

Sociālo lietu pārvaldes vadītājas
vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka septembrī ēdināšanas
pakalpojuma izmaksas pašvaldība daļēji sedz 205 skolēniem, kuri
mācās 4. – 6. klasē – viņu vecāki pieteikumu pārvaldē iesnieguši
līdz 15. augustam. Savukārt līdz 15. septembrim pabalsta
pieprasījums saņemts vēl par 131 bērnu, un tas nozīmē, ka skolas
ēdnīcā pusdienas iegādāties ar 20 procentu atlaidi oktobrī varēs
jau 336 skolēni. «Taču, pēc mūsu aplēsēm, uz šo pašvaldības
palīdzību var pretendēt vēl vismaz 1000 bērni, tādēļ aicinām 4., 5.
un 6. klašu skolēnu vecākus izmantot šo iespēju un, nokārtojot
nepieciešamās formalitātes, atslogot savu ģimenes budžetu, par
bērna ēdināšanu skolā norēķinoties daļēji,» tā J.Laškova. Viņa
atgādina, ka šādu iespēju paredz grozījumi pašvaldības saistošajos
noteikumos «Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas
noteikumi» – tajos noteikts, ka, sākot ar 2014. gada 1. septembri,
neizvērtējot ģimenes ienākumus, pabalsts pienākas visiem 4. – 6.
klases skolēniem, lai, norēķiniem izmantojot Jelgavas pilsētas
skolēna apliecību, bērnam daļēji tiktu segtas ēdināšanas
pakalpojuma izmaksas.

4. – 6. klases skolēniem, kuri deklarēti
Jelgavā un vecāki vērsušies Sociālo lietu pārvaldē ar atbilstošu
iesniegumu, pašvaldība sedz 20 procentus no ēdināšanas pakalpojuma
cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 28 centus dienā. Taču
būtiski uzsvērt, ka ēdināšanas pakalpojuma izmaksas tiek segtas
tikai gadījumā, ja skolēns par ēdināšanu norēķinās ar derīgu
skolēna apliecību jeb e-karti un vecāki kartei piesaistītajā bankas
kontā nodrošinājuši nepieciešamos naudas līdzekļus. Lai izvairītos
no pārpratumiem, vecāki naudu skolēna kontā aicināti nodrošināt
savlaicīgi un pietiekamā apmērā. Tāpat jāņem vērā, ka atlaides
nesummējas – ja skolēns kādu dienu nav bijis skolā, tajā dienā
nesaņemto atlaidi citā dienā izmantot nevar.

Savukārt Izglītības pārvalde atgādina:
lai skolēnam tiktu nodrošināta ēdināšana ar atlaidi pie jau uzklāta
galda (tā sauktais kopgalds), skolēnam katru rītu pirms mācību
stundu sākuma vai starpbrīdī pēc 1. stundas jādodas uz skolas
ēdnīcu un jānorēķinās par šo pakalpojumu ar e-karti. Ja kopgalda
apmaksa šajā laikā netiks veikta, skolas ēdnīca nespēs nodrošināt
šo pakalpojumu. Savukārt norēķināties par kopgalda ēdināšanu,
nesaņemot pašvaldības atlaidi, arī turpmāk var līdzšinējā
kārtībā.

Jāpiebilst, ka Sociālo lietu pārvaldē
ēdināšanas pabalsta saņemšanai 4. – 6. klases skolēniem var nogādāt
jau aizpildītu iesniegumu – iesnieguma veidlapa pieejama pārvaldes
mājaslapā www jelgava-soclp.lv, sadaļā «Dokumenti», «Iesnieguma
veidlapa
palīdzības saņemšanai bez ienākumu
izvērtēšanas 4. – 6. klases skolēniem
».

Foto: Ivars Veiliņš