23.4 °C, 3.6 m/s, 40.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLai sakoptu teritoriju, nav jāgaida talka
Lai sakoptu teritoriju, nav jāgaida talka
12/04/2011

Nokūstot sniegam un iestājoties pavasarim, daudzviet Jelgavas ielās, parkos, skvēros un citviet parādās atkritumi, kas bojā pilsētas ainavu. Tādēļ pilsētas teritoriju īpašniekiem īpaša uzmanība būtu jāpievērš piegulošajām teritorijām, grāvmalām un citām teritorijām.

Sandra Reksce, Jelgavas pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste – juriste

Nokūstot sniegam un iestājoties
pavasarim, daudzviet Jelgavas ielās, parkos, skvēros un citviet
parādās atkritumi, kas bojā pilsētas ainavu. Tādēļ pilsētas
teritoriju īpašniekiem īpaša uzmanība būtu jāpievērš piegulošajām
teritorijām, grāvmalām un citām teritorijām.

Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi
paredz, ka pilsētas ielas, pagalmi, apstādījumi (parki, skvēri,
dārzi, ielu un laukumu apstādījumi, dzīvojamo rajonu apstādījumi,
pļavas, ūdens krātuves un atpūtai paredzētās teritorijas, pilsētas
kapsētas) un citas koplietošanas teritorijas regulāri jāuztur
kārtībā un tajās jānodrošina tīrība.

Fiziskām un juridiskām personām īpašumā
(valdījumā vai lietojumā ar apsaimniekošanas līgumu nodots
uzturēšanā) esošās teritorijas jāuztur kārtībā – nedrīkst veidot
lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrājumus. Turēt automašīnu
vrakus un to detaļas vietās, kur tie redzami no ielas un kaimiņu
zemes gabala, izņemot gadījumus, kad tiek veikta uzņēmējdarbība,
komercdarbība.

Juridiskās un fiziskās personas ir
atbildīgas par nekustamajiem īpašumiem (valdījumā vai lietojumā ar
apsaimniekošanas līgumu nodotam uzturēšanā) piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz
brauktuves malai) uzturēšanu kārtībā un tīrību.

Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi
paredz, ka pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas,
izsniedzot kvīti pārkāpējam, var uzlikt naudas sodu līdz desmit
latiem, sastādot administratīvo protokolu, kurš tiek izskatīts
pašvaldības administratīvajā komisijā, var noteikt naudas sodu līdz
50 latiem.

Jelgavas pašvaldības policija aicina
jelgavniekus parūpēties par apkārtējās vides tīrību, negaidot 30.
aprīļa Talku, kā arī aicina iedzīvotājus nemest atkritumus ceļa
malās un grāvjmalās, bet izmest atkritumus tiem paredzētās vietās,
jo pašvaldības policijā ir saņemtas vairāku iedzīvotāju sūdzības,
kā arī lietiskie pierādījumi (fotogrāfijas) tam, kā cilvēki no
automašīnām ceļa malās izmet atkritumus. Tā kā transportlīdzekļu
numura zīmes ir piefiksētas, automašīnu īpašniekiem ir izsūtītas
pavēstes par ierašanos pašvaldības policijā paskaidrojumu
sniegšanai un protokolu sastādīšanai.