16.5 °C, 3.7 m/s, 84.7 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētā«Latvenergo» kartes var saņemt arī ģimenes ar jaundzimušajiem un citas jaunas mērķgrupas
«Latvenergo» kartes var saņemt arī ģimenes ar jaundzimušajiem un citas jaunas mērķgrupas
11/04/2013

No 1. aprīļa AS «Latvenergo» elektrības norēķinu dāvanu kartes var saņemt vairākas jaunas iedzīvotāju mērķgrupas. Vienas kartes vērtība ir 53,70 lati. Jelgavas pilsēta sociālā atbalsta kampaņas ietvaros no AS «Latvenergo» kopā ir saņēmusi 1500 kartes un līdz 1. aprīlim izsniegtas 598 kartes. Atbalstam var saņemt tikai vienu karti.

www.jelgavasvestnesis.lv

No 1. aprīļa AS «Latvenergo»
elektrības norēķinu dāvanu kartes var saņemt vairākas jaunas
iedzīvotāju mērķgrupas. Vienas kartes vērtība ir 53,70 lati.
Jelgava sociālā atbalsta kampaņas gaitā no AS «Latvenergo» kopā ir
saņēmusi 1500 kartes un līdz 1. aprīlim izsniegtas 598 kartes.
Atbalstam var saņemt tikai vienu karti.

Kartes izsniedz mājsaimniecībām, kuras savu
pamata dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Jelgavas pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā, informē Jelgavas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Sākot ar 2013. gada 1. aprīli, kartes var
saņemt:
– Maznodrošinātas ģimenes ar bērniem;
– Ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju;
– Ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni dzimuši, sākot ar 2013. gada 1.
janvāri);
– Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes,
kurās ir bērni;
– Nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no
vecākiem audzina bērnu;
– Ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.

Tāpat kartes 2013.gadā turpina saņemt:
– Trūcīgas ģimenes ar bērniem;
– Ģimenes ar bērniem invalīdiem;
– Audžuģimenes, kurām piešķirts audžu ģimenes statuss un kurās
dzīvo bērns;
– Ģimenes, kuras audzina aizbildnībā esošus bērnus;
– Daudzbērnu ģimenes, kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400
kWh patēriņam no AS «Latvenergo».

Lai saņemtu karti, jāuzrāda AS «Latvenergo»
elektrības piegādes līguma numurs, kas ir slēgts, norādot adresi,
kurā kartes saņēmējs dzīvo un lieto elektroenerģiju. Aizbildņiem un
audžuģimenēm jāuzrāda Jelgavas bāriņtiesas lēmums par aizbildnības
nodibināšanu vai bērnu ievietošanu audžuģimenē.

Ģimenēm, kurās ir bērns invalīds vai viens no
vecākiem ir invalīds, jāuzrāda dokuments, kas apliecina personas
invaliditāti. Personai, kura saņem karti, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte).

Karti var saņemt Jelgavas sociālo lietu
pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9) 104. vai 106.
kabinetā.

Pieņemšanas laiks:
pirmdienās pulksten 9 – 12 un pulksten 15 – 19 rindas kārtībā;
otrdienās pulksten 9 – 12 pēc iepriekšēja pieraksta;
trešdienās pulksten 9 – 12 rindas kārtībā;
ceturtdienās pulksten 9 – 12 pēc iepriekšēja pieraksta.

Informācija un iepriekšējais pieraksts
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē 115. kabinetā vai pa tālruni
63048914, 63007224.

Vienošanās par grozījumiem 2011.gada
14.oktobrī noslēgtajā dāvinājuma (ziedojuma) līgumā starp AS
«Latvenergo» un Latvijas Pašvaldību savienību tika parakstīta1.
martā. Tā paredz būtiskas izmaiņas karšu izsniegšanas nosacījumos
un dod iespēju saņemt karti jaunām mērķgrupām. Sociālās kampaņas
beigu termiņš ir 2013. gada 31. decembris.