14.2 °C, 2.5 m/s, 94.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāLatvija gatava paplašināt savu ieguldījumu Afganistānas drošības un stabilitātes uzlabošanā
Latvija gatava paplašināt savu ieguldījumu Afganistānas drošības un stabilitātes uzlabošanā
26/05/2008

Lai nodrošinātu visaptverošu Latvijas iesaisti Afganistānas atjaunošanā, nepieciešams turpināt jau iesāktās aktivitātes Afganistānā un paplašināt mūsu valsts ieguldījumu, iesaistoties jaunos starptautiskās palīdzības veidos un ar to saistītajos projektos, tādējādi veicinot Afganistānas drošību un stabilitāti, – teikts Aizsardzības ministrijas (AM) izstrādātajās pamatnostādnēs par Latvijas iesaisti Afganistānas atjaunošanā līdz 2013.gadam.

Lai nodrošinātu visaptverošu Latvijas iesaisti
Afganistānas atjaunošanā, nepieciešams turpināt jau iesāktās
aktivitātes Afganistānā un paplašināt mūsu valsts ieguldījumu,
iesaistoties jaunos starptautiskās palīdzības veidos un ar to
saistītajos projektos, tādējādi veicinot Afganistānas drošību un
stabilitāti, – teikts Aizsardzības ministrijas (AM) izstrādātajās
pamatnostādnēs par Latvijas iesaisti Afganistānas atjaunošanā līdz
2013.gadam.

 

Šodien, 26. maijā, šo sagatavoto
rīkojuma projektu akceptēja Ministru kabineta komiteja.

Plāna projektā paredzēto uzdevumu
izpilde sekmēs Latvijas Nacionālajā attīstības plānā
2007.-2013.gadam noteikto prioritāšu īstenošanu starptautiskās
drošības politikas jomā, uzskata AM.

Normatīvā akta izpilde tiks nodrošināta
par ministrijām un institūcijām piešķirtajiem valsts budžeta
līdzekļiem. Jautājumu par plāna īstenošanai papildu nepieciešamo
valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāno izskatīt vienlaikus ar
visu nozaru ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu
budžeta prioritāšu pieteikumiem, sagatavojot valsts budžeta
projektu kārtējam gadam.

Rīcības plānā noteikta virkne uzdevumu,
kas būtu jāveic. Nacionālās politikas izstrādes un starpinstitūciju
koordinācijas jomā plānots uzdot regulāri vērtēt Afganistānā gūto
pieredzi, optimizēt un precizēt līdzdalības mērogu un formas
saskaņā ar pamatnostādnēm. Šie uzdevumi jāveic AM, Ārlietu un
Iekšlietu ministrijām.

Ārlietu ministrijai (ĀM) līdz šā gada
beigām jāizstrādā un jāprecizē normatīvie akti par civilo valstisko
un nevalstisko ekspertu piedalīšanos starptautiskajā palīdzībā.
Paredzams, ka ĀM būs jāsagatavo Starptautiskās palīdzības likums,
kā arī Ministru kabineta noteikumu projekts «Civilo ekspertu dalība
starptautiskās misijās un to finansēšanas kārtība».

Tāpat ĀM būs jāizveido atsevišķa budžeta
apakšprogramma civilo ekspertu apmācībai un nosūtīšanai
starptautiskās palīdzības sniegšanai un finansējuma piešķiršanai.
Tas nozīmē, ka valsts budžeta 2009. gadam veidošanas procesā kā
jauna politikas iniciatīva paredzēts finansējums civilo ekspertu
apmācībai un nosūtīšanai starptautiskās palīdzības
sniegšanai.

AM un ĀM būs jāorganizē nacionālo
ekspertu apmācība starptautiskās palīdzības sniegšanai un
nosūtīšanai misijās.

Politikas īstenošanas jomā AM būs
jāturpina Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalība Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas operācijā Afganistānā.

ĀM un AM kopīgiem spēkiem būs jāizstrādā
priekšlikumi par materiāltehniskās palīdzības sniegšanu ne vien AM,
bet arī citās valsts sektora jomās, kā arī iespēju robežās
pastāvīgi jāturpina materiāltehniskās palīdzības sniegšana
Afganistānas Nacionālajai armijai.

Tāpat ĀM būs atbildīga par to, lai
paplašinātu Latvijas politisko klātbūtni valstī, intensificējot
Latvijas nerezidējošā vēstnieka Afganistānā darbību, kā arī
turpinot organizēt Latvijas valsts amatpersonu vizītes un tikšanās
ar starptautisko organizāciju, kā arī vietējās varas
pārstāvjiem.

Iekšlietu ministrija un ĀM būs
atbildīgas par Latvijas iesaisti Eiropas Savienības policijas
misijā. Kā norāda projekta autors – AM, Latvijai jāturpina dalība
Afganistānas rekonstrukcijas darbos un atbilstoši pirmā projekta
īstenošanas laikā iegūtajai pieredzei jāizstrādā civilās palīdzības
plāni 2008. – 2013. gadam, kā arī jāizstrādā atbilstošs, progresīvs
budžeta finansējuma plāns projektu īstenošanai.

Rīcības plāns arī paredz to, ka ĀM būs
jāizstrādā budžeta pieprasījums, lai varētu veikt brīvprātīgas
iemaksas Afganistānai paredzētajos speciālajos ANO fondos. Šādām
iemaksām jānosaka ilgtermiņa projektu statuss, tādējādi uzņemoties
noteiktas saistības un atbildību, uzskata AM.

Saskaņā ar rīkojuma projektu AM būs
jāiesniedz Ministru kabinetā ikgadējs pārskata ziņojums par plāna
izpildi līdz katra nākamā gada 1. februārim un noslēguma ziņojums
līdz 2013. gada 1. maijam.

Rīkojuma projekts vēl jāpieņem
valdībā.
 

www.leta.lv