19.4 °C, 2 m/s, 65.9 %

Latvijā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsLatvijāLatvijā tiek palielinātas PVN likmes
Latvijā tiek palielinātas PVN likmes
02/01/2009

Vakar stājās spēkā grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas paredz nodokļa pamatlikmi palielināt no 18% līdz 21%, savukārt samazināto PVN likmi – no 5% līdz 10%.

Vakar stājās spēkā grozījumi likumā par
pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas paredz nodokļa pamatlikmi
palielināt no 18% līdz 21%, savukārt samazināto PVN likmi – no 5%
līdz 10%.

Sašaurināts tiek arī uzņēmējdarbības nozaru loks, kurām tiek
piemērota pazeminātā PVN likme.

10% likme turpmāk būs medikamentu piegādēm, kā arī medicīnisko
ierīču un medicīnas preču piegādēm un zīdaiņiem paredzēto
specializēto produktu piegādēm. Tāpat pazeminātā likme būs
sabiedriskā transporta pakalpojumiem iekšzemē, siltumenerģijas
piegādēm iedzīvotājiem, elektroenerģijas piegādēm iedzīvotājiem, kā
arī dabasgāzes piegādēm iedzīvotājiem, izņemot dabasgāzi
autotransportam.

Pazeminātā 10% PVN likme būs arī preses izdevumiem, tiesa, šī būs
tikai pārejas norma, kas attieksies uz šo gadu, pēc kura arī preses
izdevumiem būs jārēķinās ar 21% PVN likmi.

Ar būtisku PVN pieaugumu šogad būs jārēķinās daudzām nozarēm, kurām
līdz šim tika iemērota 5% nodokļa likme. Piemēram, veterināro
medikamentu piegādēm, grāmatu un kartogrāfisko izdevumu piegādēm,
komerciālās televīzijas un komerciālā radio abonentmaksai, viesu
izmitināšanas pakalpojumiem viesu izmitināšanas mītnēs, ūdens
piegādei centralizētā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas
pakalpojumiem, sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un
apglabāšanas pakalpojumiem.

Tāpat 21% PVN likme turpmāk būs apbedīšanas pakalpojumiem, ieejas
maksai sporta pasākumos, kā arī ieejas maksai kinoizrādēs.

Likuma grozījumi paredz, ka gadījumos, ja preču piegāde vai
pakalpojuma sniegšana ir notikusi līdz 2008.gada 31.decembrim, bet
nodokļa rēķins vēl nav izrakstīts, šim darījumam piemēros attiecīgo
nodokļa likmi, kas bija piemērojama līdz 2008.gada
31.decembrim.

Arī darījumos, par kuriem apmaksa ir veikta šo darījumu
starpniecības aģentam līdz 2008.gada 31.decembrim, preču
piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs piemēro nodokļa likmi, kas
šādiem darījumiem bija piemērojama līdz 31.decembrim.

Cigaretēm, kuru marķēšanai akcīzes nodokļa markas ir pasūtītas līdz
2008.gada 31.decembrim un maksimālā mazumtirdzniecības cena
noteikta, ņemot vērā nodokļa 18% likmi, un kuras ar attiecīgām
akcīzes nodokļa markām ir laistas brīvā apgrozījumā līdz 2009.gada
31.janvārim, piemēros nodokļa likmi, kas bija piemērojama līdz
2008.gada 31.decembrim, bet ne ilgāk kā līdz 2009.gada
31.martam.

Kā uzskata Finanšu ministrija (FM), paaugstinātā PVN likme dos
papildu ieņēmumu budžetā. Paredzams, ka vienlaicīgi pieaugs preču
un pakalpojumu cenas un tā rezultātā varētu samazināties patēriņš
un paaugstināsies inflācija. Cenu paaugstināšanās negatīvi
ietekmētu mājsaimniecības, īpaši maznodrošinātos iedzīvotājus.

FM plāno, ka nākamgad PVN likmes paaugstināšana papildus dos 288
miljonus latu. Šādi papildus ieņēmumi plānoti arī 2010. un
2011.gadā.

www.leta.lv