15.6 °C, 3 m/s, 72.4 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLems par Jelgavas 6. vidusskolas un Vakara vidusskolas attīstību
Lems par Jelgavas 6. vidusskolas un Vakara vidusskolas attīstību
29/06/2017

Līdz ar skolēnu skaita samazinājumu Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā un arī 6. vidusskolā Jelgavas pašvaldība sākusi skatīt jautājumu par abu skolu turpmāko attīstību, vienlaikus saglabājot abu izglītības iestāžu juridisko patstāvību. Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, no 1. septembra plānots Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas darbu praktiski nodrošināt 6. vidusskolas telpās.

«Būtiski uzsvērt, ka pie šāda risinājuma abas skolas saglabātu
savu juridisko statusu – katra skola strādās ar savu pārvaldības
modeli, direktoru, tā vietniekiem, pedagogiem, īstenojot savas
skolas licencētās izglītības programmas. Vienīgais, kas mainītos,
ir abu skolu atrašanās vienā ēkā,» skaidro Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Pagājušajā mācību gadā Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, kas
atrodas ēkā Skolotāju ielā 8, mācījās 84 jaunieši no 1. līdz 9.
klasei, kā arī 137 vidusskolas audzēkņi. Taču, kā atzīst Izglītības
pārvaldē, jauniešu motivācija mācīties un attieksme pret mācībām ir
dažāda, un izglītojamo apmeklējuma analīze liecina, ka nereti skolā
apmeklējums ir tikai ap 60 procentiem no visa audzēkņu skaita.
Savukārt ēka, kurā skola atrodas, paredzēta vairāk nekā 600
audzēkņiem. Līdz ar to šobrīd skolas ēka netiek efektīvi izmantota.
Jāņem arī vērā tas, ka vidusskolas klasēm mācību darbs ir
organizēts atšķirīgi no dienas skolām, piemēram, mācības notiek
piektdienās pēc pulksten 16 un sestdienās no pulksten 9 – laikā,
kad dienas skolā savukārt mācības jau ir beigušās. 

Arī Jelgavas 6. vidusskolā šobrīd skolas telpas nav pilnībā
noslogotas. Skolā, kas sākotnēji celta, lai tajā varētu mācīties
līdz pat 1100 skolēniem, šobrīd mācās 643 bērni. «Pat ņemot vērā
to, ka kopš skolas izveides ir mainījies mācību process, šobrīd
skolā brīvi ir iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu līdz
pat 900 audzēkņiem,» uzsver G.Auza.

Šobrīd jau notikušas sarunas starp abu skolu vadību un
Izglītības pārvaldi par iespēju no 1. septembra darbu organizēt
vienā ēkā. «Esam izstrādājuši Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas
izvietošanas plānu 6. vidusskolas telpās, lai abas izglītības
iestādes varētu strādāt maksimāli nošķirti viena no otras. 6.
vidusskola ir gatava uzņemt audzēkņus no citām izglītības iestādēm
un, nenoliedzami, skolas izglītības infrastruktūra ir mūsdienīgāka
nekā šobrīd vakarskolā, kas noteikti būs ieguvums vakarskolas
audzēkņiem – tie ir gan moderni aprīkoti dabaszinātņu mācību
kabineti, gan plašas sporta un ārpusklases nodarbību iespējas.
Viens no faktoriem, kas veido izglītojamo atbildīgāku attieksmi
pret mācībām, ir prasme saturīgi pavadīt brīvo laiku, un 6.
vidusskolas infrastruktūra to var piedāvāt vakarskolas audzēkņiem.
Te ir gan peldbaseins, gan sporta zāle. Ārpusklases nodarbībās tā
piedāvās futbolu, basketbolu, peldēšanu, mūsdienu dejas, interešu
izglītības programmu «Drāma», kas pilnveido dejošanas, teātra
mākslas un muzikalitātes prasmes, tāpat skolā darbojas bērnu un
jauniešu centra «Junda» automodelisma pulciņš. Piedāvājums patiešām
ir plašs, un tas pavērs jaunas iespējas vakarskolas audzēkņiem,»
skaidro Izglītības pārvaldes vadītāja.

Ja Jelgavā šāda prakse, kad dienas un vakara skola atrodas zem
viena jumta, būtu jauns sadarbības modelis, tad citviet Latvijā
šāds modelis jau sen sevi ir apliecinājis. Veiksmīgi tas jau tiek
īstenots tādās lielajās pilsētās kā, piemēram, Valmiera un
Jūrmala.

Jau jūlija domes sēdē deputāti skatīs jautājumu, kas paredz no
1. septembra Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas darbu praktiski
nodrošināt 6. vidusskolas telpās. «Izglītības sistēmai ir
jāattīstās, un pārmaiņām ir jānotiek. Nav iespējams sasniegt arvien
augstākus rezultātus, ja mēs optimāli neizmantojam pilsētai
pieejamos resursus. Jelgavai ir nepieciešams jauns bērnudārzs, bet
tajā pašā laikā mums ir skolu ēkas, kas ir aizpildītas tikai pa
pusei. Pašvaldība iegulda ievērojamus līdzekļus skolu mācību
kabinetu modernizācijā, bet tie nav pilnībā noslogoti. Apvienojot
šīs abas skolas zem viena jumta, pilsēta tikai spertu atbildīgu
soli, lai maksimāli efektīvi izmantotu izglītības infrastruktūru
mūsu pilsētā,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.

Foto: no JV arhīva