18.3 °C, 2.8 m/s, 85.8 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLīdz 10. jūnijam jelgavnieki aicināti pieteikt sakoptos objektus
Līdz 10. jūnijam jelgavnieki aicināti pieteikt sakoptos objektus
28/05/2018

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu «Sakoptākais pilsētvides objekts». Līdz 10. jūnijam iedzīvotāji aicināti pieteikt sakoptākās privātmāju, valsts vai pašvaldības iestāžu, ražošanas uzņēmumu teritorijas, zaļāko daudzdzīvokļu mājas logu, lodžiju vai balkonu, sakārtotāko daudzdzīvokļu namu pagalmu, sakoptāko sabiedrisko objektu Jelgavā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes
Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta
informē, ka objektus var pieteikt četrās nominācijās: «Zaļākais
daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai balkona noformējums»;
«Sakoptākā privātmājas teritorija»; «Sakoptākais daudzdzīvokļu nama
pagalms»; «Sakoptākā valsts vai pašvaldības iestāde, ražošanas
uzņēmums vai sabiedriskais objekts».

Objektus konkursam «Sakoptākais pilsētvides objekts» var
pieteikt personīgi Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielajā ielā 11), pa tālruni 63005558 vai elektroniski,
rakstot uz e-pastu: prese@dome.jelgava.lv. Piesakot objektu,
jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds,
uzvārds un telefona numurs.

Balvas saņems konkursa gan uzvarētāji, gan izlozes kārtā arī
viens no objektu pieteicējiem. 

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti pasākumā, kas notiks 19.
jūnijā un par to uzvarētāji tiks informēti personīgi.

Vērtējot konkursam pieteiktos objektus, vērā tiks ņemts, kā tas
iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem
cilvēku kustības virzieniem, objekta labiekārtojums – ierīkoto
apstādījumu, celiņu, laukumu, ūdens krātuvju, mazo arhitektūras
formu un tamlīdzīgi kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga
caurskatāmība, kā arī objekta uzturēšanas stāvoklis. Pēc
konkursa  komisijas lēmuma konkursā  var tikt vērtēti
arī  tie objekti, kuri  ir atbilstoši konkursa
nosacījumiem, bet nav pieteikti dalībai konkursā.

Jāpiebilst, ka žūrijas komisija var noteikt arī papildus
nominācijas vai izslēgt kādu no tām, noteikt vairākus uzvarētājus
vienā nominācijā, piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas,
atbilstoši noteiktajam balvu fondam. Būtiski zināt, ka konkursā
netiek vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa uzvarētāji.

Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods. Komisijas
sastāvā būs Jelgavas pašvaldības Būvvaldes vadītājas vietniece,
Arhitektūras un pilsētvides sektora vadītāja Zeltīte Bīmane,
Būvvaldes galvenā māksliniece Laura Vizbule, Būvvaldes ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva Kidere un pilsētas zaļo
zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja un L.Klismeta.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva