14.2 °C, 0.6 m/s, 89.9 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLīdz 17. novembrim NĪN jābūt nomaksātam pilnā apmērā
Līdz 17. novembrim NĪN jābūt nomaksātam pilnā apmērā
14/11/2014

Šogad pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ceturkšņa nomaksas datums ir 17. novembris, un pašvaldība iedzīvotājus aicina nekavēties ar nodokļa maksājumiem – pretējā gadījumā tiks aprēķināta nokavējuma nauda un parāds būs piedzenams bezstrīda kārtībā.

Sintija Čepanone

Šogad pēdējais nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) ceturkšņa nomaksas datums ir 17. novembris, un
pašvaldība iedzīvotājus aicina nekavēties ar nodokļa maksājumiem –
pretējā gadījumā tiks aprēķināta nokavējuma nauda un parāds būs
piedzenams bezstrīda kārtībā.

NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz
gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: 2014. gadā nodokļa
maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 15. maijs, 15. augusts un
17. novembris, tādējādi 17. novembris ir pēdējais termiņš, līdz
kuram jāveic kārtējais ceturkšņa maksājums. Jāatgādina, ka saskaņā
ar likumu «Par nodokļiem un nodevām» par nodokļa samaksas termiņa
nokavējumu nodokļa maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no
laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto
dienu. Noteiktajā laikā nenomaksātais nodoklis un nokavējuma nauda
saskaņā ar pašvaldības lēmumu ir piedzenama bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz nodokļa maksātāja naudas līdzekļiem, kustamo
mantu un nekustamo īpašumu. Un šajā gadījumā nodokļa maksātājam ir
jārēķinās ar to, ka viņam papildus NĪN un nokavējuma naudai būs vēl
jāsedz arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas, jo saskaņā ar
likumu par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā laikā ir
atbildīgs NĪN maksātājs.

«Finanšu nodaļa vienlaicīgi arī pateicas
visiem tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuri godprātīgi
un savlaicīgi veic nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, tādejādi
izpildot gan likumdošanā noteiktās saistības, gan sekmējot
pašvaldības noteikto funkciju, piemēram, pilsētas teritorijas
labiekārtošana, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana,
sociālās palīdzības sniegšana, veselības un izglītības pieejamības
iedzīvotājiem, izpildes nodrošināšanu, jo nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumi ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa,» tā Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs.

Tā kā strauji tuvojas gada noslēgums,
Finanšu nodaļa atgādina, ka likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli»
ir paredzēta norma, kas nosaka, ka NĪN maksātājam – juridiskai
personai – ir pienākums no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža
turpmākai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai
savu elektroniskā pasta adresi. Lai arī obligātais pienākums likumā
deklarēt savu e-pasta adresi ir noteikts tikai juridiskajām
personām, arī fiziskās personās tiek aicinātas paziņot savu e-pasta
adresi, lai turpmāk NĪN maksāšanas paziņojumus saņemtu elektroniskā
veidā.

Ērtākais veids, kā pieteikties
elektronisko dokumentu saņemšanai uz e-pastu, kā arī atgādinājumam
īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN nomaksas termiņu, ir
portālā www.epakalpojumi.lv (sadaļā «Nekustamais īpašums»,
pakalpojums «E-dokumentu iesniegums»). Iesniegumu var arī sūtīt pa
pastu vai iesniegt klātienē Jelgavas domes Klientu apkalpošanas
centrā (Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001), vai nosūtīt elektroniski
parakstītu iesniegumu pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

Portālā www.epakalpojumi.lv var arī
veikt ērtu un drošu NĪN apmaksu, jo tur maksātājam automātiski
parādās visa nepieciešamā informācija. Taču to var izdarīt arī
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes norēķinu punktos vai
bankā.

Jautājumus par NĪN, parāda summas un
nokavējuma naudas apmēru var precizēt arī Jelgavas pilsētas domes
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā, vai pa
tālruni 63005589, 63005491, 63005596, 63005552,
63005550.