22.7 °C, 1 m/s, 71.2 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLielās talkas organizatori meklē daudzstāvu māju pagalmus, kuros nepieciešami uzlabojumi
Lielās talkas organizatori meklē daudzstāvu māju pagalmus, kuros nepieciešami uzlabojumi
05/09/2011

Turpinot aizsāktās tradīcijas, jau trešo gadu Lielās talkas organizatori aicina ikvienu Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties Lielās talkas Pagalmu konkursā, iesūtot informāciju par savu pagalmu, kam nepieciešami uzlabojumi, ziņo Lielās talkas administratore Andra Miklucāne.

Ritma Gaidamoviča

Turpinot aizsāktās tradīcijas,
jau trešo gadu Lielās talkas organizatori aicina ikvienu Latvijas
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju piedalīties Lielās talkas Pagalmu
konkursā, iesūtot informāciju par savu pagalmu, kam nepieciešami
uzlabojumi, ziņo Lielās talkas administratore Andra
Miklucāne.

Konkursa kārtībā tiks izvēlēti pieci
pagalmi, kuriem talkas organizatori, sadarbībā ar piesaistītajiem
sponsoriem, atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī
nozaru ekspertiem izstrādās labiekārtošanas plānus un kopā ar
pašiem pagalma iedzīvotājiem Lielās talkas dienā uzsāks reālus
sakopšanas darbus.

Konkursā var piedalīties ikviens
Latvijas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs, kas sava pagalma
labiekārtošanas procesā spēs uzņemties līdera lomu – iesaistīs
kaimiņus, cieši sadarbosies ar organizatoriem un citādi palīdzēs
projekta veiksmīgai realizācijai. Būtiski zināt, ka konkursa
pieteikums ir jāsaskaņo ar vismaz daļu no daudzdzīvokļu mājas
kaimiņiem, kuri arī apliecinātu savu līdzdarbošanos pagalma
labiekārtošanā (jānorāda iespējamais cilvēku skaits pagalma
labiekārtošanas darbos). Pieteikumā obligāti jānorāda:

daudzdzīvokļu mājas adrese, dzīvokļu
skaits šajā mājā, aptuvenais iedzīvotāju skaits, pieteikuma
iesniedzēja kontaktinformācija (mobilā telefona numurs, e-pasta
adrese); informācija par pašreizējo pagalma reālo stāvokli (brīvā
formā plus jāpievieno fotogrāfijas); iedzīvotāju vēlmes pagalma
labiekārtošanai (brīvā formā, norādot kaimiņu kopīgās idejas un
vēlmes); jānorāda pagalma teritorijas īpašnieks (pašvaldība,
privāta vai juridiska persona). A.Miklucāne informē, ka pieteikums
jāveido apraksta formā (ne vairāk kā trīs līdz četras A4 formāta
lapas). Konkursa pieteikumus var iesūtīt līdz 23. oktobrim uz
adresi Latvijas Pašvaldību savienība, Mazā Pils iela 1, Rīga, LV –
1050 ar norādi Lielās talkas Pagalmu konkurss vai rakstot uz
e-pastu: andra.miklucane@talkas.lv.

Konkursa pieteikumus izvērtēs ekspertu
žūrija, un priekšroka tiks dota tiem pagalmiem, kur pašu
iedzīvotāju aktivitāte un līdzdarbošanās būs visaugstākā. Konkursa
rezultāti un labiekārtošanai izvirzītie pagalmi tiks paziņoti
novembrī.

Lielās talkas pagalmu sakopšanas un
labiekārtošanas projekta mērķis ir mudināt Latvijas iedzīvotājus
pašiem iesaistīties savas apkārtējās vides uzlabošanā un kopīgiem
spēkiem radīt harmoniskai atpūtai piemērotu vidi šobrīd daudzviet
izdemolētajos un «pelēkajos» daudzdzīvokļu namu pagalmos. To
labiekārtošana notiks sadarbībā ar profesionāliem ainavu
arhitektiem, arhitektiem, dārzniekiem, galdniekiem, augstskolu
studentiem, pasniedzējiem, pašvaldībām un namu
īpašniekiem.