16.4 °C, 1.9 m/s, 96.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLielās talkas pagalmu konkursā uzvar Satiksmes 53. nams
Lielās talkas pagalmu konkursā uzvar Satiksmes 53. nams
15/11/2011

Lielās talkas organizatori paziņojuši pagalmu konkursa uzvarētājus. Starp pieciem uzvarētājiem arī Jelgavas Satiksmes ielas 53. nams. Tas nozīmē, ka Lielās talkas laikā, 21. aprīlī, speciālisti kopā ar mājas iedzīvotājiem šeit veiks labiekārtošanas darbus.

Ritma Gaidamoviča

Lielās talkas organizatori
paziņojuši pagalmu konkursa uzvarētājus. Starp pieciem uzvarētājiem
arī Jelgavas Satiksmes ielas 53. nams. Tas nozīmē, ka Lielās talkas
laikā, 21. aprīlī, speciālisti kopā ar mājas iedzīvotājiem šeit
veiks labiekārtošanas darbus.

Lielās talkas pagalmu labiekārtošanas
projektu vadītāja Andra Miklucāne informē, ka Lielās talkas Pagalmu
konkursa gaitā tika saņemti 49 pagalmu labiekārtošanas pieteikumi
no visas Latvijas, un deviņiem žūrijas locekļiem bija grūti
izvēlēties piecus pagalmus uzvarētājus, kuros Lielās talkas dienā,
21. aprīlī, tiks uzsākti reāli labiekārtošanas darbi. Pats
galvenais nosacījums pieteikumu izvērtēšanā bija paša pagalma
iedzīvotāju iniciatīva un gatavība iesaistīties šī projekta
realizācijā, viņu vēlme pašiem darīt vidi sev apkārt sakoptu un
labiekārtotu.

Lielās Talkas Pagalmu konkursa
uzvarētāji Rīgā ir Maskavas ielas 170/1, 170/2, Kojusalas ielas 21a
un Balvu ielas 9 kopīgais pagalms; Kurzemē – Priekules novada
Kalētu ciemata Liepu alejas 3 un 3A pagalms; Zemgalē – Jelgavas
pilsētas Satiksmes ielas 53. nama pagalms; Latgalē – Ciblas novada
Felicianovas ciemata mājas «Atspulgas» pagalms; Vidzemē – Madonas
novada Madonas pilsētas Gaujas ielas 24, Veidenbauma ielas 16, 18,
Rūpniecības ielas 18B, 18C, 18D kopīgais pagalms.

9. novembrī Jauno arhitektu kustība
organizēja pirmo tikšanos arhitektūras, ainavarhitektūras,
plānošanas, dizaina un būvniecības studentiem, lai neformālā
gaisotnē iepazītos viens ar otru un sadalītos desmit autoru grupās,
sākot darbu pie pagalmu labiekārtojuma un identitātes
priekšlikumiem, kas noslēgsies 30. novembrī ar priekšlikumu
prezentācijām.

Pagalmu priekšlikumu konkursa
pamatuzdevums ir izstrādāt sabiedrībai un dabai tuvu daudzdzīvokļu
namu pagalmu vīziju – priekšlikumu, veidojot to individuālu,
atbilstošu esošās situācijas analīzei un iedzīvotāju interesēm.
Katra pagalma veiksmīgākā priekšlikuma autori, turpinot sadarbību
ar pagalmu iedzīvotājiem un konsultējoties ar dažādiem nozaru
speciālistiem, attīstīs savu priekšlikumu līdz skaidram projektam,
lai kopā ar pagalmu iedzīvotājiem, aktīvistiem un atbalstītājiem
realizētu ideju Lielās talkas dienā, 21. aprīlī.

Taču tikmēr Lielās talkas organizatori
aicina būvmateriālu tirgotājus, ražotājus, kokaudzētavas, bērnu
laukumu izgatavotājus un citus uzņēmumus, kuru produkcija vai
darbība varētu noderēt pie pagalmu labiekārtošanas, atbalstīt šo
iniciatīvu, lai kopīgiem spēkiem aizvien vairāk namu pagalmos būtu
sakārtota un pieejama vide jebkuram iedzīvotājam. Lai atbalstītu
projektu, jāraksta uz e-pastu: talkas@talkas.lv.

Foto: Ivars Veiliņš