23.9 °C, 5 m/s, 45.9 %

Pilsētā

Lieldienu laikā notiks dievkalpojumi
06/04/2012

Klāt Lielā Piektdiena. Šajā dienā pilsētas dievnami iedzīvotājus aicina uz īpašiem šai dienai veltītajiem dievkalpojumiem. Svētku dievkalpojumi gaidāmi arī rīt, 7. aprīlī – Klusajā Sestdienā – un svētdien, 8. aprīlī, kad tiks svinētas Lieldienas.

Ritma Gaidamoviča

Klāt Lielā Piektdiena. Šajā
dienā pilsētas dievnami iedzīvotājus aicina uz īpašiem šai dienai
veltītajiem dievkalpojumiem. Svētku dievkalpojumi gaidāmi arī rīt,
7. aprīlī – Klusajā Sestdienā – un svētdien, 8. aprīlī, kad tiks
svinētas Lieldienas.

Lieldienu dievkalpojumi pilsētas
dievnamos

Romas katoļu
katedrālē

6. aprīlī – Lielā Piektdiena. Stingrs
gavēnis. Pulksten 15 – Krustceļš, pulksten 16.30 – Kristus ciešanu
un nāves piemiņas dievkalpojums. Adorācija pie Kristus kapa līdz
pusnaktij.

7. aprīlī – Klusā Sestdiena. Pulksten
11, 12, 13 un 14 – Lieldienu produktu svētīšana. Pulksten 16 –
Kunga Augšāmcelšanās svētku vigilija. Svētā mise ar uguns un ūdens
svētīšanu.

8. aprīlī – Kunga Augšāmcelšanas svētki.
Pulksten 8 – Svētā mise ar procesiju pa

pilsētu. Pulksten 11 – Lieldienu
mise.

9. aprīlī – Otrās Lieldienas. Pulksten 9
– Svētā mise (poļu valodā), pulksten 11 un 18 – Svētā
mise.

Svētās Annas
baznīcā

6. aprīlī pulksten 10 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums.

7. aprīlī pulksten 22 – Lieldienu nakts
vigilija.

8. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu
dievkalpojums.

9. aprīlī pulksten 12 – Otro Lieldienu
dievkalpojums.

 

Jelgavas Vasarsvētku
draudzē

6. aprīlī pulksten 11 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums.

7. aprīlī pulksten 17 – Lūgšanas
dievkalpojums.

8. aprīlī pulksten 11 – Lieldienu
dievkalpojums.

Svētā Jāņa evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

6. aprīlī pulksten 18 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums.

8. aprīlī pulksten 10 – Lieldienu
dievkalpojums jeb Kristus augšāmcelšanās, pulksten 12.15 –
Lieldienu dievkalpojums bērniem.

 

Jelgavas Svētā Sīmaņa un Svētās
Annas pareizticīgo draudzē

No 14. uz 15. aprīli pulksten 24 – agrā
liturģija, 15. aprīlī pulksten 9 – vēlā liturģija.

Baptistu
draudzē

6. aprīlī pulksten 11 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums.

8. aprīlī pulksten 7 un 11 – Lieldienu
dievkalpojums.