25.7 °C, 4.1 m/s, 35.1 %

Pilsētā

Lielupē ielaiž zušu mazuļus
25/05/2012

Lai sekmētu zušu populācijas atjaunošanu Latvijas ūdenstilpēs, vakar Lielupē Jelgavā un Jelgavas novadā ielaisti 57  tūkstoši zušu mazuļu, tostarp Lielupē Jelgavā – apmēram 18 000 «stikla» zušu.

Sintija Čepanone

Lai sekmētu zušu populācijas
atjaunošanu Latvijas ūdenstilpēs, vakar Lielupē Jelgavā un Jelgavas
novadā ielaisti 57  tūkstoši zušu mazuļu, tostarp Lielupē
Jelgavā – apmēram 18 000 «stikla» zušu.

Kā stāsta biedrības «Mēs zivīm» valdes
priekšsēdētājs Ivars Dubra, zušu mazuļi atceļojuši no Anglijas.
«Zušu ķeršana notika ziemā, tad tie tika pieaudzēti, līdz vakar ar
privāto lidmašīnu nogādāti Latvijā. Zivju laišana noslēdzās tikai
ap pulksten 3.45, jo zuši ūdenī bija jāielaiž piecpadsmit stundu
laikā,» stāsta I.Dubra, piebilstot, ka zuši ielaisti apmēram desmit
vietās, sākot no Slokas līdz pat Iecavai, tostarp Jelgavā,
airēšanas bāzē.

Zuši izlaisti vietās, kas atzītas par
šīm zivīm piemērotākajām – zuši uzturas dūņainās un smilšainās
vietās. «Taču svarīgi bija zivis, pirms ielaist upē, izretināt – jo
lielākā attālumā tās izlaiž, jo labāk tās ieaugas. Turklāt tā ir
arī lielāka iespēja izvairīties no kāda asaru bara, kas varētu
sadomāt pamieloties ar zušu mazuļiem,» tā «Mēs zivīm»
pārstāvis.

Jāpiebilst, ka kopumā Lielupes baseina
apgabalā ielaisti 157 tūkstoši «stikla» zušu mazuļu, un šī
aktivitāte notiek pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta «Bior» projekta «Zušu krājumu papildināšana
Latvijas upēs un ezeros» gaitā. Projekts tiek īstenots Eiropas
Zivsaimniecības fonda pasākuma «Ūdens faunas un floras aizsardzība
un attīstība» ietvaros ar mērķi papildināt zušu krājumus Latvijas
ezeros saskaņā ar Latvijas Nacionālo zušu krājumu pārvaldības plānu
2009. – 2013. gadam.

Pēc «Bior» nostādnes projekta īstenošana
sekmēs zušu populācijas atjaunošanu Latvijas ūdenstilpēs, kā arī
veicinās iekšējo ūdeņu zvejas ilgtspējīgu attīstību, dabas resursu
aizsardzību un uzlabošanu, cik tālu tie saistīti ar zivsaimniecības
nozari.

Foto: Ivars Veiliņš