17.3 °C, 2.9 m/s, 69.1 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLielupes peldvietā ūdens kvalitāte atbilst prasībām
Lielupes peldvietā ūdens kvalitāte atbilst prasībām
13/06/2011

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa ziņo, ka pēc jūnija sākumā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm oficiālajās peldvietās, kas atrodas Jelgavā, Lielupes labajā krastā, Engures un Dobeles novadā peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts.

Ilze Knusle-Jankevica

Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļa ziņo, ka pēc jūnija sākumā veiktajām peldūdens
kvalitātes pārbaudēm oficiālajās peldvietās, kas atrodas Jelgavā,
Lielupes labajā krastā, Engures un Dobeles novadā peldūdens
kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir
atļauts.

Veselības inspekcijas Sabiedrisko attiecību
speciāliste Vera Zajeca informē, ka inspekcijas speciālisti
nodrošina peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudi gan laboratoriski
(pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem), gan uz vietas, vizuāli
novērtējot peldvietu. Peldvietu ūdens kvalitātes rādītājus pēc
laboratorisko izmeklējumu saņemšanas novērtē speciālisti un sniedz
slēdzienu par ūdens kvalitāti – peldēties atļauts, peldēties nav
ieteicams vai arī peldēties aizliegts. Par izmeklējumu rezultātiem
tiek informēts peldvietas īpašnieks, citas ieinteresētās
institūcijas, kā arī sabiedrība.

Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus,
kuru dzīvesvietas tuvumā nav peldvietas, kas noteikta kā valsts
oficiālā peldvieta, pirms peldēšanās novērtēt peldvietu vizuāli,
īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: netipiska ūdens krāsa vai smarža; virsmas aktīvās
vielas (noturīgas putas); peldoši un citi atkritumi ūdenī; naftas
produkti; fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida
savairošanās – tā saucamā ūdens «ziedēšana». Novērojot iepriekš
minētās parādības vai ja rodas aizdomas, ka peldūdens kvalitāte ir
pasliktinājusies, iedzīvotāji ir aicināti par to informēt Veselības
inspekciju, aizpildot anketu Veselības inspekcijas mājas lapas
www.vi.gov.lv sadaļā «Vides veselība – peldūdens».

Iedzīvotāju līdzdalību peldvietu ūdens
monitoringā Inspekcija organizē ar mērķi aktualizēt diskusiju par
peldūdens kvalitāti Latvijā, kā arī iegūt informāciju,
nepieciešamības gadījumā arī informēt sabiedrību par iedzīvotāju
novērojumiem peldvietās, kuras nav iekļautas oficiālo peldvietu
sarakstā.

Foto: Ivars Veiliņš