19.5 °C, 2.1 m/s, 78.5 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLīgums par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu – obligāts
Līgums par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu – obligāts
31/12/2009

Jelgavas Pašvaldības policija, apsekojot dzīvojamās mājas, konstatējusi, ka ne visās tās īpašnieki ir noslēguši līgumus par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu. Tāpēc policija atgādina, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu dzīvojamo māju īpašniekiem, kuru īpašums nav pieslēgts pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, jāslēdz līgums ar komersantu par regulāru uzkrāto šķidro sadzīves atkritumu izvešanu.

Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Pašvaldības policija,
apsekojot dzīvojamās mājas, konstatējusi, ka ne visās tās īpašnieki
ir noslēguši līgumus par šķidro sadzīves atkritumu izvešanu. Tāpēc
policija atgādina, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem
noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu dzīvojamo māju
īpašniekiem, kuru īpašums nav pieslēgts pilsētas centralizētajai
kanalizācijas sistēmai, jāslēdz līgums ar komersantu par regulāru
uzkrāto šķidro sadzīves atkritumu izvešanu.

 

Pašvaldības policijas priekšnieka palīdze
sabiedrisko attiecību un juridiskajos jautājumos Sandra Reksce
skaidro, ka šķidro sadzīves atkritumu radītāja pienākums ir uzturēt
kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus,
nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro
sadzīves atkritumu uzglabāšanas tvertnēm. Tāpat šķidro sadzīves
atkritumu radītājs nedrīkst pieļaut šķidro sadzīves atkritumu
novadīšanu dabā vai to noplūšanu (iztecēšanu, iesūkšanos grunts
slāņos); segt šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
viņam jāsedz šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāja papildu
izmaksas gadījumos, ja šķidro sadzīves atkritumu sastāvā tiek
konstatēti bīstamie atkritumi, kuru savākšanai normatīvajos aktos
ir noteikta īpaša kārtība un prasības. Saskaņā ar saistošajiem
noteikumiem atkritumu radītājs nedrīkst pieļaut šķidro sadzīves
atkritumu sajaukšanu ar citām vielām, kas var sekmēt to sastāvu
kvalitatīvās izmaiņas. Savukārt no šķidro sadzīves atkritumu
apsaimniekotāja vajadzētu pieprasīt un saņemt dokumentu (pavadzīmi
– rēķinu), kurā uzrādīti dati par savākto šķidro sadzīves atkritumu
daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datumu un šķidro sadzīves
atkritumu apsaimniekotāja rekvizīti un saglabāt to divus gadus no
dokumenta saņemšanas dienas.

S.Reksce piebilst, ka par šo noteikumu
neievērošanu tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols,
kurš tiek nosūtīts izskatīšanai Jelgavas domes Administratīvajai
komisijai, vai arī pārkāpuma izdarīšanas vietā uzliek naudas sodu
līdz 20 latiem, par ko tiek izsniegta kvīts. Jelgavas Pašvaldības
policija aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un noslēgt līgumu par
šķidro atkritumu izvešanu, ja tāds vēl nav noslēgts, rūpējoties par
apkārtējo vidi un nenoplūdinot šķidros sadzīves atkritumus notek
grāvjos un citur.