24.7 °C, 2.7 m/s, 56.6 %

Pilsētā

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsPilsētāLikumiski ierobežo atkarības vielu izplatību nepilngadīgo vidū
Likumiski ierobežo atkarības vielu izplatību nepilngadīgo vidū
03/12/2009

Mūsu pašvaldības iniciatīva ierobežot apreibinošo vielu izplatīšanu un lietošanu īpaši nepilngadīgo vidū devusi rezultātu ne tikai Jelgavas, bet visas valsts mērogā – valdība izskatījusi grozījumus noteikumos par Latvijā kontrolējamām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem, kas palīdzēs ierobežot smēķēšanu, alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu.

Sintija Čepanone
Mūsu pašvaldības iniciatīva ierobežot apreibinošo
vielu izplatīšanu un lietošanu īpaši nepilngadīgo vidū devusi
rezultātu ne tikai Jelgavas, bet visas valsts mērogā – valdība
izskatījusi grozījumus noteikumos par Latvijā kontrolējamām
narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem, kas
palīdzēs ierobežot smēķēšanu, alkoholisko un citu apreibinošo vielu
lietošanu.
 
Līdz ar jauno mācību gadu visā Latvijā, tostarp Jelgavā,
aktualizējās jautājums par nepilngadīgo apreibinošo vielu
lietošanu, jo atsevišķos veikalos arī mūsu pilsētā brīvi varēja
iegādāties dažādus apreibinošus augu maisījumus jeb tā sauktās
legālās narkotikas. Policijas darbiniekiem nebija likumiska pamata
šo procesu apturēt, tādēļ Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš Jelgavas domes vārdā vērsās pie Ministru prezidenta Valda
Dombrovska, aicinot rast risinājumu šai problēmai.
«Psihotropās un citas atkarības vielas mūsdienās ir diezgan
brīvi pieejamas arī bērniem un jauniešiem, par tām un to lietošanu
internetā iespējams iegūt plašu informāciju, un likumsakarīgi, ka
viņiem rodas vēlme šīs vielas pamēģināt. Protams, katra bērna
organisms uz tām reaģē atšķirīgi un sekas var būt letālas,» uz
problēmas aktualitāti norāda Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza, atgādinot, ka liela nozīme neapšaubāmi ir audzināšanai
ģimenē.
Tieši tādēļ A.Rāviņš vēstulē aicināja veikt grozījumus
normatīvajos aktos, lai novērstu iespēju nepilngadīgajiem
iegādāties apreibinošas vielas, kas nav narkotiskās un psihotropās
vielas, un paaugstinātu tirgotāju atbildību par nepilngadīgo
dzīvības un veselības aizsardzību.
Jāatgādina, ka vēl salīdzinoši nesen mūsu pilsētā tā saucamās
legālās narkotikas varēja iegādāties divos veikalos. «Tiesa gan –
kopš kopīgiem spēkiem izdevies panākt šo veikalu darbības
pārtraukšanu, situācija ir uzlabojusies un pēdējā laikā nav bijuši
gadījumi, kad atkarības vielas jauniešiem izraisa tik nopietnas
sekas, kā tas vairākos gadījumos bija vēl salīdzinoši nesen,» tā
Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes priekšnieka palīdze
Ieva Sietniece. 
Viņa arī akcentē, ka kopējo situāciju būtiski uzlabos
grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz papildināt Latvijā
kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru
sarakstu, iekļaujot tajā vielas un augus, kuru nelegāla aprite un
ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību. «Pirms tam policisti
varēja veikt pastiprinātas pārbaudes šo vielu tirdzniecības vietās,
profilaktisko darbu, taču nevarējām aizliegt tirgot veselībai
bīstamās vielas. Līdz ar saraksta papildināšanu to tirdzniecība un
līdz ar to arī lietošana ir ierobežota, tādējādi esmu pārliecināta,
ka kopīgiem spēkiem situāciju izdosies uzlabot,» teic I.Sietniece,
atgādinot, ka šajā procesā jāiesaistās ne tikai likumsargiem, bet
arī skolotājiem, vienaudžiem un, protams, ģimenes
locekļiem. 
Iekšlietu ministrijas sagatavotajā vēstulē Jelgavas domei
norādīts, ka 3. novembra Ministru kabineta sēdē izskatīts noteikumu
projekts «Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. novembra
noteikumos Nr.847 «Noteikumi par Latvijā kontrolējamām
narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem»», kas
paredz papildināt kontrolējamo vielu sarakstu, iekļaujot tajā
vielas un augus, kuru nelegālā aprite un ļaunprātīga lietošana var
apdraudēt veselību. Minētā saraksta papildināšana dos iespēju
tiesībaizsardzības iestādēm vērsties pret šo vielu un augu saturošo
produktu izplatītājiem un lietotājiem ar tādiem pašiem tiesiskajiem
līdzekļiem kā pret citu, Latvijā iepriekš aizliegtu, vielu
izplatītājiem un lietotājiem,» teikts vēstulē. Ministru kabineta
sēdē arī atbalstīts likumprojekts «Grozījums likumā «Preču un
pakalpojumu drošuma likums»». Tā mērķis ir ierobežot jebkādu
produktu, kuru sastāvā ir tādas atkarību izraisošas vielas, tajā
skaitā narkotiskas vielas saturošu augu maisījumu, kas vēl nav
pakļautas kontrolei, izplatību, kā arī lai šīs vielas nevarētu
nonākt tirdzniecībā neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā produktā
esošās veselībai kaitīgās vielas ir vai nav iekļautas Latvijā
kontrolējamo sarakstos.
Savukārt Valsts policija šobrīd gatavo grozījumus likuma «Par
Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību» 2.
pielikumā, un pēc to pieņemšanas personas, kuras izgatavo, izplata,
lieto vai ieved Latvijas teritorijā likumprojektā minētās vielas un
augus attiecīgos apmēros, būs iespējams saukt pie normatīvajos
aktos noteiktās atbildības. Atbalstīts arī likumprojekts «Grozījumi
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā», kas paredz daudz
lielāku nepilngadīgo atbildību par smēķēšanu, alkoholisko dzērienu
un citu apreibinošo vielu lietošanu, atrašanos to ietekmē. «Pēc
minēto normu ieviešanas tiks radīti vēl labvēlīgāki
priekšnosacījumi, lai ierobežotu nepilngadīgo smēķēšanu,
alkoholisko dzērienu un citu apreibinošo vielu lietošanu, kas
pēdējā laikā kļūst aizvien aktuālāka problēma,» tā iekšlietu
ministre Linda Mūrniece.
 
FOTO: www.ksl.com