26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

Izglītība

Sākumlapa Portāla “Jelgavas Vēstnesis” arhīvsIzglītībaLLU ar institūtu «Silava» veidos jaunas un aktualizēs esošās studiju programmas meža nozarē
LLU ar institūtu «Silava» veidos jaunas un aktualizēs esošās studiju programmas meža nozarē
20/03/2013

LLU un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) «Silava» parakstījuši sadarbības memorandu, lai veicinātu Latvijas meža nozares augstākās izglītības un mežzinātnes attīstību, informē LLU.

www.jelgavasvestnesis.lv

LLU un Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts (LVMI) «Silava» parakstījuši sadarbības
memorandu, lai veicinātu Latvijas meža nozares augstākās izglītības
un mežzinātnes attīstību, informē LLU.

Memoranda mērķis – attīstīt sadarbību
meža nozares augstākās izglītības un mežzinātnes jomās, lai
nodrošinātu meža nozares vajadzībām atbilstošu, vispusīgu un
kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinātu Latvijas
nacionālās mežzinātnes ilgtspējīgu attīstību un
konkurētspēju.

LVMI «Silava» direktors Jurģis Jansons
atzinīgi vērtē šo sadarbību, norādot, ka tā ir būtisks fundaments
meža nozares attīstībā.

Abas iesaistītās puses apņēmušās veidot
jaunas un aktualizēt jau esošās meža nozarei nepieciešamās
augstākās izglītības studiju programmas augstākās mežizglītības
jomās, iesaistīties LLU Meža fakultātes studentu pētniecisko darbu
un diplomdarbu izstrādē un vadībā, kā arī sadarboties studiju
metodisko materiālu un mācību grāmatu izstrādē, dalīties
informācijā par mežzinātnes aktualitātēm.

Savukārt mežzinātnes jomā abi sadarbības
partneri apņēmušies atbalstīt starpinstitūciju pētniecības grupu
veidošanu pētniecisko projektu pieteikumu sagatavošanā un
realizēšanā, sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus, izdot
speciālos mežzinātnes zinātnisko rakstu krājumus «Baltic Forestry»
un «Mežzinātne», kā arī atbalstīt un veicināt akadēmiskā personāla
starptautisko sadarbību.

LVMI «Silava» ir Latvijas mežzinātnes
pētījumu centrs, kura misija ir ieviest jaunu zināšanu pielietošanu
mežsaimniecībā, nodrošinot pasaules zināšanu pārnesi un kritisku to
izvērtēšanu, kā arī būt par jauno zinātnieku izaugsmes
vietu.

Foto: Dace Feiberga